Genusvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Genusvetenskapliga institutionen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap och rör sig för närvarande inom följande teman: vetande, kön och makt; kvinnor i offentligheten 1880-1940; det nordiska äktenskapet i europeisk belysning; etnicitet och genus; genus ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och lärande; kroppen i den postmoderna medicinska diskursen; postkoloniala studier; berättelser och biografier.

Senaste forskningsoutput

Rebecca Selberg, 2021 dec, Genus och professioner. Franzén, C. & Tzimoula, D. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 89-116

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Riya Raphael, 2021 jun 10, Lund, Sweden: Lund University. 232 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (913)