Institutionen för livsmedelsteknik

Organisation: institution

Beskrivning

Vid institutionen bedrivs forskning med produkter, processer och människan i fokus. Fysikaliska, kemiska och processtekniska aspekter vid industriell livsmedelsproduktion är en del av detta. Vidare bedrivs forskning kring värme- och masstransport i fasta livsmedel, membranteknik och värme-, mass- och impulstransport i flytande livsmedel, likaså forskning kring kolloidala och molekylära strukturförändringar i kedjan från råvara till livsmedel. Samband mellan struktur och kvalitetsegenskaper studeras. Vi bedriver även forskning kring hur livsmedel/dieter, livsmedelsprocesser och livsmedelskomponenter påverkar olika fysiologiska parametrar, t ex kardiometabola riskmarkörer, tarmflorans sammansättning och aktivitet, samt kognitiva funktioner. Ytterligare forskningsområden är livsmedelshygien och läkemedelsteknologi. Institutionens bedriver forskarutbildning i ämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik, http://www.food.lth.se/fileadmin/livsmedelsteknik/Food_and_Formulation.pdf.

Senaste forskningsoutput

Andreas Håkansson, 2019 nov 23, I : Chemical Engineering Science. 208, 115150.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Catalina Fuentes, Castañeda, R., Rengel, F., Peñarrieta, J. M. & Lars Nilsson, 2019 nov 15, I : Food Chemistry. 298, 125090.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1348)