Biologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Signatures of Life - ASG, Pufendorf IAS

  David Dunér, Dag Ahrén, Anna Cabak Rédei, Dainis Dravins, Sofia Feltzing, Gustav Holmberg, Arthur Holmer, Erik Persson, Petter Persson & Vivi Vajda

  2012/08/192013/08/19

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 2. Den mikrobiella styrningen av globala biogeokemiska kretslopp

  Johannes Rousk

  Crafoordska stiftelsen

  2012/05/312014/05/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 3. Den mikrobiella användningen av kol i jord

  Johannes Rousk

  Swedish Research Council

  2012/01/012016/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 4. Responses of soil microbes to drought and rewetting

  Annelein Meisner, Erland Bååth & Johannes Rousk

  2012/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Urbanisering och dess påverkan på fåglar

  Caroline Isaksson, Pablo Salmon, Hannah Watson & Maria von Post

  The Swedish foundation for International cooperation in research and higher education (STINT)., Swedish Research Council, Crafoordska stiftelsen, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

  2012/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Elucidating the carbon use of the soil microbial community

  Johannes Rousk

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2011/11/242013/11/24

  Projekt: Forskning

 7. Colour Vision in Birds: Comparing behavioural thresholds and model predictions

  Peter Olsson, Almut Kelber & Olle Lind

  2011/11/01 → …

  Projekt: Avhandling

 8. Black Carbon - Theme, Pufendorf IAS

  Erik Swietlicki, Johanna Alkan Olsson, Öivind Andersson, Per-Erik Bengtsson, Olof Berglund, Henrik Bladh, Karin Bäckstrand, Kristina Jakobsson, Per Fredrik Johansson, Martin Kanje, Joakim Pagels, Markku Rummukainen, Emilie Stroh & Susan Paulson

  2011/08/172012/08/11

  Projekt: NätverkIndividuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete

 9. Sex pheromone biosynthesis and odorant receptors in gall midges

  Christer Löfstedt & Martin N Andersson

  2011/03/162016/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 10. Feromoner i naturvårdens tjänst

  Glenn Svensson

  2011/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Hygieia - ASG, Pufendorf IAS

  Artur Schmidtchen, Barbara Albiger, Lars Björck, Mattias Collin, Heiko Herwald, Inga-Maria Frick, Oonagh Shannon, Ole Sörensen, Arne Egesten, Johan Malmström, Carl Borrebaeck, Olov Sterner, Lars Hederstedt, Nora Ausmees, Klas Flärdh, Claes von Wachenfeldt, Elisabet Holst & Sture Forsén

  2010/08/102011/08/10

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 12. Lighting - ASG, Pufendorf IAS

  Thorbjörn Laike, Reine Karlsson, Jesper Arfvidsson, Marie-Claude Dubois, Per Johnsson, Dan-E Nilsson, Elisabeth Nilsson, Johannes Persson, Klas Sjöberg & Lars-Henrik Ståhl

  2010/08/102011/08/10

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 13. Svensk Dagfjärilsövervakning

  Lars B. Pettersson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2010/04/01 → …

  Projekt: Nätverk

 14. Feromoner för kontroll av insektsskadegörare i granfröplantager

  Christer Löfstedt, Glenn Svensson, Hong-Lei Wang, Olle Anderbrant, Erling Jirle & Olle Rosenberg

  2010/01/032015/12/31

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 15. Evolution of sex chromosomes in birds

  Bengt Hansson, Dennis Hasselquist, Staffan Bensch, Martin Wintersparv Stervander, Suvi Ponnikas & Hanna Sigeman

  2010/01/012024/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Framtidens dricksvatten

  Lars-Anders Hansson, Linda Parkefelt & Kenneth M Persson

  2010/01/012023/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med industri

 17. Genetics of speciation in birds

  Bengt Hansson & Martin Wintersparv Stervander

  2010/01/012024/12/31

  Projekt: Forskning

 18. SAPES: Multifunktionellt jordbruk: nyttjande av biologisk mångfald för att upprätthålla jordbruksproduktionen och ekosystemtjänster

  Juliana Dänhardt, Henrik Smith, Riccardo Bommarco, Katarina Hedlund, Mark Brady, Barbara Ekbom, Jan Bengtsson, Thomas Hahn, Regina Lindborg, Georg Andersson & Ullrika Sahlin

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2010/01/012015/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 19. Repair and Reconstruction of Peripheral Nerve Injuries: Treatment with G-CSF and Stromal Vascular Fraction

  Hanna Frost, Lars Dahlin, Per Ekström, Per Fredrik Johansson & Martin Kanje

  2010/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning

 20. Sjörestaurering för framtidens vatten

  Lars-Anders Hansson

  2010/01/012023/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting