Institutionen för kemiteknik

Organisation: institution

Forskning

Vid institutionen för Kemiteknik bedrivs forskning med målsättning att analysera och utforma kemiska processer. Forskningen har ett brett tillämpningsområde rörande såväl kemitekniska, biotekniska som biogeokemiska processer. Pågående projekt behandlar bl.a. systemanalys, processoptimering, katalys, miljöteknik, bioteknisk framställning av biobränslen, separationsteknik, energiteknik och läkemedelsberedning.

Senaste forskningsoutput

Miguel Sanchis Sebastia, 2021 apr 20, Lund: Chemical Engineering, Lund University. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Kena Li, 2021 apr 13, Media-Tryck uppl. Sweden: Chemical Engineering, Lund University. 82 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1677)