Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Doktorsavhandling (monografi)
 2. Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur

  Marie Cronqvist, 2004, Carlsson Bokförlag. 375 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år.

  Anna Wallette, 2004, Sekel Bokförlag. 410 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 4. Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939

  Alm, M., 2003, Historiska Media. 391 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Building Technological Capabilities of Local Auto Parts Firms under Contrasting Industrial Policies: A Comparative Study of Malaysia and Thailand 1960-2000.

  Abdulsomad, K., 2003, Almqvist & Wiksell International. 310 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 6. Tidningsmakt och politiska organisationer : den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1968

  Olsson, C. Å., 2003, Nordic Academic Press. 300 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Mellan två riken : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700

  Lerbom, J., 2003, Historiska Media. 276 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. Power and Political Culture: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the Decline of the New Order (1986-98)

  Eklöf Amirell, S., 2003, Department of History, Lund university. 369 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 9. Kampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972

  Linderoth, A., 2002, Historiska Media. 350 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875.

  Eliasson, P., 2002, Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien. 455 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver "forskningsrapporter".

  Nilsson, N-E., 2002, Nils-Erik Nilsson Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, 651 88 Karlstad,. 239 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Den nationella modern : moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft

  Charlotte Tornbjer, 2002, Historiska Media. 308 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Bergman, K., 2002, Historiska Media. 424 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 14. Empire and identity. Biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolution.

  Lindström, F., 2002, Department of History, Lund university. 391 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Andersson, T., 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 754 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 16. En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  Bokholm, S., 2001, Stockholmia Förlag, Kommittén för stockholmsforskning, S-105 35 Stockholm, Sweden. 400 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 17. Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Johansson, P. G., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 265 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 18. Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

  Hansson, S., 2001, Department of Theology, Lund University. 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Andersson, I., 2001, Historiska Media. 358 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 20. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Reuterswärd, E., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 21. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Persson, B., 2001, Historiska Media. 525 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 22. Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000

  Anna Lindberg, 2001, Historiska Media. 382 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 23. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

  Ulf Zander, 2001, Nordic Academic Press. 656 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 24. Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Johansson, R., 2001, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm. 557 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 25. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Andersson, L. M., 2000, Nordic Academic Press. 621 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 26. Krigen som inte blev av : Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mitt

  Hellstenius, M., 2000, Mats Hellstenius,. 201 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 27. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Davies, M., 2000, Mark Davies, c/o Hist. Dept,. 477 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 28. Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650-1760

  Larsson, O., 1999, Olle Larsson, Väderkvarnsbacken 97, S-35256 Växjö, Sweden,. 351 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

  Nilsson, R., 1999, Lund University Press. 495 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 30. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Lennartsson, M., 1999, Lund University Press. 381 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 31. Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

  Leffler, M., 1999, Lund University Press. 380 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 32. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Persson, F., 1999, Department of History, Lund university. 278 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900

  Hammar, I., 1999, Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,. 318 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Ljungh, A., 1999, Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund. 251 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 35. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Persson, M. P. S., 1998, Lund University Press. 368 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 36. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Perlestam, M., 1998, Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand. 270 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 37. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Sundell, Å., 1997, Lund University Press. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Lindstedt Cronberg, M., 1997, Cronberg Publishers. 316 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 41. Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870

  Eva Helen Ulvros, 1996, Historiska Media, Lund. 440 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 42. Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommuner

  Andersson, L. I., 1995, 332 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 43. Hyresvärlden. Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880 - 1925

  Hans Wallengren, 1994, Bokförlaget Mendocino. 445 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 44. Resurser och sociala relationer : studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800 : Österhaninge och Västerhaninge socknar

  Sundberg, K., 1993, 230 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 45. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Dick Harrison, 1993, Lund University Press. 313 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 46. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 47. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 48. Doktorsavhandling (sammanläggning)
 49. Social Neoliberalism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985

  Johan Pries, 2017 aug 18, (Submitted) Lund. 248 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 50. Licentiatavhandling
 51. Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie

  Dahl, S., 2013, Lund. 274 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling