Företagsekonomiska institutionen

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Beskrivning

Företagsekonomiska institutionen är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och tillsammans med andra ämnen inom olika program.

Forskning

Företagsekonomins forskningsområde omfattar följande områden: Redovisning, finansiering, ekonomistyrning, ekonomisk analys, strategi, innovation, marknadsföring, organisation och ledarskap, organisationskultur, samt entreprenörskap.

Senaste forskningsoutput

Henrik Ullstad & Fredrik Tersmeden, 2020 jun 12, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 33.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Yiannis Gabriel, 2020 jun 1, I : Leadership. 16, 3, s. 320-330 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Smith, M., Wilson, J. & Emily Wise, 2020 jun, I : Regional Science Policy and Practice. 12, 3, s. 413-430 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2776)