Institutionen för designvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Senaste forskningsoutput

Mukunthan, S., Vleugels, J., Huysmans, T., Kuklane, K., Mayor, T. S. & De Bruyne, G., 2019 sep 1, I : Applied Sciences (Switzerland). 9, 18, 3672.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3943)