Förbränningsfysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Enheten för förbränningsfysik är sedan 2001 lokaliserad i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska Institutionen. Verksamheten är inriktad på att öka kunskapen om förbränningsprocesser med forskning av både experimentell och teoretisk natur. Den experimentella forskningen är inriktad på utveckling av laserbaserade mätmetoder för bestämning av bl.a. temperatur och ämneskoncentrationer. Metoderna, som baseras på fysikaliska principer, utvecklas i laboratoriemiljö under välkarakteriserade förhållanden för att sedan tillämpas i praktiska förbränningssystem, också i motorer och gasturbiner. Den teoretiska forskningen är framförallt inriktad på att förstå de kemiska processerna vid förbränningsprocesser. Teoretiska modeller för dessa reaktioner, s.k. kemiska mekanismer, utvecklas för att beskriva de kemiska reaktionerna vid förbränning. Enheten ingår i ett stort antal centrumbildningar, bl.a. Centre of Combustion Science and Technology (CECOST), Lund Laser Centre (LLC), och Förbränningstekniskt Centrum (FTC). Verksa

Senaste forskningsoutput

Ehsan Fooladgar, Christian Brackmann, Manu Mannazhi, Yngve Ögren, Per Erik Bengtsson, Henrik Wiinikka & Pál Tóth, 2021 sep 1, I: Fuel. 299, 120856.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

M. B. Raida, G. J. Hoetmer, A. A. Konnov, J. A. van Oijen & L. P.H. de Goey, 2021 aug, I: Combustion and Flame. 230, 111435.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1069)