Institutionen för Energivetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen för Engerivetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola är en högskoleinstitution med inriktning mot termisk energiteknik och tillhörande grundläggande ämnen. Institutionen ger utbildning på civilingenjörsnivå för teknologer inom maskinteknik och teknisk fysik samt brandingenjörslinjen. En påbyggnadsutbildning (40 poäng) fr o m läsåret 94/95 ger högskoleingenjörer från olika delar av landet möjlighet avlägga kandidatexamen inom området Energi och Miljö. Inom institutionen bedrivs forskning och utbildning med inriktning på såväl grundläggande ämnen som värmeöverföring (se separat avdelning) och strömningsteknik som mera tillämpade ämnen där förbränningsmotorer, kraftverksteknik, energidistribution och energihushållning behandlas.

Senaste forskningsoutput

Wei Wang, Yong Shuai, Liang Ding, Bingxi Li & Bengt Sundén, 2021 sep, I: International Journal of Thermal Sciences. 167, 107010.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carlos Jorques Moreno, 2021 apr 20, Lund: Division of Combustion Engines, Lund Institute of Technology. 491 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (2363)