Institutionen för hälsovetenskaper

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Beskrivning

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering är centrala forskningsområden. Vid institutionen utbildas framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården samt den kommunala verksamheten. I högermenyn kan du hitta våra ”underenheter”, det vill säga de forskargrupper som är verksamma vid institutionen. Under forskargruppernas sidor kan du hitta mer information om respektive hälsovetenskapligt forskningsområde.

Senaste forskningsoutput

Carita Håkansson, Milevi, S., Frida Eek, Anna Oudin & Wagman, P., 2019 feb 28, I : Scandinavian Journal of Public Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per Anders Fransson, Patel, M., Jensen, H., Lundberg, M., Tjernström, F., Måns Magnusson & Eva Ekvall Hansson, 2019 feb 28, I : Scientific Reports. 9, 1, 3168.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4315)