Biologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Soil Microbial Responses to Extreme Drought and Rewet Events

  Johannes Rousk

  Crafoordska stiftelsen

  2015/08/152017/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 2. Urbaniseringens effekter på ekosystemtjänster

  Christian Magyar Alsterberg & Henrik Smith

  Swedish Research Council

  2015/07/012019/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 3. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013: Utvärdering av åtgärder för en bättre miljö

  Henrik Smith, Juliana Dänhardt, Paul Caplat, Helena Hanson, Sören Höjgård, Annelie Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger, Torbjörn Jansson, Karin Blombäck, Dennis Collentine, Holger Johnsson & Erik Grenestam

  2015/04/152016/12/31

  Projekt: UppdragsforskningNationellt samarbete

 4. Biogeochemistry in Subarctic birch forests: Perspectives on insect herbivory

  Jeppe Ågård Kristensen, Dan Metcalfe & Johannes Rousk

  2015/04/012019/09/20

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 5. Komplexa sjukdomar och dess genetik

  Viktor Henmyr, Torbjörn Säll & Christer Halldén

  2015/04/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 6. ECODEAL: Enhancing biodiversity-based ecosystem services to crops though optimized densities of green infrastructure in agricultural landscapes

  Yann Clough, Montserrat Vila, Adrien Rusch, Riccardo Bommarco, Jochen Kantelhardt, Ingolf Steffan-Dewenter, Vincent Bretagnolle, David Kleijn, Ullrika Sahlin, Maj Rundlöf, Henrik Smith & Nikos Alexandridis

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 7. Evolution av receptorer för feromon- och träddofter hos skogslevande skalbaggar

  Martin N Andersson, Christer Löfstedt, Bill S. Hansson & Richard D. Newcomb

  2015/01/012019/07/01

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 8. Molecular Interactions Controlling Soil Carbon Sequestration

  Anders Tunlid, Carl Troein, Michiel Op de Beeck, Per Persson, Carsten Peterson, Syahril Siregar, Tomas Martin-Bertelsen & Dimitrios Floudas

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2015/01/012021/07/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 9. Skalberoende effekter av åtgärder som gynnar pollinatörer

  Henrik Smith, Ola Olsson, Björn Klatt & Johanna Yourstone

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 10. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

  Rolf Lood, Holger Brüggemann, Maria Allhorn, Gizem Ertürk Bergdahl, Christian Brix Folsted Andersen, Tautgirdas Ruzgas, Daniel Törocsik, Katarina Lundqvist, Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond, Swedish Society of Medicine

  2015/01/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Samarbete med industri, Forskning i universitetssjukvården

 11. Eco-serve

  Tina DHertefeldt, Helene Bracht Jørgensen & Katarina Hedlund

  2014/12/012018/06/30

  Projekt: Forskning

 12. Mikrobiell användning av terrestert kol i akvatiska och terrestra ekosystem

  Johannes Rousk

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2014/11/122016/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 13. Påverkan av löst organiskt material från land på hälsa, metabolism och alloktoni hos mikrokräftdjur i boreala sötvatten

  Martin Berggren & Per Bengtson

  Crafoordska stiftelsen, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2014/11/122016/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 14. IMPROving the Visual Environment for all

  Maria Thereza Perez, Christelle Prinz, Maria Johansson, Christian Balkenius, Magnus Johnsson, Almut Kelber, Ronald Kröger, Thorbjörn Laike, Heiner Linke, Geoff Patching & Richard Taylor

  2014/10/012015/07/31

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

 15. Diversity of avian haemosporidian parasites

  Xi Huang, Staffan Bensch & Olof Hellgren

  2014/09/152018/09/28

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 16. Om flicksländornas ursprung och variation i relation till sex

  Beatriz Willink Castro, Erik Svensson & Charlie Cornwallis

  2014/08/012018/10/10

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 17. Scaling up uncertain environmental evidence: Mot kvalitetssäkring av vetenskapliga lösningar på osäkra miljöproblem

  Ullrika Sahlin, Niklas Vareman, Maj Rundlöf, Ola Olsson & Jörgen Ripa

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/01/012018/06/30

  Projekt: Forskning

 18. Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för att gynna bevarande av biologisk mångfald och ekosystem-tjänster

  Henrik Smith, Johan Ekroos, Mark Brady, Romain Carrié & William Sidemo Holm

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Fine-scale niche differentiation and community genomics in Festuca ovina

  Honor C Prentice, Lena Ghatnekar, Bengt Hansson, Stefan Andersson, Anders Tunlid, Yuan Li, Tomas Johansson, Mikael Lönnborg, Olle Lindestad & Raj Whitlock

  Stiftelsen Elly Olssons, Fjärdingslöv, fond för vetenskaplig forskning

  2013/11/012020/12/31

  Projekt: Forskning