Biologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Early warning signals: identifying sublethal responses caused by exposure to nanoplastics in aquatic ecosystems

  Mikael Ekvall, Lars-Anders Hansson & Tommy Cedervall

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Environmental impact of nanoplastics from fragmentized consumer plastics

  Tommy Cedervall, Mikael Ekvall, Martin Lundqvist & Lars-Anders Hansson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 3. FORMAS planeringsbidrag: Hållbar markanvändning – utveckling av landskapsansatser för att nå de globala hållbarhetsmålen

  Cecilia Akselsson, Henrik Smith, Thomas Ranius, Johan Svensson, Johan Bergh, ulla mörtberg, karin öhman, Gun Lidestav, karin öhman, Maria Forsberg & carina keskitalo

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Hur påverkas kolbindande mikroorganismer av miljöförändringar?

  Johannes Rousk

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 5. Landskapsperspektiv för att effektivt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskap

  Henrik Smith, Romain Carrié, Johan Ekroos, Anna Persson, Ullrika Sahlin, Mark Brady, Yann Clough & Ola Olsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

  Lars-Anders Hansson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 7. CORE: Klimatkostnader av kalhuggning av boreal skog - ett flerskaleexperiment (CORE)

  Natascha Kljun, Per Bengtson, Lars Eklundh, Anna Maria Jönsson, Bernd Kulessa, M Pihlatie, Janne Rinne & Marko Scholze

  2018/12/012022/12/01

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 8. Teater, vetenskap och nanoplast

  Tommy Cedervall, Mikael Ekvall & Martin Lundqvist

  2018/12/012021/11/30

  Projekt: ÖvrigtNationellt samarbete, Övrigt samarbete, Undervisning

 9. Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?

  Henrik Smith, Johan Ekroos, Yann Clough, Romain Carrié, Mark Brady, Christian Jörgensen, Martin Nordin, Göran Bergkvist, Ingrid Öborn, Sigrun Dahlin & Pernilla Borgström

  2018/12/012022/11/30

  Projekt: Forskning

 10. Host Sweet Home: Unravelling the mechanisms that allow endosymbionts to make themselves at home within hosts, from transfer to transit

  Anne Duplouy

  2018/10/012020/09/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 11. BECC Action group: Rewetting of forested wetlands

  Adrian Gustafson, Stefan Olin, Salim Belyazid, Emma Kritzberg, Wenxin Zhang, Åsa Kasimir Klemedtsson, Leif Klemedtsson & Mats Lindeskog

  2018/09/242019/09/24

  Projekt: ForskningÖvrigt samarbete

 12. Resourcification - ASG, Pufendorf IAS

  Johan Hultman, Susanne Arvidsson, Nils Droste, Johan Ekroos, Clara Gustafsson, Anne Jerneck, Fay Lundh Nilsson & Niklas Wahlberg

  2018/09/012019/06/09

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU)

 13. Finjasjön - En balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?

  Lars-Anders Hansson

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting

 14. Framtida fågelscenarier: Naturvårdspolicy i en föränderlig värld: integrering av medborgarforskning för att modellera effekter av globala förändringar

  Åke Lindström

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012022/03/31

  Projekt: Forskning