Institutionen för designvetenskaper

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 3D memories

  Susanne Frennert, Britt Östlund, Olaf Diegel & Axel Nordin

  Projekt: Forskning

 2. Förstärkt cancerrehabilitering

  Ulrika Sandén, Fredrik Nilsson, Charlotte Magnusson, Johanna Persson, Lars Harrysson, Hans Thulesius & Maria Hagglund

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  Projekt: Forskning

 3. Inlevelse ger insikt - verktyg för ökad förståelse för dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen

  Håkan Eftring

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2019/05/022021/04/30

  Projekt: Forskning

 4. GameA - aktivitetsspel för barn med cerebral pares

  Charlotte Magnusson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2019/04/262020/07/26

  Projekt: Övrigt

 5. ACORE: Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe

  Markus Grillitsch & Linda Stihl

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Building an Entrepreneurial ecosystem of innovation

  Bachir Brahim

  2018/11/012021/11/19

  Projekt: Avhandling

 7. Minskad luftburen smittspridning vid arbetsplatser inom vården

  Jakob Löndahl

  AFA Försäkring

  2018/11/012021/10/31

  Projekt: Forskning

 8. The Last-Mile Hack

  Daniel Hellström & Klas Hjort

  2018/10/012019/05/17

  Projekt: Övrigt

 9. Mapping the innovation ecosystem in Sweden

  Bachir Brahim

  2018/09/032019/06/11

  Projekt: Forskning

 10. VR-filmer om dolda funktionsnedsättningar för mer inkluderande och effektivare arbetsplatser

  Håkan Eftring

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/04/032018/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Sesam

  Klas Hjort & Daniel Hellström

  2018/02/152018/10/12

  Projekt: Forskning

 12. Ageing of soot particles

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Erik Ahlberg, Axel Eriksson, Stina Ausmeel, Panu Karjalainen, Thomas Bjerring Kristensen & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 13. COLOSSAL

  Adam Kristensson & Axel Eriksson

  2018/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Do nanoparticles provide a new opportunity for diagnosis of COPD?

  Jakob Löndahl

  Hjärt-Lungfonden

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: Övrigt

 15. Rädda den avrinningsområde ! Ett multiplayer-spel om vattenbrist.

  Joshka Wessels & Mattias Wallergård

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/05/31

  Projekt: Övrigt

 16. Tidig upptäckt av KOL hos exponerade yrkesgrupper

  Jakob Löndahl

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2018/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Vilken effekt har fuktighet på luftburen smittspridning?

  Jakob Löndahl

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 18. ClimApp: Translating climate service into personalized adaptation strategies to cope with thermal climate stress

  Chuansi Gao, Lars Nybo, Jørn Toftum, Hein Daanen, Kalev Kuklane, Johanna Alkan Olsson, Stephen Garland, Koen Levels & Moniek Zuurbier

  European Commission - Horizon 2020

  2017/09/012020/08/31

  Projekt: Forskning

 19. Regional tillväxt mot alla odds: Drivkrafterna för långsiktig tillväxt i nordiska regioner

  Markus Grillitsch, Rune Dahl Fitjar, Silje Haus-Reve, Jari Kolehmainen, Heli Kurikka, Kadri Kuusk, Karl-Johan Lundquist, Mikhail Martynovich, Johan Miörner, Magnus Nilsson, Josephine Rekers, Markku Sotarauta, Heidi Wiig Aslesen & Linda Stihl

  2017/08/012021/08/31

  Projekt: Forskning

 20. ReLog 2.0 - en plattform för kunskapstriangelsamarbete

  Daniel Hellström, Pernilla Derwik, Yulia Vakulenko, Klas Hjort & John Olsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2017/08/012020/07/31

  Projekt: Forskning

 21. Renewal of mature industries in Sweden: Institutional preconditions and routes of innovation

  Lea Fünfschilling, Jerker Moodysson, Michaela Trippl, Johan Miörner, Torben Schubert & Henry Lopez Vega

  2017/07/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 22. Strategiutveckling för returhantering i digital handel

  Daniel Hellström, Klas Hjort, Pejvak Oghazi & Stefan Hall Karlsson

  The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)

  2017/07/012018/06/30

  Projekt: Forskning

 23. Pathfinder - Climate Effective Packaging

  Henrik Pålsson & Daniel Hellström

  EIT Climate KIC

  2017/05/152017/11/15

  Projekt: Forskning

 24. GONST: Where does the green economy grow? The Geography Of Nordic Sustainability Transitions

  Teis Hansen, Torben Schubert, Claudio Fassio, Suyash Jolly, Markus Grillitsch, Antje Klitkou, Marco Capasso, Anne Tanner, Allan Dahl Andersen, Asgeir Skålholt, Christian Richter Østergaard, Ole Eric Iversen, Eunkyung Park, Markku Sotarauta, Markus M. Bugge, Markus Steen, Nina Suvinen, Jacob R. Holm, Håkon Finne & Eli Fyhn Ullern

  2017/03/012020/02/29

  Projekt: Forskning

 25. Innovation teamwork

  Olof Ejermo, Thomas Åstebro & Otto Toivanen

  2017/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 26. Forest-atmosphere exchanges and climate feedbacks

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg, Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Holst & Marcin Jackowicz-Korczynski

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Stina Werners Fond, Swedish Research Council

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 27. Hur minska miljöpåverkan av vår livsmedelskonsumtion: samband mellan förpackningsdesign, konsumentbeteende och livsmedelssvinn

  Annika Olsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012020/12/31

  Projekt: Övrigt

 28. STIPP: Swedish Transformative Innovation Policy Platform

  Lea Fünfschilling, Anna Bergek, Hans Hellsmark, Jerker Moodysson, Kersti Karltorp, Tobias Fridholm, Harald Rohracher & Teis Hansen

  2017/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 29. Gravida kvinnor och smutsig luft

  Stefan Hansson & Christina Isaxon

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

Föregående 1 2 3 Nästa