Institutionen för kulturvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen består av följande avdelningar, ABM och digitala kulturer, bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, modevetenskap, musikvetenskap samt centrumbildningarna Centrum för Öresundsstudier och Ljudmiljöcentrum

Forskning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar en bred uppsättning discipliner under samma tak. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och inriktningar är rik och tvärdisciplinär. Denna mångfald är uppbyggd av respektive ämnes forskningstraditioner som delvis sammanfaller med varandra i profilområden. Förnärvarande organiseras dessa profilområden i fyra forskningsnoder: Digitala kulturer Analog kultur EcoCultures Medicinsk humaniora Vid institutionen finns sex forskarutbildningar: Biblioteks- och informationsvetenskap, Bokhistoria, Etnologi, Idé- och lärdomshistoria, Konsthistoria och visuella studier samt Musikvetenskap. Forskarutbildningarna har seminarieserier knutna till sig. Utöver dessa seminarier finns Kulturseminariet som är institutionens viktigaste gemensamma plattform för vetenskaplig diskussion och kritik.

Senaste forskningsoutput

Måns Svensson, Oscar Björkenfeldt, Fredrik Åström & Karl Dahlstrand, 2021 jun 9, Umeå: Brottsoffermyndigheten. 71 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Janicke Andersson, Lisa Ekstam & Gabriella Nilsson, 2021 maj 31, Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, 2, s. 47-51 5 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Gabriella Nilsson & Susanne Lundin, 2021 maj 18, BMJ Publishing Group.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (4413)