Geologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Glacial history of Svalbard

  Helena Alexanderson

  2007/04/01 → …

  Projekt: Forskning

 2. 15630942951 Tryck-temperatur- och tidutvecklingen över Protoginzonens sydligaste del i Skåne

  Charlotte Möller

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2009/11/112013/06/30

  Projekt: Forskning

 3. 15630942952 Granulit- och eklogitområdet i sydvästra Sverige

  Charlotte Möller

  Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

  2009/12/182015/06/30

  Projekt: Forskning

 4. Glacial history of northern Sweden

  Helena Alexanderson, Martina Hättestrand, Thorbjörg Sigfúsdóttir & Clas Hättestrand

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2011/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 5. TRUST 2.1: Geoelectrical Imaging for Site Investigation for Urban Underground Infrastructure

  Torleif Dahlin, Per-Ivar Olsson, Sara Johansson, Matteo Rossi, Charlotte Sparrenbom, Håkan Rosqvist, Esben Auken, Gianluca Fiandaca, Mats Svensson, David Hagerberg, Per Hedblom & Mehrdad Bastani

  2012/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Drumlin formation in south Sweden

  Per Möller, T.P.F. Dowling & Helena Alexanderson

  2012/03/012016/03/31

  Projekt: Forskning

 7. Flygsand – ett outforskat miljöarkiv och landskapselement

  Helena Alexanderson, Martin Bernhardson, Edyta Kalinska-Nartisa & Sara Florén

  Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

  2013/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Svenska kalkskaliga mikroorganismer i franska akvarier

  Helena Filipsson

  Svensk-Franska Stiftelsen

  2013/05/022015/12/31

  Projekt: Forskning

 9. LandCover6k : PAGES’ LandCover6k Working Group

  M. -J. Gaillard, M. Jane Bunting, Nicky Whitehouse, Jed Kaplan, Kees Klein Goldewijk & Anne Birgitte Nielsen

  2014/01/012020/12/31

  Projekt: Nätverk

 10. ECHoES: Effekter av trädetablering på torvmarkers hydrologi och kolbalans - Laserablation och isotopanalyser av trädringar för högupplösande klimatdata

  Johannes Edvardsson, Markus Stoffel, Christophe Corona, Leif Klemedtsson, Veiko Lehsten, Janne Rinne, Jesper Björklund & Kristina Seftigen

  Swedish Research Council, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Crafoordska stiftelsen

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 11. MIRACHL: Multidisciplinär karaktärisering och övervakning av insitu sanering av mark förorenad med klorerade kolväten

  Torleif Dahlin, Charlotte Sparrenbom, Matteo Rossi, Håkan Rosqvist, Mats Svensson, Catherine Paul, Henry Holmstrand , Esben Auken, Gianluca Fiandaca, Aristeidis Nivorlis, Sofia Åkesson, Line Meldgaard Madsen & Tina Martin

  2016/07/012021/06/30

  Projekt: Forskning

 12. Tracing hypoxia during warm periods in the Baltic Sea region - using synchrotron X-ray spectroscopy and plasma analytical methods

  Helena Filipsson, Sha Ni, Nadine B Quintana Krupinski, Per Persson, Karen Luise Knudsen, Marit-Solveig Seidenkrantz & Jeroen Groeneveld

  Crafoordska stiftelsen, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2016/11/012020/12/30

  Projekt: Avhandling

 13. Improving the Weichselian chronology of northern Sweden

  Helena Alexanderson & Martina Hättestrand

  Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 14. LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

  Stephen Hall, Rajmund Mokso, Anna Ntinidou, Noomi Egan, Åsa Grunning, Ann Terry, Peter Olmsted , Dieter Richter, Mikael Lund, Peter Schurtenberger, Marie Skepö, Anna Stradner, Emma Sparr, Peter Jönsson, Tommy Nylander, Martin Stankovski, Marité Cárdenas, Cedric Dicko, Lise Arleth, Birthe B. Kragelund, Kresten Lindorff-Larsen, Samuel Lenton, Emma Sparr, Chris Jacobsen, Henning-Friis Poulsen, Rajmund Mokso, Karina Thånell, Chris Jacobsen, Martin Bech, David Paterson, Jörg Schwenke, Ulf Johansson, Björn Nilsson, Nicolo Dell'Unto, Lovisa Dal, Mikael Calner, Edith Hammer, Milda Pucetaite, Anders Tunlid, Dimitrios Floudas, Luigi Gentile, Michiel Op de Beeck, Per Persson, Jens Lagerstedt, Susanna Horsefield, Thomas Ursby, Esko Oksanen, Ulf Ryde, Jie Nan, Ingemar André & Sonja Aits

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Agency for Economic and Regional Growth

  2017/06/07 → …

  Projekt: Nätverk

 15. Spåra syrebrist i forna tiders marina miljöer: ett mikroanalytiskt tillvägagångssätt för att förbättra kalciumkarbonat baserade miljöindikatorer

  Helena Filipsson, Inda Brinkmann, Joan M. Bernhard, Christine Barras, Magali Schweizer & Emmanuelle Geslin

  Swedish Research Council

  2017/12/012022/12/31

  Projekt: Avhandling

 16. Understanding the variation of bedrock material properties with metamorphic condition

  Charlotte Möller

  Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 17. GeoArchaeology: Geological and Archaeological Working Group for the development of imaging using synchrotrons and neutron sources.

  Björn Nilsson, Mikael Calner, Lovisa Dal, Nicolo Dell'Unto, Lucia Mancini, Franco Zanini, Federico Bernardino & Burkhard Schillinger

  2018/11/012020/10/31

  Projekt: Nätverk

 18. Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden - what are their implications for the glacial history of this area

  Helena Alexanderson, Per Möller, Andrew Murray & Nicolaj Krog Larsen

  Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Occurance rate of extreme solar storms

  Florian Mekhaldi

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 20. Stable silica isotopes as an indicator of palaeohydrology in Lake Challa

  Rosine Cartier

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 21. The role of iron in surface waters

  Emma Kritzberg, Simon Herzog, Per Persson & Daniel Conley

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Forskning