Institutionen för designvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Senaste forskningsoutput

Javier Cenamor & Johan Frishammar, 2021, I : Research Policy. 50, 1, 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mattias Roupé, Mikael Johansson, Laura Maftei, Rikard Lundstedt & Mikael Viklund-Tallgren, 2020 dec 1, I : Journal of Construction Engineering and Management. 146, 12, 04020132.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4163)