Geologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Stable silica isotopes as an indicator of palaeohydrology in Lake Challa

  Rosine Cartier

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 2. The role of iron in surface waters

  Emma Kritzberg, Simon Herzog, Per Persson & Daniel Conley

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Forskning

 3. Spåra syrebrist i forna tiders marina miljöer: ett mikroanalytiskt tillvägagångssätt för att förbättra kalciumkarbonat baserade miljöindikatorer

  Helena Filipsson, Inda Brinkmann, Joan M. Bernhard, Christine Barras, Magali Schweizer & Emmanuelle Geslin

  Swedish Research Council

  2017/12/012022/12/31

  Projekt: Avhandling