Kognitionsvetenskap

Organisation: avdelning

Forskning

Kognitionsvetenskap studerar modeller för tänkandet. Ämnet behandlar problemområden som är gemensamma för filosofi, psykologi, lingvistik, datalogi och neurologi. I Lund, som har landets enda avdelning i ämnet, bedrivs forskning framför allt kring begreppsbildning, inlärning, kognitiv semantik, människa-dator-interaktion, neurala nätverk, robotik och artificiellt seende.

Senaste forskningsoutput

Andreas Stephens & Trond Arild Tjöstheim, 2020 sep 12, I : Erkenntnis. 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1108)