Förbränningsmotorer

Organisation: avdelning

Forskning

I Förbränningsmotorer forskas på Otto- Diesel- och Stirlingmotorer. I Ottomotorer koncentreras verksamheten dels på förloppet i cylindern: Bränslefördelning, förbränning, strömning och gasväxling, dels på resulterande prestanda och emissioner. Forskningen sker i nära samverkan med avdelningen för Förbränningsfysik. Aktiviteterna på Dieselmotorer gäller modellering av förbränningsförloppet, samt efterbehandling av avgaser. För stirlingmotorer är emissionerna huvudintresset, och forskningen inriktas på förbränning i förblandade flammor med kraftig recirkulation av rökgaser.

Senaste forskningsoutput

Carlos Jorques Moreno, 2021 apr 20, Lund: Division of Combustion Engines, Lund Institute of Technology. 491 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Carlos Jorques Moreno, Ola Stenlåås & Per Tunestål, 2021 apr 14, I: IFAC-PapersOnLine. 53, 2, s. 14000-14007 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (512)