Institutionen för Energivetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen för Engerivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola är en högskoleinstitution med inriktning mot termisk energiteknik och tillhörande grundläggande ämnen. Institutionen ger utbildning på civilingenjörsnivå för teknologer inom maskinteknik och teknisk fysik samt brandingenjörslinjen. En påbyggnadsutbildning (40 poäng) fr o m läsåret 94/95 ger högskoleingenjörer från olika delar av landet möjlighet avlägga kandidatexamen inom området Energi och Miljö. Inom institutionen bedrivs forskning och utbildning med inriktning på såväl grundläggande ämnen som värmeöverföring (se separat avdelning) och strömningsteknik som mera tillämpade ämnen där förbränningsmotorer, kraftverksteknik, energidistribution och energihushållning behandlas.

Senaste forskningsoutput

Jens Klingmann & Martin Andersson, 2020 jan 1, Green Energy and Technology. Springer, s. 219-233 15 s. (Green Energy and Technology).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Chen, Z., Zheng, D., Wang, J., Chen, L. & Bengt Sundén, 2020, I : Renewable Energy. 147, s. 1011-1018 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2136)