Förbränningsmotorer

Organisation: avdelning

Forskning

I Förbränningsmotorer forskas på Otto- Diesel- och Stirlingmotorer. I Ottomotorer koncentreras verksamheten dels på förloppet i cylindern: Bränslefördelning, förbränning, strömning och gasväxling, dels på resulterande prestanda och emissioner. Forskningen sker i nära samverkan med avdelningen för Förbränningsfysik. Aktiviteterna på Dieselmotorer gäller modellering av förbränningsförloppet, samt efterbehandling av avgaser. För stirlingmotorer är emissionerna huvudintresset, och forskningen inriktas på förbränning i förblandade flammor med kraftig recirkulation av rökgaser.

Senaste forskningsoutput

Nika Alemahdi & Martin Tunér, 2020 jun 15, I : Fuel. 270, 117569.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Louise Gren, Vilhelm B. Malmborg, Jacobsen, N. R., Shukla, P. C., Bendtsen, K. M., Axel C. Eriksson, Essig, Y. J., Annette M. Krais, Loeschner, K., Shamun, S., Bo Strandberg, Martin Tunér, Vogel, U. & Joakim Pagels, 2020 jun 1, I : Atmosphere. 11, 6, 641.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (475)