Institutionen för livsmedelsteknik

Organisation: institution

Beskrivning

Vid institutionen bedrivs forskning med produkter, processer och människan i fokus. Fysikaliska, kemiska och processtekniska aspekter vid industriell livsmedelsproduktion är en del av detta. Vidare bedrivs forskning kring värme- och masstransport i fasta livsmedel, membranteknik och värme-, mass- och impulstransport i flytande livsmedel, likaså forskning kring kolloidala och molekylära strukturförändringar i kedjan från råvara till livsmedel. Samband mellan struktur och kvalitetsegenskaper studeras. Vi bedriver även forskning kring hur livsmedel/dieter, livsmedelsprocesser och livsmedelskomponenter påverkar olika fysiologiska parametrar, t ex kardiometabola riskmarkörer, tarmflorans sammansättning och aktivitet, samt kognitiva funktioner. Ytterligare forskningsområden är livsmedelshygien och läkemedelsteknologi. Institutionens bedriver forskarutbildning i ämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik, http://www.food.lth.se/fileadmin/livsmedelsteknik/Food_and_Formulation.pdf.

Senaste forskningsoutput

Zanzer, Y. C., Batista, Â. G., Dougkas, A., Juscelino Tovar, Yvonne Granfeldt & Östman, E., 2019 mar 29, I : Nutrients. 11, 4, 7 s., 736.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andreas Håkansson, 2019 mar 25, I : Annual review of food science and technology. 10, s. 239-258 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1293)