Genusvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Genusvetenskapliga institutionen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap och rör sig för närvarande inom följande teman: vetande, kön och makt; kvinnor i offentligheten 1880-1940; det nordiska äktenskapet i europeisk belysning; etnicitet och genus; genus ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och lärande; kroppen i den postmoderna medicinska diskursen; postkoloniala studier; berättelser och biografier.

Senaste forskningsoutput

Lena Karlsson, Ulrika Andersson, Edgren, M. & Gabriella Nilsson, 2019 mar 29, Rape Narratives in Motion. Basingstok: Palgrave Macmillan, s. 1-16 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lena Karlsson, 2019 mar 29, Rape Narratives in Motion. Andersson, U., Edgren, M., Karlsson, L. & Nilsson, G. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 223-245 22 s. (Palgrave Studies in Crime, Media and Culture).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (778)