Institutionen för kulturvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen består av följande avdelningar, ABM, bokhistoria, digitala kulturer, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, modevetenskap samt musikvetenskap

Forskning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar en bred uppsättning discipliner under samma tak. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och inriktningar är rik och tvärdisciplinär. Denna mångfald är uppbyggd av respektive ämnes forskningstraditioner som delvis sammanfaller med varandra i profilområden. Förnärvarande organiseras dessa profilområden i fyra forskningsnoder: Digitala kulturer Analog kultur EcoCultures Medicinsk humaniora Vid institutionen finns sex forskarutbildningar: Biblioteks- och informationsvetenskap, Bokhistoria, Etnologi, Idé- och lärdomshistoria, Konsthistoria och visuella studier samt Musikvetenskap. Forskarutbildningarna har seminarieserier knutna till sig. Utöver dessa seminarier finns Kulturseminariet som är institutionens viktigaste gemensamma plattform för vetenskaplig diskussion och kritik.

Senaste forskningsoutput

Karin Salomonsson, 2019 sep 1, (Accepted/In press) Kultur X: 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Nilsson, G., Kärrholm, S. & Höög, V. (red.). (Lund studies in arts and cultural sciences).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019 sep, (Accepted/In press) Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age: A question of Democracy. Carlsson, U. (red.). Göteborg/Paris: University of Gothenburg and UNESCO

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ludwig Qvarnström, 2019 maj 14, I : Scandia. 85, 1, 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3907)