Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • CRC, LUDC, Malmö

Beskrivning

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av sex institutioner vid mediciniska fakulteten, Lunds universitet. Genom forskning och utbildning vill vi bidra till ett bättre liv och ökad hälsa i befolkningen. Forskningen är bred och omfattar många olika medicinska områden. En del forskargrupper bedriver patientnära klinisk forskning eller folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning. Andra arbetar med att lösa frågeställningar genom molekylärmedicinska tekniker. Delar av forskningen ingår också i Lunds universitets diabetescenter (LUDC) – ett av världens främsta inom diabetesforskning. Vi medverkar även i två utbildningsprogram som Lunds universitet bedriver i Malmö, mastersprogrammet i folkhälsovetenskap och läkarutbildningen. E-hälsa är institutionens strategiska utvecklingsområde. Det finns ett nära samarbete med Region Skåne som ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Somatisk, psykiatrisk och primärvård är alla viktiga delar i samarbetet.

Senaste forskningsoutput

Marcus F. Johansson, Kevin J. McKee, Lena Dahlberg, Christine L. Williams, Martina Summer Meranius, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Björn Ekman & Lena Marmstål Hammar, 2021 dec 1, I: BMC Geriatrics. 21, 1, 338.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pontus Dunér, Ingrid Yao Mattisson, Per Fogelstrand, Lars Glise, Stacey Ruiz, Christopher Farina, Jan Borén, Jan Nilsson & Eva Bengtsson, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 9022.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Francis Rezk, Margaretha Stenmarker, Stefan Acosta, Karoline Johansson, Malin Bengnér, Håkan Åstrand & Ann Christine Andersson, 2021 dec 1, I: BMC Infectious Diseases. 21, 1, 420.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17156)