Klinisk fysiologi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid universitetssjukhuset i Lund: Klinisk fysiologi, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum.

Forskning

Huvuddelen av avdelningens forskning avser metoder för värdering av organfunktion genom mätning och analys av elektriska förlopp, tryck och flöden samt radioaktiva isotopers fördelning i organen. Metoderna används dels för diagnostik av sjukdomar i hjärtat och de stora kärlen, i andningsvägarna och i njurarna/urinvägarna, dels för bedömning av sjukdomars svårighetsgrad för terapiuppföljning.

Senaste forskningsoutput

Bratis, K., Anthony Lindholm, Roger Hesselstrand, Håkan Arheden, Karabela, G., Stavropoulos, E., Katsifis, G., Kolovou, G., Kitas, G. D., Sfikakis, P. P., Koutsogeorgopoulou, L., Mavrogeni, S. & Ellen Ostenfeld, 2019 aug 21, I : PLoS ONE. 14, 8, s. 1-13 e0221021.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (667)