Institutionen för handelsrätt

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Beskrivning

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit räknas t ex avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. I handelsrätts-utbildningen sätts reglerna in i ett företagsperspektiv och man lär sig att arbeta med regler som strategiska instrument, d v s för att uppnå olika önskvärda lösningar. Detta sätt att arbeta med regler brukar kallas ”Law and Management”.

Forskning

Ämnet handelsrätt täcker flera juridiska delområden. En gemensam nämnare är att de har anknytning till ekonomiska frågor samt företag, näringsliv och samhälle. Bland institutionens centrala forskningsområden kan nämnas avtals- och köprätt, arbetsrätt, skatterätt, associationsrätt, bank- och försäkringsrätt, redovisningsrätt, miljörätt och konkurrensrätt.

Senaste forskningsoutput

Sigrid Hemels, 2020 okt 2, Het Financieele Dagblad, 224, 234, s. 25 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Maria Fritz, 2020 okt, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 431 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sigrid Hemels, 2020 sep 18, Fiscale berichten voor het notariaat (FBN), 2020, 9, s. 9-13 5 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (583)