Biologiska institutionen

Organisation: institution

Beskrivning

Vi ger kurser på grund-, avancerad och forskarnivå och har såväl kandidatprogram som mastersprogram och forskarutbildning. På grundnivå har vi program och kurser inom biologi och molekylärbiologi. På avancerad nivå finns även program och kurser i bioinformatik. Våra forskare samverkar också med det omgivande samhället genom att föreläsa för allmänheten på bibliotek, medverka i tidningar, tidskrifter, tv och radio, ordna vetenskapsshower, frågelådor och öppet hus för allmänheten.

Forskning

Inom både utbildning och forskning täcker vi in de flesta delar av biologin. Vi samarbetar över gränserna med andra forskare och lärare från medicin, teknik, fysik, kemi och filosofi för att hitta innovativa idéer och designa nya experiment. Våra lokaler och utrustning är moderna och innehåller nästa allt en biolog behöver, från molekylärlabb, elektron- och konfokalmikroskop till fältstationer och en vindtunnel. Forskningen inom biologiska institutionen karakteriseras av spjutspetsgrundforskning inom en mängd olika områden, från molekyl- och proteinproduktion till ekosystem och från genetisk kod till beteenden. Vi arbetar också med tillämpad forskning inom flera områden, bland annat nattseende, större skördar och matproduktion, bevarandebiologi, skadedjursbekämpning och genmodifierade organismer. Vi har även ett forskningsmuseum som lånar ut material över hela världen.

Senaste forskningsoutput

Lei Liu, Marc Estiarte, Per Bengtson, Jian Li, Dolores Asensio, Häkan Wallander & Josep Peñuelas, 2022 jan, I: Geoderma. 405, 115425.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jingwen Wu, Jieliang Liang, Lars Olof Björn, Jintian Li, Wensheng Shu & Yutao Wang, 2022 jan, I: Science of the Total Environment. 802, 149796.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Mikael T. Ekvall, Jonas Hedberg, Inger Odnevall Wallinder, Anders Malmendal, Lars Anders Hansson & Tommy Cedervall, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 10784.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9385)