Beräkningsbiologi och biologisk fysik

Organisation: avdelning

Forskning

Beräkningsbiologi och biologisk fysik (CBBP) vid Lunds universitet bedriver ett mycket brett spektrum av forskning. CBBP bygger modeller av makromolekyler och levande system, och undersöker biologiska processer genom att tillämpa maskininlärning och statistiska metoder. Exempel på forskningsområden är: proteiners veckning, felveckning och interaktioner; bionanofysik, t.ex. studier av DNA i nanokanaler; transkriptionsreglering, utvecklingsbiologi och stamcellers öden; maskininlärning (t.ex. djupa neurala nätverk) för medicinskt beslutsstöd.

Senaste forskningsoutput

Yassin Refahi, Argyris Zardilis, Gaël Michelin, Raymond Wightman, Bruno Leggio, Jonathan Legrand, Emmanuel Faure, Laetitia Vachez, Alessia Armezzani, Anne Evodie Risson, Feng Zhao, Pradeep Das, Nathanaël Prunet, Elliot M. Meyerowitz, Christophe Godin, Grégoire Malandain, Henrik Jönsson & Jan Traas, 2021, I: Developmental Cell. 56, 4, s. 540-556.e8

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (561)