Institutionen för designvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Senaste forskningsoutput

Radhlinah Aulin, Åsa Ek & Christofer Edling, 2019 apr 26, 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Lill, I. & Witt, E. (red.). Emerald Group Publishing Limited, Vol. 2. s. 419-426 9 s. (Emerald Reach Proceedings Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Asplund, C. J. & Lars Bengtsson, 2019 apr 22, I : European Journal of Engineering Education.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hussan Munir, Per Runeson & Wnuk, K., 2019 apr 15, Proceedings of EASE 2019 - Evaluation and Assessment in Software Engineering. Association for Computing Machinery (ACM), s. 2-11 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (3836)