Förbränningsfysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Enheten för förbränningsfysik är sedan 2001 lokaliserad i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska Institutionen. Verksamheten är inriktad på att öka kunskapen om förbränningsprocesser med forskning av både experimentell och teoretisk natur. Den experimentella forskningen är inriktad på utveckling av laserbaserade mätmetoder för bestämning av bl.a. temperatur och ämneskoncentrationer. Metoderna, som baseras på fysikaliska principer, utvecklas i laboratoriemiljö under välkarakteriserade förhållanden för att sedan tillämpas i praktiska förbränningssystem, också i motorer och gasturbiner. Den teoretiska forskningen är framförallt inriktad på att förstå de kemiska processerna vid förbränningsprocesser. Teoretiska modeller för dessa reaktioner, s.k. kemiska mekanismer, utvecklas för att beskriva de kemiska reaktionerna vid förbränning. Enheten ingår i ett stort antal centrumbildningar, bl.a. Centre of Combustion Science and Technology (CECOST), Lund Laser Centre (LLC), och Förbränningstekniskt Centrum (FTC). Verksa

Senaste forskningsoutput

Chengdong Kong, Zhongshan Li, Marcus Aldén & Andreas Ehn, 2019 okt 1, I : Combustion and Flame. 208, s. 79-85 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

L. M.T. Joelsson, C. Pichler & E. J.K. Nilsson, 2019 sep 15, I : Atmospheric Environment. 213, s. 675-685 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Liang, S., Zhongshan Li, Gao, J., Ma, X., Xu, H. & Shuai, S., 2019 aug 1, I : Combustion and Flame. 206, s. 363-378 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (905)