Institutionen för Energivetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen för Engerivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola är en högskoleinstitution med inriktning mot termisk energiteknik och tillhörande grundläggande ämnen. Institutionen ger utbildning på civilingenjörsnivå för teknologer inom maskinteknik och teknisk fysik samt brandingenjörslinjen. En påbyggnadsutbildning (40 poäng) fr o m läsåret 94/95 ger högskoleingenjörer från olika delar av landet möjlighet avlägga kandidatexamen inom området Energi och Miljö. Inom institutionen bedrivs forskning och utbildning med inriktning på såväl grundläggande ämnen som värmeöverföring (se separat avdelning) och strömningsteknik som mera tillämpade ämnen där förbränningsmotorer, kraftverksteknik, energidistribution och energihushållning behandlas.

Senaste forskningsoutput

Nika Alemahdi & Martin Tunér, 2020 jun 15, I : Fuel. 270, 117569.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Vikram Singh, Rijpkema, J. J., Munch, K., Andersson, S. B. & Sebastian Verhelst, 2020 maj 25, I : Applied Thermal Engineering. 172, 115157.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2235)