Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Doktorsavhandling (monografi)
 2. Den nationella modern : moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft

  Charlotte Tornbjer, 2002, Historiska Media. 308 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Bergman, K., 2002, Historiska Media. 424 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 4. Empire and identity. Biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolution.

  Lindström, F., 2002, Department of History, Lund university. 391 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Andersson, T., 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 754 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 6. En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  Bokholm, S., 2001, Stockholmia Förlag, Kommittén för stockholmsforskning, S-105 35 Stockholm, Sweden. 400 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Johansson, P. G., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 265 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

  Sidsel Hansson, 2001, Department of Theology, Lund University. 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 9. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Andersson, I., 2001, Historiska Media. 358 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Reuterswärd, E., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Persson, B., 2001, Historiska Media. 525 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)