Företagsekonomiska institutionen

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Beskrivning

Företagsekonomiska institutionen är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och tillsammans med andra ämnen inom olika program.

Forskning

Företagsekonomins forskningsområde omfattar följande områden: Redovisning, finansiering, ekonomistyrning, ekonomisk analys, strategi, innovation, marknadsföring, organisation och ledarskap, organisationskultur, samt entreprenörskap.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli & Gyimothy, S., 2019 nov, (Accepted/In press) The Nordic wave in place branding: poetics, practices, politics. Cassinger, C., Lucarelli, A. & Gyimóthy, S. (red.). Edward Elgar Publishing

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli & Gyimothy, S., 2019 nov, (Accepted/In press) The Nordic wave in place branding: poetics, practices, politics. Cassinger, C., Lucarelli, A. & Gyimóthy, S. (red.). Edward Elgar Publishing

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Carys Egan-Wyer, 2019 okt 25, Lund: Lund University (Media-Tryck). 209 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (2575)