Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1960
 2. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. 1966
 4. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. 1971
 6. 1972
 7. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. 1974
 9. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. 1975
 11. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 s. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. 1977
 13. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. 1978
 16. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, I : Scandia. 44, 1, s. 145-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. 1980
 19. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. 1981
 22. Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages

  Eva Österberg, Gissel, S., Juttikkala, E., Sandnes, J. & Teisson, B., 1981, Almqvist & Wiksell International.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 24. 1985
 25. Fred i vår tid. En studie i 80-talets fredsrörelse

  Kim Salomon, 1985, Liber. 152 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island

  Harald Gustafsson, 1985, [Publisher information missing]. 315 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Sveriges historia 1521-1809 : stormaktsdröm och småstatsrealiteter

  Eva Österberg, Behre, G. & Larsson, L-O., 1985, Scandinavian university books.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. The Soviet Union and Central Europe in the Postwar Era. A Study in Precarious Security.

  Kristian Gerner, 1985, Gower Publishing House. 228 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. 1986
 30. Electronic databases in Japan

  Roger Greatrex & Sigurdson, J., 1986, Research Policy Institute, Lund University. 143 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. 1987
 32. En stångridning i Malmö på 1800-talet

  Lars Berggren, 1987, I : Elbogen. 2, 1987, s. 79-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Facklig makt och fackligt medlemskap

  Hans Wallengren, 1987, I : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1987:3, s. 33-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Japansk-engelsk computeroversættelse

  Roger Greatrex, 1987, Japan Forum, 3, s. 21-23.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Kommunal frihet för nationell samling. Debatter om kommunalreformer i 1800-talets Norden

  Harald Gustafsson, 1987, Stadshistoriska institutet. 75 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 37. Machine Translation of On-line Searches in Japanese Databases

  Roger Greatrex & Sigurdson, J., 1987, Research Policy Institute, Lund University. 124 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. On-line Searches in Japanese Databases: A Way to Facilitate Access to Japanese Techno-Economic Information

  Roger Greatrex, 1987, Proceedings of the Seventh International Symposium on Japan Today.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 39. 1988
 40. Arbetsmiljö, hälsa och arbetarskydd

  Lars Berggren & Olsson, L., 1988, Metall 100 år - fem uppsatser. Svenska Metallindustriarbetareförbundet, s. 53-82

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns

  Eva Österberg & Lindström, D., 1988, Studia historica Upsaliensia. 169 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920

  Lars Berggren, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3, 1988, s. 444-447

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Review of Danmarks kongemagt og dens fødsel

  Dick Harrison, 1988, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Review of Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660

  Dick Harrison, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Review of Ecological Imperialism

  Dick Harrison, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Sources of Scientific Knowledge in Mediaeval China

  Roger Greatrex, 1988, CINA. Lanciotti, L. (red.). IsMEO, Roma, Vol. 21. s. 139-151

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 47. 1989
 48. Databases and East Asian Studies

  Roger Greatrex, 1989, I : NIAS Report. 1, s. 5-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. En kamporganisation i vardande : de organiserade fastighetsägarna i Malmö 1882-1914

  Hans Wallengren, 1989, I : Elbogen. 1989:1, s. 21-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Ett hem i folkhemmet

  Hans Wallengren, 1989, Folkets Historia, 1989:1, s. 64-65.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 51. Från 1800-talets pigor till 1970-talets varvskris

  Lars Berggren (red.) & Greiff, M. (red.), 1989, Lunds universitet. 105 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 171)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 52. Ideology and Rationality in the Soviet Model. A Legacy for Gorbachev.

  Kristian Gerner & Hedlund, S., 1989, Routledge. 455 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 53. Japanese-English Machine Translation: The European User's Perspective

  Roger Greatrex, 1989, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 54. Johan Nilsson

  Lars Berggren, 1989, Svenskt biografiskt lexikon. s. 728-730

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd

  Harald Gustafsson, 1989, Stadshistoriska institutet. 126 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 56. Svårt att vara ryss. På väg mot postsovjetismen.

  Kristian Gerner, 1989, Signum. 353 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 57. Verkstadsarbetets historia

  Lars Berggren, 1989, I : Häften för kritiska studier. 3, s. 81-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 58. 1990
 59. Det svenska arbetets historia

  Lars Berggren, 1990, I : Häften för kritiska studier. 1, 1990, s. 73-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 60. Electronic Publishing in Japan

  Roger Greatrex, 1990, British Library Occasional Papers: Japanese Studies. Brown, Y. (red.). British Library, Vol. 11. s. 364-377

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. En splittrad värld

  Christer Jönsson, Ole Elgström, Magnus Jerneck & Kim Salomon, 1990, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 62. Folkvandringarna - plundringståg eller stora migrationer?

  Dick Harrison, 1990, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 11, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 63. Hansan - ett medeltida handelsimperium

  Dick Harrison, 1990, [Publisher information missing]. 18 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 64. Herrar och bönder : om jurisdiktionen i några småländska friherrskap på 1600-talet

  Johansson, K., 1990, I : Scandia. 56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Ordets makt: Besvärjelser vid bortdrivandet av sjukdom i det äldra Kina

  Roger Greatrex, 1990, Språkets makt. Bergh, B. & Teleman, U. (red.). Lund University Press, s. 27-34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Pharmaceutical Medicine in the Western Han Dynasty

  Roger Greatrex, 1990, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 67. Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920

  Lars Berggren & Greiff, M., 1990, I : Elbogen. 1990, s. 154-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. The Secular Writings Attributed to Master Zanning

  Roger Greatrex, 1990, I : The Stockholm Journal of East Asian Studies. 2, s. 15-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Armenien: från berget Ararat till det bergiga Karabach

  Klas-Göran Karlsson, 1990 sep 1, Göteborg: MH Publishing. 103 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 70. 1991
 71. Bilden av medeltiden

  Dick Harrison, 1991, I : Tvärsnitt. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. Dark Age Migrations and Subjective Ethnicity: The Example of the Lombards

  Dick Harrison, 1991, I : Scandia. 57, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Det gåtfulla Da Qin i Fjärran Västern

  Dick Harrison, 1991, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 12, 3, s. 2-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 74. Det historiska landskapet. Östersjöområdet under andra hälften av 1700-talet

  Dick Harrison, 1991, Fajanserna kring Östersjön : [utställning på Kulturen i Lund 20 oktober 1991-16 februari 1992]. 2, Det historiska landskapet : Östersjöområdet under andra hälften av 1700-talet. Kulturen i Lund, Vol. 2.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 75. Extern utvärdering av Certec

  Boalt, C., Lanshammar, H. & Odén, B., 1991, [Publisher information missing]. (Certec; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 76. Herrar och bönder : judiciell praxis på borgrätter och häradsrätter

  Johansson, K., 1991, I : Historisk tidsskrift : udgivet af Den norske historiske forening. 70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Mentalities and Other Realities : essays in medieval and early modern Scandinavian history

  Eva Österberg, 1991, Lund Studies in International History. 207 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 78. Om fastighetsägare och hyrestvister i Malmö 1882-1914

  Hans Wallengren, 1991, Arbetets historia. Arbetshistoriska seminariet, Vol. 4. s. 143-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 79. Refugees in the Cold War. Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar Era

  Kim Salomon, 1991, Lund University Press. 317 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 80. Review of Medeltidens födelse. Symposier på Krapperups borg 1

  Dick Harrison, 1991, I : Sydsvenska dagbladet. 21 januari 1991, s. A4-A4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 81. Review of The Mountains and the City

  Dick Harrison, 1991, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 82. Review of The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe

  Dick Harrison, 1991, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 83. Vad är och bör historisk arbetslivsforskning vara?

  Hans Wallengren & Leffler, M., 1991, I : Historisk Tidskrift. 1991:3, s. 394-396

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 84. 1992
 85. Centraleuropas återkomst.

  Kristian Gerner, 1992, Norstedts Juridik AB. 228 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 86. Från sillamarknad till SAAB-fabrik. Industrialisering, facklig organisering och politisk mobilisering i Malmö

  Lars Berggren & Greiff, M., 1992, Bokförlaget Mendocino. 66 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 87. Irak 1968–1991: stat, ideologi, ledarskap

  Borhan Yassin, 1992, Konflikt och samarbete vid Persiska viken. Tägil, S. (red.). Lund University Press, s. 89-127

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Kurderna i Irak och konfliktutvecklingen vid Persiska viken, 1958-1991

  Borhan Yassin, 1992, Konflikt och samarbete vid Persiska viken. Tägil, S. (red.). Lund University Press, s. 127-173

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. Rapport om konferens i Umeå den 19-21 september 1991 (I langobardernas spår),

  Dick Harrison, 1992, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 90. Review of The First Millennium AD in Europe and the Mediterranean. An Archaeological Essay

  Dick Harrison, 1992, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 91. The Invisible Wall of St John. On Mental Centrality in Early Medieval Italy

  Dick Harrison, 1992, I : Scandia. 58, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. The Kurdish question 1941-1947

  Borhan Yassin, 1992, The Middle East Viewed from the North: Papers from the First Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Uppsala 26-29 January 1989. s. 69-72

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 93. Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag

  Lars Edgren (red.) & Eva Österberg (red.), 1992, [Publisher information missing]. 139 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 94. Vore iranske venner, vore amerikanske venner, vore israelske venner

  Borhan Yassin, 1992, Vandkunsten, s. 149-176.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 95. 1993
 96. En katastrof med frågetecken

  Dick Harrison, 1993, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 14, 4, s. 2-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 97. Karl XI och vänsterns historiesyn

  Hans Wallengren, 1993, I : Folket i bild/kulturfront. 1993:4, s. 34-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 98. Plague, Settlement and Structural Change at the Dawn of the Middle Ages

  Dick Harrison, 1993, I : Scandia. 59, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 99. Resurser och sociala relationer : studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800 : Österhaninge och Västerhaninge socknar

  Sundberg, K., 1993, 230 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 100. Review of Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Studier till Det medeltida Sverige 5

  Dick Harrison, 1993, I : Tro & Tanke. 8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 101. Samtalskonst i medeltidens Kina

  Roger Greatrex, 1993, I : Orientaliska Studier. 77/78, s. 13-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 102. The Baltic States and the End of the Soviet Union.

  Kristian Gerner & Hedlund, S., 1993, Routledge. 210 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 103. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Dick Harrison, 1993, Lund University Press. 313 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 104. Väntade reaktioner

  Hans Wallengren, 1993, Folket i bild/kulturfront, 1993:8, s. 44-45.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 105. 1994
 106. A Brief Introduction to the First Jinchuan War (1747-1749)

  Roger Greatrex, 1994, Tibetan Studies. Kvaerne, P. (red.). The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo, s. 247-263 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 107. An Early Western Han Synonymicon

  Roger Greatrex, 1994, Outstretched Leaves on his Bamboo Staff. Enwall, J. (red.). The Association of Oriental Studies, s. 97-113

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 108. Biography, Hagiography, or just Plain Fiction: On the Jiang-Huai yiren lu by Wu Shu (947-1002)

  Roger Greatrex, 1994, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 109. Bortom persikoblomkällan: frågan om författaren till Soushen houji

  Roger Greatrex, 1994, Orientaliska Studier, 79, s. 31-67.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 110. Briljanta bataljer

  Hans Wallengren, 1994, Folket i bild/kulturfront, 1994:2, s. 37-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 111. Den svenska arbetarklassens framväxt. En översikt

  Lars Berggren, 1994, Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920. Kjeldstadli, K., Myklebust, S. & Thue, L. (red.). TMV. Senter for teknologi og menneskelige verdier. Universitetet i Oslo, s. 118-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Det langobardiska riket i Italien: en tidig stat i ny belysning

  Dick Harrison, 1994, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 1993/1994

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 113. Ekonomiska brott och egendomsbrott

  Johansson, K. & Ågren, M., 1994, Nordiska historikermötet (22 : Oslo : 1994) Det 22. nordiske historikermøte Rapport 2 : IKS, Avd. for historie, Univ.,. Tønnesson, K. (red.). s. 123-154

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Etnicitet i historisk forskning: även ett tidig-medeltida problem

  Dick Harrison, 1994, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 115. Hyresvärlden: Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880 - 1925

  Hans Wallengren, 1994, Bokförlaget Mendocino. 445 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 116. Markis Lagergren och katolicismen i Sverige

  Yvonne Maria Werner, 1994, Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 20, 8-10, s. 259-263, 287-290.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 117. Thailand: Industrialization Through Foreign Technology: The Case of Technology Transfer to Thailand Through Japanese Foreign Direct Investment

  Abdulsomad, K., 1994, Department of Economics, Lund Universtiy. 50 s. (Minor Field Study Series; vol. MFS52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 118. The Question of the Authorship of the Wulei xiangan zhi and the Gewu cutan

  Roger Greatrex, 1994, Bingjian caisi ji. Chengdu chubanshe, s. 524-532

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 119. 1995
 120. Bondeuppror och allianser på 1460-talet

  Dick Harrison, 1995, I : Folkets Historia. 23, 2-3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 121. Bondeväkkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850

  Hanne Sanders, 1995, Stads- och kommunhistoriska institutet. 392 s. (Studier i stads- och kommunhistoria; vol. 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 122. Europa i världen - Medeltiden

  Dick Harrison, 1995, Almqvist & Wiksell. 320 s. (Allmän historia; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 123. Folk förr : historiska essäer

  Eva Österberg, 1995, Bokförlaget Atlantis. 260 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 124. Förhistoria, De stora flodkulturerna, Tiden från ca 600 f.Kr. till 600 e.Kr., Tiden från 600 till 1500

  Dick Harrison, 1995, I historiens spegel. Andersson, L. & Oredsson, S. (red.). Akademiförlaget, s. 7-96

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 125. Hjärnridån. Det europeiska projektet och det gåtfulla Ryssland

  Kristian Gerner, Hedlund, S. & Sundström, N., 1995, Fischer. 311 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 126. Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommuner

  Andersson, L. I., 1995, 332 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 127. Kurder: ett folk i många länder

  Borhan Yassin, 1995, Socialistiskt Forum, 131, s. 13-17.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 128. (Recension av) Sverker Oredsson & Lars Andersson (red.), I historiens spegel. Långa linjer och tvärsnitt

  Ulf Zander, 1995, I : Scandia. 2, s. 263-264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 129. Review of The Merovingian Kingdoms 450-751

  Dick Harrison, 1995, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 130. Salongsdamer och husmödrar: kvinnligt och manligt inom sydsvensk borgerlighet från tidigt 1800-tal

  Eva Helen Ulvros, 1995, Hon och han. Andersson, H. & Teleman, U. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 131. The Long Second World War: The Case of Sweden

  Ulf Zander, 1995, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 132. 1996
 133. 1700-talets förbjudna böcker

  Ulf Zander, 1996, Populär Historia, 5, 6, s. 60-60.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 134. Barnkvävning och plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

  Persson, B., 1996, I : Scandia. 62, 2, s. 195-219

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 135. Blodiga berättelser

  Ulf Zander, 1996, Populär Historia, 5, 5, s. 60-60.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 136. Computer assisted language learning for two-byte languages: the case of Chinese

  Roger Greatrex & Nordenhake, M., 1996, I : ReCALL. 8, 1, s. 5-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 137. Dödsorsaker i Christianstad under 100 år

  Persson, B., 1996, Gamla Christianstad. Mårtensson, L. (red.). Föreningen Gamla Christianstad, s. 205-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 138. Emilie Thomander. Den gifta kvinnan

  Eva Helen Ulvros, 1996, Intill Paradislyckan. Jansson, A. (red.). Kulturen i Lund, s. 51-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 139. Ett omstritt Malmö-monument − Karl X Gustav-statyn 1896−1996

  Ulf Zander, 1996, All ljus på Malmö. Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896. Ett hundraårsminne.. Billberg, I., Jörwall, L. & Liljenberg, B. (red.). Elbogen, Malmö Fornminnesförening, Vol. 5. s. 207-226

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 140. Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870

  Eva Helen Ulvros, 1996, Historiska Media, Lund. 440 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 141. Historiedidaktik i gränsland

  Ulf Zander, 1996, I : Historisk Tidskrift. 1, s. 207-213

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 142. Högmedeltiden - de andliga riddarordnarnas tid (förord)

  Dick Harrison, 1996, Det nya ridderskapet. Tempelherreordens historia. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 7-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 143. Medieval Space. The Extent of Microspatial Knowledge in Western Europe during the Middle Ages

  Dick Harrison, 1996, Lund University Press. 281 s. (Lund Studies in International History)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 144. Minnen av en karolinerkung

  Ulf Zander, 1996, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 145. Rebeller i takt med tiden. FNL-rörelsen och 1960-talets politiska ritualer

  Kim Salomon, 1996, Prisma. 390 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 146. (Recension av) Anders Linde-Laursen, Det nationales natur. Studier i dansk-svenske relationer

  Ulf Zander, 1996, I : Scandia. 1, s. 149-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 147. Recension av "Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten."

  Eva Helen Ulvros, 1996, I : Scandia. 62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 148. Review of Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid

  Dick Harrison, 1996, I : Sydsvenska dagbladet. 12 november 1996, s. A6-A6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 149. Something more than Simply Winning or Losing: Games and Gaming in Ancient China

  Roger Greatrex, 1996, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 150. Song Dynasty Legislation concerning Gambling

  Roger Greatrex, 1996, Florielgium Japonicum. Frellesvig, B. & Hermansen, C. M. (red.). Akademisk Forlag, s. 93-101

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 151. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 152. The Early State in Lombard Italy

  Dick Harrison, 1996, Rome and the North. Ellegård, A. & Åkerström-Hougen, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 153. Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929

  Yvonne Maria Werner, 1996, Katolska bokförlaget. 499 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 154. 1997
 155. A History of the Republic of Kurdistan

  Borhan Yassin, 1997, The International Journal of Kurdish Studies, Vol.11, Nos.1-2, 1997., s. 115-241.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 156. Bonpo Tribute Missions to the Imperial Court

  Roger Greatrex, 1997, Beiträge zur kultur- und geistesgeschichte Asiens. Krasser, H., Much, M. T., Steinkellner, E. & Tauscher, H. (red.). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 327-335 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 157. Centralorter i historisk forskning om tidig medeltid

  Dick Harrison, 1997, ”…Gick Grendel att söka det höga huset…”. Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Callmer, J. & Rosengren, E. (red.). Hallands Länsmuseer, s. 25-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 158. Den jugoslaviska tragedin – ett drama med rötter i tidig medeltid

  Dick Harrison, 1997, Pennan & Svärdet, Special 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 159. Den svenske medeltidshistorikern – en utrotningshotad art?

  Dick Harrison, 1997, Lärt i Lund : från Historiedagarna 1996. Ohlson, B. (red.). Historielärarnas förening

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 160. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 161. Det medeltida rummet

  Dick Harrison, 1997, Populär Historia, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 162. Dvärgar i historien

  Dick Harrison, 1997, Bra om böcker, 5, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 163. Exposé över de senaste hundra åren

  Ulf Zander, 1997, Populär Historia, 7, 6, s. 58-58.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 164. Från Nya Sverige till nya amerikaner

  Ulf Zander, 1997, Populär Historia, 7, 3, s. 60-60.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 165. Historia i brons och granit. Nationella monument och regionala identiteter i Öresundsområdet

  Ulf Zander, 1997, Öresundsregionen – visioner och verklighet. Tägil, S., Lindström, F. & Ståhl, S. (red.). Lund University Press, s. 26-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 166. Historia och identitetsbildning

  Ulf Zander, 1997, Historiedidaktik. Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 82-114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. Inledning

  Andersson, L. M. & Ulf Zander, 1997, In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien. Andersson, L. M. & Zander, U. (red.). Historiska Media, s. 9-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien

  Andersson, L. M. (red.) & Ulf Zander (red.), 1997, Historiska Media. 120 s. (Lagerbringbiblioteket)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 169. Jämmerdal och fröjdesal : kvinnor i stormaktstidens Sverige

  Eva Österberg (red.), 1997, Bokförlaget Atlantis.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 170. Jubileum med förhinder

  Ulf Zander, 1997, Populär Historia, 7, 3, s. 49-51.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 171. Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet : några tidstypiska tankegångar kring gåtfulla ting

  Johansson, K., 1997, Jämmerdal och fröjdesal. Österberg, E. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 172. Murder and Execution within the Political Sphere in Fifteenth-century Scandinavia

  Dick Harrison, 1997, I : Scandia. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 173. National Identities and Historiography before and after the End of the Cold War in the Baltic Region: The Case of the Long Second World War

  Ulf Zander, 1997, 50 Years After World War II. International Politics in the Baltic Sea Region 1945–1995. Runblom, H., Nurek, M., Burdelski, M., Jonter, T. & Noreen, E. (red.). Gdansk University, s. 63-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 174. Offensiva och defensiva eliter - om det politiska överskiktet under medeltiden

  Dick Harrison, 1997, I : Historisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 175. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Sundell, Å., 1997, Lund University Press. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 176. (Recension av) Hans Hägerdal, Väst om öst. Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen

  Ulf Zander, 1997, I : Scandia : tidskrift för historisk forskning. 63, 2, s. 329-330

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 177. (Recension av) Lars Ericsson, Svenska frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talet

  Ulf Zander, 1997, I : Rig. 1-2, s. 111-113

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 178. Review of Armies and Warfare in the Middle Ages

  Dick Harrison, 1997, I : Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 179. Så skapades Storbritannien

  Dick Harrison, 1997, Populär Historia, 6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 180. Soldater som alla andra? Waffen-SS som politiskt, moraliskt och historiografiskt problem

  Ulf Zander, 1997, I : Pennan & Svärdet. 3, 1, s. 25-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 181. Spännande, annorlunda, tänkvärt

  Ulf Zander, 1997, Populär Historia, 7, 5, s. 59-59.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 182. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Lindstedt Cronberg, M., 1997, Cronberg Publishers. 316 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 183. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–1880

  Lindstedt Cronberg, M., 1997, Cronberg Publishers. 316 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 184. The 1997 General Election in Indonesia

  Eklöf Amirell, S., 1997, I : Asian Survey. 37, 12, s. 1181-1196

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 185. The Lombards in the Early Carolingian Epoch

  Dick Harrison, 1997, Karl der Grosse und sein Nachwirken. 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa. Butzer, P. L., Kerner, M. & Oberschelp, W. (red.). Brepols, s. 125-154

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 186. The relationship between zhiguai literature and historiography

  Roger Greatrex, 1997, Wei Jin Nan-Bei chao wenxue lunji. Nanjing University, s. 762-779

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 187. ”The War without an End”

  Ulf Zander, 1997, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 188. Tribute Missions from the Sichuan Borderlands to the Imperial Court (1400-1665)

  Roger Greatrex, 1997, I : Acta Orientalia. 58, s. 75-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 189. Väckelser i västra Blekinge under 1800-talet

  Per Stobaeus, 1997, I : Kyrkohistorisk årsskrift. s. 51-87

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 190. Weltweit aber fremd. Die katholische Kirche in Sweden 1873-1929

  Yvonne Maria Werner, 1997, Sankt Ansgar Jahrbuch, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 191. Katolska skolor i Sverige 1750-1960

  Yvonne Maria Werner, 1997 dec, I : Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 1997, 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 192. 1998
 193. Att följa sitt hjärta: en kvinnas brevväxling om kärlek och vänskap för tvåhundra år sedan

  Eva Helen Ulvros, 1998, Populär Historia, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 194. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (red.). Jönköping University Press, s. 32-68

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 195. Comparative Perspectives upon the Introduction of Western Steamship Technology to Japan and China

  Roger Greatrex, 1998, I : Senri Ethnological Studies. 46, Japanese Civilization in the Modern World, s. 99-126

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 196. Den frivilliga döden: Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv

  Yvonne Maria Werner (red.), Odén, B. (red.) & Persson, B. E. (red.), 1998, Cura förlag. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 197. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Perlestam, M., 1998, Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand. 270 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 198. Det röda Lund

  Kim Salomon (red.) & Blomqvist, G. (red.), 1998, Historiska Media.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 199. Dokumentärfilmens bulder av Förintelsen

  Andersson, L. M., 1998, Levande historia på video. Hoffsten, A. & Viklund, K. (red.). Svenska Filminstitutet, s. 15-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 200. Drunknad eller dränkt? Plötsliga oväntade dödsfall, särskilt drunkningar, i Skåne 1704-1718

  Persson, B., 1998, Den frivilliga döden. Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv. Odén, B., Persson, B. & Werner, Y. M. (red.). Cura förlag, s. 101-208

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 201. (Filmrecension av) Steven Spielbergs Rädda menige Ryan (Saving Private Ryan)

  Ulf Zander, 1998, Filmhäftet, 26, 4, s. 55-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 202. (Filmrecensioner av) Steven Spielbergs Amistad och John Singletons Rosewood

  Ulf Zander, 1998, Filmhäftet, 26, 2, s. 60-61.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 203. FNL-rörelsen

  Hans Wallengren, 1998, I : Historisk Tidskrift. 1998:1, s. 135-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 204. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Persson, M. P. S., 1998, Lund University Press. 368 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 205. Gustav Vasa inför eftervärlden i ord och bild

  Ulf Zander, 1998, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 206. Hågkomster – och välsignad glömska

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 8, 4, s. 58-58.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 207. Herman Lindqvist – historisk berättare (intervju)

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 1998, 1, s. 54-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 208. Imponerande om Förintelsen

  Andersson, L. M. & Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 8, 3, s. 59-59.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 209. Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880

  Eva Helen Ulvros, 1998, Historiska Media. 269 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 210. Monument och nationalism

  Ulf Zander, 1998, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 211. Non-Domination and Egalitarian Welfare Politics

  Lena Halldenius, 1998, I : Ethical Theory and Moral Practice. 1, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 212. Ökat intresse för monument

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 8, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 213. Racehygiejne i Danmark 1920-56, Lene Koch, Gyldendal 1996. 291 s. samt Steriliseringar i folkhemmet, Maija Runcis, Ordfront 1998. 361 s.

  Elin Bommenel, 1998, I : Scandia. 1998:2, 64, s. 311-314 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 214. Recension av Culture Unbound

  Marie Cronqvist, 1998, I : Rig. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 215. (Recension av) Kerstin Arcadius, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien

  Ulf Zander, 1998, I : Scandia. 64, 1, s. 135-137

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 216. (Recension av) Magnus Karavelli, Blågul framtid. En essä om nationen och det svenska

  Ulf Zander, 1998, I : Scandia. 64, 1, s. 133-135

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 217. (Recension av) Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism

  Ulf Zander, 1998, I : Scandia. 64, 1, s. 137-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 218. (Recension av) Ulf Drugge & Mats Johansson (red.), Historisk sociologi

  Ulf Zander, 1998, I : Rig. 2, s. 124-125

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 219. Schweden & Norwegen

  Yvonne Maria Werner, 1998, Kirche und Katholizismus seit 1945.. Erwin, G. (red.). Schömingh, Vol. Band I. Mittel-, West- und Nordeuropa.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 220. Självmord i det stora nordiska krigets skugga: En analys av självspillingsmålen vid Göta hovrätt 1695-1718

  Yvonne Maria Werner, 1998, Den frivilliga döden. Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv. Yvonne Maria, W. (red.). Cura förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 221. Sockerförsöket

  Elin Frykman (Bommenel), 1998, I : Scandia. 1998:1, s. 69-114 45 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 222. The Chinese at Play: Football in Ancient China

  Roger Greatrex & Vogel, H. U., 1998, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 223. The Economic Organisation of the Taoist monasteries on Maoshan during the Tang Dynasty

  Roger Greatrex, 1998, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 224. 1999
 225. Akira Iriye, Japan and the Wider World

  Eklöf Amirell, S., 1999, I : Historisk Tidskrift. 119, 4, s. 775-776

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 226. Apropå att skriva förlorarnas historia Politisk korrekthet och forskningsetik

  Yvonne Maria Werner, 1999, Historisk Tidskrift, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 227. Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650-1760

  Larsson, O., 1999, Olle Larsson, Väderkvarnsbacken 97, S-35256 Växjö, Sweden,. 351 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 228. Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

  Leffler, M., 1999, Lund University Press. 380 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 229. Brennekyrkia Soch. Socknen vid staden

  Harald Gustafsson, 1999, Stockholmia förlag. 323 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 230. China

  Marina Svensson & Mellbourn, A., 1999, Sida. (Studies in democracy and human rights)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 231. Colonialism in the 1990s : the Use of History in Dutch- Indonesia Relations

  Eklöf Amirell, S., 1999, Centre for European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok. 25 s. (Research Monographs; vol. 1998/13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 232. Confucianism and Human Rights

  Marina Svensson, 1999, I : Journal of Asian Studies. 58, 2, s. 483-484

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 233. Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900

  Hammar, I., 1999, Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,. 318 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 234. En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

  Nilsson, R., 1999, Lund University Press. 495 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 235. (Filmrecension av) Olle Hägers dokumentärfilmserie Hundra svenska år

  Ulf Zander, 1999, Filmhäftet, 27, 3, s. 94-96.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 236. (Filmrecension av) Terence Malicks Den tunna röda linjen (The Thin Red Line)

  Ulf Zander, 1999, Filmhäftet, 27, 1, s. 75-76.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 237. Hade Sverige en revolution 1809?

  Fredrik Tersmeden, 1999, Rapport fra Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet 28.-29. oktober 1998 (Forsvarsmuseets småskrift). Arstad, K. (red.). Forsvarsmuseet, Oslo, s. 37-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 238. Hur stort är fäderneslandet? Skånsk historia och dansk-svenska gränser från sekelslut till sekelslut

  Ulf Zander, 1999, I : ALE. 3, s. 12-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 239. Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996–98

  Eklöf Amirell, S., 1999, Nordic Institute of Asian Studies (NIAS). 272 s. (Studies in contemporary Asia series; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 240. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Lennartsson, M., 1999, Lund University Press. 381 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 241. Länge lever Lenin

  Ulf Zander, 1999, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 242. Maoshan Taoism and the Literary Elite of the Tang and Song Dynasties

  Roger Greatrex, 1999, Daojia wenhua yanjiu. Chen, G. (red.). Sanlian shudian, s. 367-387

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 243. Medeltiden ca 1000-1521

  Dick Harrison, 1999, Boken om Sveriges historia. Larsson, H. A. (red.). Forum, s. 47-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 244. Om "om-berättelser". Historia, fiktion och kontrafaktisk historieskrivning

  Andersson, L. M. & Ulf Zander, 1999, Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer. Andersson, L. M. & Zander, U. (red.). Historiska Media, s. 7-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 245. På spaning efter kollektiva minnen

  Ulf Zander, 1999, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 728-731

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 246. Political opposition, violence, and non-violence in 20th century China

  Marina Svensson, 1999, Nonviolence in Asia: The Art of Dying or a Road to Change?. Goldstein-Kyaga, K. (red.). Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 247. Promoting Industrial and Technological Development under Contrasting Industrial Policies: The Automobile Industries in Malaysia and Thailand

  Abdulsomad, K., 1999, Malaysian Industrial Technology. K.S., J., Rasiah, R. & Felker, G. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 248. (Recension av) Carsten Tage Nielsen & Torben Weinreich, Kulørt historie – krig og kultur i moderne medier

  Ulf Zander, 1999, I : Filmhäftet. 25, 2, s. 68-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 249. Recension av "Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750-1830"

  Eva Helen Ulvros, 1999, I : Scandia. 65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 250. (Recension av) John Lukacs, Slutet på det tjugonde århundradet och den moderna tidens slut

  Ulf Zander, 1999, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 146-147

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 251. (Recension av) Lars Berggren & Lennart Sjöstedt, L’Ombra dei Grande. Monumenti e politica monumentale a Roma 1870–1895

  Ulf Zander, 1999, I : Historisk Tidskrift. 1, s. 130-132

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 252. (Recension av) Michelle Facos, Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art in the 1890s

  Ulf Zander, 1999, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 209-210

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 253. Recension av "The City domesticated"

  Eva Helen Ulvros, 1999, I : Ethnologia Scandinavica.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 254. “Sammanskrefvet på gammal svenska.” Isländska sagor i stormaktstidens svenska fornforskning

  Anna Wallette, 1999, Gardar, 30, s. 5-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 255. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Ljungh, A., 1999, Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund. 251 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 256. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Persson, F., 1999, Department of History, Lund university. 278 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 257. Släktforskning från Adam och Eva och fram till idag

  Persson, B., 1999, SkåneGenealogen, 1, s. 3-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 258. Statyernas krig i den väpnade fredens tid. Monument och nationalism i Europa 1870-1914

  Ulf Zander, 1999, I : Rig. 2, s. 65-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 259. Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer

  Andersson, L. M. (red.) & Ulf Zander (red.), 1999, Historiska Media. 202 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 260. کۆماری کوردستان لە سیاقی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا

  Borhan Yassin, 1999, Havibun, 6, s. 19-52.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 261. Vi och alla dom där borta i öst...,

  Ulf Zander, 1999 jan 8, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...19 Nästa