Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Kampen mot kontinuiteten: Historiepolitik i den västtyska sextioåttarörelsen

  Johan Östling, 2006, I : Aktuellt om historia. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Kärlekens blomma i midsommartid

  Per Stobaeus, 2006, I : Från Gutabygd : årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen. s. 156-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Linné och alkfåglarna

  Per Stobaeus, 2006, I : Gotländskt arkiv : meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. s. 143-158

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Vad betyder Linnés orkidénamn Herminium?

  Per Stobaeus, 2006, I : Svenska Linnésällskapets årsskrift. 2006, s. 127-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet efter Foucault i skandinavisk och internationell psykiatrihistoria

  Cecilia Riving, Möllerhöj, J. & Sonne, P., 2006, I : Scandia. 72, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Den gamla staten på nya äventyr. Synpunkter på nyare statsbildningsforskning

  Harald Gustafsson, 2006, I : Scandia. 72 (2006), 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Magisk ölbrygd i Sproge år 1644

  Per Stobaeus, 2006, I : Från Gutabygd : årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen. s. 166-169

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Enade vi falla, söndrade vi stå! Reflektioner om kontinuitet, kronologi, myter och stringens.

  Edenheim, S. & Persson, C., 2006, I : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 27, 2/3, s. 7-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Obrazi totalitarizmu v Ukraini

  Dietsch, J., 2006, I : Krytyka : recenziï, eseï, ohljady. 10, 5, s. 10-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. En fördärvsängels fotspår. Representationer av krig i kungliga plakat 1660-1919

  Joachim Östlund, 2006, I : Våld: Representation och verklighet. s. 286-302

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Bridging Pedagogical Traditions: Educational Traditions in Vietnam and Sweden

  Helle Rydström & Achen, T., 2006, I : Pacific Asian Education Journal. 18, 1, s. 137-152

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Tulkört, Vincetoxicum hirundinaria

  Per Stobaeus, 2006, I : Karlsöbladet. 1, s. 13-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Alternative Dispute Resolution in the Japane Legal Education Reform Era

  Saegusa, M., 2006, I : Transnational Dispute Management. 3, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Gender, Social Engagement and Religious Change in Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2006, I : Journal of Tai Culture. 19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Skogsbingel, Mercurialis perennis

  Per Stobaeus, 2006, I : Karlsöbladet. 3, s. 10-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. From bread rolls to system control

  Hammar, I., 2005, I : Historisk tidsskrift : udgivet af Den norske historiske forening. 84, 2, s. 183-200

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Biodiversity and sustainable forestry in changing landscapes – principles and southern Sweden as an example

  Sven Nilsson, Niklasson, M., Hedin, J., Eliasson, P. & Ljungberg, H., 2005, I : Journal of Sustainable Forestry. 21, 2-3, s. 11-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Länderna mellan Europa och Asien - att konstruera stater, folk och nationer

  Kristian Gerner, 2005, I : Nordisk Østforum. 19, 1, s. 7-2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Katastrofen vid Durben

  Dick Harrison, 2005, I : Pennan & Svärdet. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Ryssland och moderniseringsprojektet. Från Peter till Putin – en tragisk historia

  Kristian Gerner, 2005, I : Karolinska Förbundets Årsbok. None, None, s. 106-108

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Fallet Raoul Wallenberg, Vilmos Böhm och Stalin

  Kristian Gerner, 2005, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift 2005. s. 69-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Finland, Sverige och östersjön - en säkerhetspolitisk gemenskap?

  Kristian Gerner, 2005, I : Tidskrift i sjöväsendet. 168, 1, s. 18-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Young entrepreneurs, social capital and doi moi in Hanoi, Vietnam

  Turner, S. & Nguyen, A. P., 2005, I : Urban Studies. 42, 10, s. 1693-1710

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Dansmästarna vid Lunds universitet

  Eva Helen Ulvros, 2005, I : ALE. 4, s. 21-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Nationell ära och manlighet i Karl XII (1925) - en historisk filmanalys

  Gustafsson, T., 2005, I : Scandia. 71, 1, s. 46-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Biskop Hans Brask : både patriotisk och internationell

  Per Stobaeus, 2005, I : Diocesis Lincopensis. 2, s. 168-208

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Tillhör Ryssland Östersjöområdet?

  Klas-Göran Karlsson, 2005, I : Tidskrift i sjöväsendet. 2, s. 129-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Människan som alltings mått i J.V. Andreæ utopiska arkitektur. Visuell retorik som politik i det senreformatoriska Europa

  Joachim Östlund, 2005, I : Scandia. 71, 1, s. 93-101

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Folkens historia eller kungarnas?

  Lars Berggren, 2005, I : Aktuellt om historia. 1, s. 5-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Det nya Norden - före och efter Napoleon

  Harald Gustafsson, 2005, I : Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. 2-3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Våld som konst och förfinad handling. En historia om kroppar, manlighet och kultur

  Collstedt, C., 2005, I : Scandia. 71, 1, s. 103-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Vittnesmål om vikingar. Vad vet vi om vikingatidens kvinnor och män?

  Anna Wallette, 2005, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 7-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Karlsöarna i krönikor och medeltidsbrev

  Per Stobaeus, 2005, I : Stora Karlsö - människor, verksamheter och händelser kring en ö. s. 172-191

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Integrating Alternative Dispute Resolution into Japanese Legal Education

  Saegusa, M. & Dierkes, J., 2005, I : Journal of Japanese Law. 10, 20, s. 101-114

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Flodvagen - Thailand: En nunnas reflektioner

  Monica Lindberg Falk, 2005, I : Chakra: Tidskrift for Indiska Religioner. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. New Broom Sweeps Clean? The Emergence of the China Banking Regulatory Commission

  Stefan Brehm & Macht, C., 2005, I : Aussenwirtschaft - The Swiss Review of International Economic Relations. 60, 2, s. 169-207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Bildrepresentationer och bildanalys - replik till Thomas Roth

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2004, I : Scandia. 70, s. 99-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Dansmästarna vid universiteten i Uppsala och Lund. Ett nytt bildningsideal formas

  Eva Helen Ulvros, 2004, I : Rig. 87, 2, s. 65-80

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Fredrik Böök i offentligheten – en introduktion

  Kristian Gerner & Ulf Zander, 2004, I : Scandia. 70, 1, s. 17-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Breslau och Königsberg – försvunna städer?

  Ulf Zander, 2004, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 31-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Moderna ortodoxier: Generation 68

  Kim Salomon, 2004, I : Aktuellt om historia : organ för Historielärarnas förening. no 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Den farliga halvön. Användandet av historia i dagens skånska regionalism

  Persson, F., 2004, I : Scandia. 2, s. 263-284

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Historie- och minneskultur i det återförenade Tyskland

  Johan Östling, 2004, I : Historisk Tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Att sprida ljus över en mörk historia: Syntesen och den tyska historieskrivningen

  Johan Östling, 2004, I : Scandia. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift