Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

  Carls Lindberg, L., 2004, Nordic Academic Press. 448 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 2. Väntade reaktioner

  Hans Wallengren, 1993, Folket i bild/kulturfront, 1993:8, s. 44-45.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Vänstervridna gemak? Danska striden om historien når drottningens gobelänger

  Kim Salomon, 2003 sep 6, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 4. Vänsterterroristen blev socialdemokrat

  Dick Harrison, 2019 mar 24, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25-25 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 5. Vänskap över gränser. En festskrift till Eva Österberg

  Johansson, K. (red.) & Lindstedt Cronberg, M. (red.), 2007, Studentlitteratur AB. 380 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. Vänskap inte allt

  Kim Salomon, 2009, Svenska Dagbladet, 6 september 2009.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Vänskap : en lång historia

  Eva Österberg, 2007, Bokförlaget Atlantis. 326 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Vandalerna var inga vandaler

  Dick Harrison, 2002, Forskning & framsteg, 8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. Välmatat och lättsmält om hur det blev inne att äta ute

  Emma Hilborn, 2019, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Valfrihet väger idag tyngre än det allmänna bästa

  Johannes Ljungberg, 2018, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2018, 6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Välfärdsstaten och arbetstiden

  Mikael Ottosson, 2017 feb 1, I : Historisk Tidskrift. 137, 1, s. 124-130

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Välfärden gjorde tiggeriförbudet överflödigt

  Dick Harrison, 2014, Populär Historia, 11/2014, 11/2014, s. 16-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Våld som konst och förfinad handling. En historia om kroppar, manlighet och kultur

  Collstedt, C., 2005, I : Scandia. 71, 1, s. 103-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Våldsbejakande extremism i Sverige individ, samhälle, ideologi och praktik - Slutrapport

  Robertsson, K., Anders Ackfeldt & Dan-Erik Andersson, 2017 dec 1, Lund University : Lund University. 20 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Våld i representation och verklig

  Eva Österberg (red.) & Lindstedt Cronberg, M. (red.), 2006, Nordic Academic Press. 346 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Våldets väsen: synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige

  Collstedt, C., 2012, Sekel Bokförlag. 324 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Våldets mening. Makt, minne, myt

  Eva Österberg (red.) & Lindstedt Cronberg, M. (red.), 2004, Nordic Academic Press. 371 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Våldets förändrade plats i kulturen : eller – från beväpnad allmoge till kasernerad militär. En kommentar

  Lindstedt Cronberg, M., 2009, Sammanflätat : civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige. Sjöberg, M. (red.). Historiska institutionen, Uppsala universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Valaffischer i spåren av den den kvinnliga rösträtten

  Emma Severinsson, 2019, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 170-171, 2-3, s. 60-69 9 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Vägval i den franska debatten

  Kim Salomon, 2002, Svenska Dagbladet, 2002-11-13.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 21. Vägen till ofriheten

  Dick Harrison, 2008, Populär Historia, 8, s. 22-30.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Vägen till medeltiden

  Dick Harrison, 2011, Medeltid Skaraborg.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 23. Vägen till Jerusalem: i december år 1899 for två berömda svenska författarinnor iväg på en resa till Orienten, arrangerad av Europas första resebyrå

  Eva Helen Ulvros, 2001, Populär Historia, 8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Vågen 1665 : kalabaliken i Bergen

  Magnus Olofsson, 2015, Militär Historia, 2015, 11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Vägar inom räckhåll. Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället

  Dick Harrison, 2008, I : Historisk Tidskrift. 128, 1, s. 114-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Vägar bort från Gud

  Johannes Ljungberg, 2018, Axess magasin, 2018, 9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 27. Vad vill studenten?

  Queckfeldt, E., 2002, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 96-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Vad Sten Sture kan lära oss om svenskhet

  Harald Gustafsson, 2016 feb 10, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 29. Vad spionen dolde

  Marie Cronqvist, 2000 dec 28, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Vad ska vi fira? Om jubileer förr och nu

  Ulf Zander, 2009 maj 18, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Vad lär historia? Historisk lärdom i teori och Ukrainakrisens praktik

  Klas-Göran Karlsson, 2014, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 116, 4, s. 481-500

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Vad innebär valet i Armenien för ”Sammetsrevolutionen”?

  Avedian, V., 2018 dec 18, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 33. Vad gör ett samhälle bättre? en kritik av inkluderings-/exkluderingsdikotomin

  Cathrine V. Felix & Dan Egonsson, 2019 okt 16, Tidskrift för politisk filosofi, 2, s. 5-20 15 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 34. Vad gör 1300-talet i Riket och vad gör Riket med 1300-talet?

  Dick Harrison, 2005, Medeltid på tevetid – en dokusåpas historiedidaktik. Högberg, A. & Kihlström, H. (red.). Malmö Museer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Vad gjorde du under kriget, morfar?

  Karlegärd, C. (red.) & Ulf Zander (red.), 2013, Malmö högskola. 195 s. (Skrifter med historiska perspektiv; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 36. Vad för slags människa gör ipaden ett spädbarn till?

  Cathrine V. Felix & Dan Egonsson (Översättare), 2018 jun 25, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Vad får människor att överskrida moralgränser?

  Kim Salomon, 2000 nov 28, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 38. Vad Cilla Banck visste: en 1800-talsmänniskas världsbild

  Andersson, P., 2017, Lund: Ellerströms förlag. 107 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. Vad betyder Linnés orkidénamn Herminium?

  Per Stobaeus, 2006, I : Svenska Linnésällskapets årsskrift. 2006, s. 127-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Vad är och bör historisk arbetslivsforskning vara?

  Hans Wallengren & Leffler, M., 1991, I : Historisk Tidskrift. 1991:3, s. 394-396

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Vad är nyttan med nytta?

  Andersson, P., 2014, I : Scandia.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 42. Vad är kunskapshistoria?

  Johan Östling, 2015, I : Historisk Tidskrift. 135, 1, s. 109-119

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Vad är ett universitet? Svar på en mycket tysk fråga

  Johan Östling, 2015, Tänka vidare: Forskning, finansiering, framtid. Björkman, J. & Fjæstad, B. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 121 132 s. (RJ:s årsbok; vol. 2015/2016).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Väckelser i västra Blekinge under 1800-talet

  Per Stobaeus, 1997, I : Kyrkohistorisk årsskrift. s. 51-87

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Utvandringen över sundet

  Malin Arvidsson, 2017, Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, 1, s. 26–31.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Utvandraren som filmhjälte

  Ulf Zander, 2013, Populär Historia, 22, 12, s. 66-66.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Utrymning i folkhemmet. Kalla kriget, välfärdsidyllen och den svenska civilförsvarskulturen 1961

  Marie Cronqvist, 2008, I : Historisk Tidskrift. 3, s. 451-476

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Utrotningens maskineri

  Kim Salomon, 2011, Svenska Dagbladet, 14 februari 2011.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 49. Utopin försvann men elitismen bestod

  Johan Stenfeldt, 2015, I : Respons. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 50. Utopiernes suggestionskraft

  Kim Salomon, 2003, Idealisme og fanatisme?. Holm, A. & Scharff Smith, P. (red.). Forum, s. 15-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Utopia, Dystopia or Somewhere In-between? Sweden, the Second World War and the Moral Turn

  Ulf Zander, 2018 apr 7.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 52. Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag

  Lars Edgren (red.) & Eva Österberg (red.), 1992, [Publisher information missing]. 139 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 53. "Ut med er tattare, vi ska döda er!" : Jönköpingskravallerna 1948 och det dubbla utanförskapet

  Martin Eriksson, 2013, Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år. Holmlund, S. & Sandén, A. (red.). Natur och kultur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Utmaningarna mot demokratins skola: Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

  Höjeberg, P., 2016, Department of History, Lund university. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 55. Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945

  Höjeberg, P., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 183 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 56. Utgåva av Jöran Wallins företal till Analecta Gothlandensia

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 294-298

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Utdrivningen från Ystad. Det första kända exemplet på myndighetsåtgärder mot 'tattare' i en urban miljö 1913-1920.

  Martin Eriksson, 2013, I : ALE. 4, s. 1-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Utdrivningen av det armeniska folket i öknen

  Klas-Göran Karlsson, 2015, Armin T. Wegner : Utdrivningen av det armeniska folket i öknen. Avedian, V. (red.). armenica.org, s. 13-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 59. Utdrag ur Lunds miljöhistoria kring 1900

  Lars Berggren, 2018, Skorstenarnas stad: En bok om Lunds industrier. Heymowska, B. (red.). Lund: Föreningen Gamla Lund, s. 179-187 (Föreningen Gamla Lunds årsbok; vol. 100/2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Utbildning och lönebildning inom verkstadsindustrin

  Lars Berggren, 2008, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 699-706

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 61. Utan rätt till den egna kroppen

  Rikke Lie Halberg & Coley, B. R., 2019 okt 1, Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, 3/2019, s. 70-75.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 62. Utan nazisternas trixande hade Hitler inte blivit tysk

  Dick Harrison, 2018 feb 25, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 63. Utan första världskriget hade vi sluppit nazismen

  Dick Harrison, 2018 nov 11, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 64. Utanförskap för 400 år sedan

  Ulf Zander, 2014, Populär Historia, 23, 5, s. 69-69.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 65. Utanför krigskartan. Första världskrigets berättelser om neutralitet och modernitet

  Lina Sturfelt, 2009, Fred i realpolitikens skugga. Jerneck, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 143-168

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. USA:s rasreformer ett led i kalla krigets propaganda

  Kim Salomon, 2001 maj 7, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 67. USA och Sverige har aldrig varit särskilt såta vänner

  Dick Harrison, 2017 maj 21, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25-25 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 68. USA lämnar sitt ledarskap

  Ulf Zander, 2020 apr, Europa: 75 år av ständig förändring. Oredsson, S. & Schmidt, O. (red.). Stockholm: Ekerlids Förlag, s. 356-362 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 69. Urval och sammanhang i "Sveriges historia". Replik till Birgitta Fritz

  Dick Harrison, 2013, I : Historisk Tidskrift. 133, 1, s. 65-68

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Ur nazistiska kvinnors synvinkel

  Johan Östling, 2009 mar 31, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 71. Urkatastrofen : Första världskrigets plats i den moderna historien

  Klas-Göran Karlsson, 2014, Bokförlaget Atlantis. 299 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 72. Urkatastrofen : första världskrigets plats i den moderna historien

  Klas-Göran Karlsson, 2014, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 61-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Ur en mördares album

  Ulf Zander, 2007 okt 22, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 74. Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990–2000

  Johan Östling, 2005, I : Scandia. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 75. Ur det förflutnas skuggor - historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000

  Selling, J., 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 364 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 76. Uppsnappade brev : Karl XII:s soldater i Norge 1716

  Queckfeldt, E., 2008, (Submitted) I : Historielärarnas Förenings Årsskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 77. Uppslagsrikt om generaler

  Ulf Zander, 2015, Militär Historia, 7, 5, s. 61-61.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 78. Upprorens Warszawa

  Ulf Zander, 2010, Militär Historia, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 79. Uppropet saknar trovärdighet

  Kim Salomon, 2008 apr 3, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 80. Upploppskulturer : Stockholm och landsort i svenska 1800-talsupplopp

  Magnus Olofsson, 2014, I : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2014: 1-2, 149-150, s. 13-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 81. Upplev Sveriges historia : en guide till historiska upplevelser i hela landet

  Dick Harrison, 2011, Bonnier Fakta. 319 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 82. Upplevelsens poetik : slöjdseminariet på Nääs 1880–1940

  Alm, A., 2012, Lunds universitet. 300 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 83. Upplevelsen av nazismen gjorde honom okritisk till DDR

  Johan Stenfeldt, 2017, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2, s. 64-65.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 84. Uppgörelser med krigsbrott

  Ulf Zander, 2011, Populär Historia, 3, s. 63-64.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 85. Untitled

  Eklöf Amirell, S., 2014, I : Historisk Tidskrift. 134, 4, s. 585-586

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 86. Unmarried princesses: The example of Anna Vasa

  Svante Norrhem, 2016 apr 1, 2 s. Warsawa : German Historical Institute Warsaw.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 87. Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History

  Dietsch, J., 2006, I : Canadian Journal of History. winter, s. 560-562

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 88. University–industry linkages and absorptive capacity: an empirical analysis of China's manufacturing industry

  Stefan Brehm & Lundin, N., 2012, I : Economics of Innovation and New Technology. 21, 8, s. 837-852

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. Universitetshistoria: Friska vindar över gammalt fält

  Johan Östling, 2015, Respons, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 90. Universitetets moderna tid

  Johan Östling, 2017, Tiden. Salomon, K. (red.). Nyhamnsläge: Makadam förlag, (Symposier på Krapperups borg; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 91. Universitetets historia: Humboldttraditionen som akademiskt historiemedvetande

  Johan Östling, 2016, Historiens hemvist: Etik, politik och historikerns ansvar. Lorenzoni, P. & Manns, U. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 2.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Universitetet i kamp 1940–1945. Universitetet i Oslo 1811-2011 bind 4

  Oredsson, S., 2013, I : Historisk tidsskrift : udgivet af Den norske historiske forening. 92, 2, s. 297-301

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 93. Universiteten hämmas av krav på effektivitet

  Johan Östling, 2011 okt 17, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 94. Unity-in-diversity? Regional Identity Building in Southeast Asia

  Kristina Jönsson, 2008, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 30 s. (Working papers in contemporary Asian studies; nr. 29).

  Forskningsoutput: Working paper

 95. United 93 och 11 september

  Ulf Zander, 2013, Augmented Society (Svenska Filminstitutet, www.sfi.se).

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 96. Union Jack forever. Sista flaggan från Trafalgar såld för rekordsumma

  Ulf Zander, 2009 nov 6, Jönköpings-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel