Genusvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Genusvetenskapliga institutionen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap och rör sig för närvarande inom följande teman: vetande, kön och makt; kvinnor i offentligheten 1880-1940; det nordiska äktenskapet i europeisk belysning; etnicitet och genus; genus ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och lärande; kroppen i den postmoderna medicinska diskursen; postkoloniala studier; berättelser och biografier.

Senaste forskningsoutput

Rebecca Selberg, 2019 jun 19, I : International Feminist Journal of Politics. s. 2-23 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Diana Mulinari & Martinsson, L., 2019 maj 1, FRAUEN SOLIDARITET, 148, 2/19, s. 1 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (792)