Institutionen för livsmedelsteknik

Organisation: institution

Beskrivning

Vid institutionen bedrivs forskning med produkter, processer och människan i fokus. Fysikaliska, kemiska och processtekniska aspekter vid industriell livsmedelsproduktion är en del av detta. Vidare bedrivs forskning kring värme- och masstransport i fasta livsmedel, membranteknik och värme-, mass- och impulstransport i flytande livsmedel, likaså forskning kring kolloidala och molekylära strukturförändringar i kedjan från råvara till livsmedel. Samband mellan struktur och kvalitetsegenskaper studeras. Vi bedriver även forskning kring hur livsmedel/dieter, livsmedelsprocesser och livsmedelskomponenter påverkar olika fysiologiska parametrar, t ex kardiometabola riskmarkörer, tarmflorans sammansättning och aktivitet, samt kognitiva funktioner. Ytterligare forskningsområden är livsmedelshygien och läkemedelsteknologi. Institutionens bedriver forskarutbildning i ämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik, http://www.food.lth.se/fileadmin/livsmedelsteknik/Food_and_Formulation.pdf.

Senaste forskningsoutput

Mikael Sjölin, Thuvander, J., Ola Wallberg & Frank Lipnizki, 2020 jan 1, I : Membranes. 10, 1, 5.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karolina Östbring, Malmqvist, E., Kajsa Nilsson, Rosenlind, I. & Marilyn Rayner, 2020 jan 1, I : Foods. 9, 1, 19.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1399)