Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Kapitel samlingsverk
 2. En nordisk blick på det moderna miljömedvetandets genombrott

  David Larsson Heidenblad, 2018, Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). MediaTryck Lund, s. 113-124 (Studia historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Att se över Sundet: Rumslig positionering och mobilisering på Baltiska utställningen 1914

  Lina Sturfelt, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 175-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter: en kritisk analys

  Lena Halldenius, 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Halldenius, L., Arvidsson, M. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 35-54 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. The Barbary Coast and Ottoman Slavery in the Swedish Early Modern Imagination

  Joachim Östlund, 2018, Facing Otherness in Early Modern Sweden: Travel, Migration and Material Transformations, 1500-1800. Naum, M. & Ekengren, F. (red.). Boydell & Brewer, s. 307-325 (Society for Post Medieval Archaeology Monograph Series).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Censoring the Academy: The Cambridge University Press Scandal and Beyond

  Nicholas Loubere, 2018, China Story Yearbook 2017: Prosperity. Golley, J. & Jaivin, L. (red.). ANU Press, s. 116-117 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Svenskarna i Hooverville: svenska immigranter i Seattles största kåkstad under den stora depressionen

  Hans Wallengren, 2018, Mellan Malmö och Minneapolis: Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 95-114 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Vem har makten över universitetens historieundervisning?

  Ulf Zander, 2018, Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 27-54 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Från kvinno- till genushistoria: Om ett länge undanskymt perspektiv i historieundervisningen

  Eva Helen Ulvros, 2018, Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 193-216

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Sophie Elkan och Selma Lagerlöf: Kärlek och kvinnorörelse

  Eva Helen Ulvros, 2018, Den kvinnliga tvåsamhetens frirum: Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Borgström, E. & Markusson Winkvist, H. (red.). Appell förlag, s. 32-75 44 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. En distanskurs i historia

  Lars Edgren & Johansson, K., 2018, Digitalisering av högre utbildning. Hrastinski, S. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 191-196

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Lunds universitet, Skåne och Sverige i 1660-talets Europa

  Harald Gustafsson, 2018, Historia och historiker: Om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 11-23 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Kan etnisk rensning någonsin försvaras?

  Cathrine Felix, 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Halldenius, L., Arvidsson, M. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 191-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. "Nu är det vi som hafva att befalla". Om kollektiva aktioner mot förmän och verkmästare under 1880-talet

  Lars Berggren, 2018, Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 115-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. The Danish Habsburgs: Hans, Dorothea and Christina of Denmark as part of the Habsburg dynasty

  Liesbeth Geevers, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 273-286 (Studia historica Lundensia; nr. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. The Golden Horde, the Spanish Habsburg Monarchy, and the Construction of Ruling Dynasties

  Liesbeth Geevers & Dumenjou-Favereau, M., 2018, Prince, Pen and Sword: Eurasian Perspectives. van Berkel, M. & Duindam, J. (red.). Leiden, s. 452-512 (Rulers & Elites; vol. 15).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. I begynnelsen var kandidatuppsatsen: Några reflektioner kring uppsatsskrivande och handledning

  Henrik Rosengren, 2018, Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar . Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 263-286

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Aktørbegrebets politik i prostitutionshistorien: En problematisering af dikotomien mellem frivillighed og tvang

  Bolette Frydendahl Larsen, 2018, Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Holgersson, U. & Tolvhed, H. (red.). Göteborg: Makadam förlag, 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Diagnoser og skam i opdragelse: Håbefulde og håbløse narrativer

  Bolette Frydendahl Larsen, 2018, Professionelle blikke på den anden: Når fortællinger forandrer identiteter. Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. (red.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, s. 39-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. När spåren förskräcker. Visualiseringar av gränssättande händelser

  Ulf Zander, 2018, Memory Matters. Amsellem, P. (red.). Lund: Skissernas museum, Lund, s. 48-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. The footprints frighten me. Visualisations of borderline events

  Ulf Zander, 2018, Memory Matters. Amsellem, P. (red.). Lund: Skissernas museum, Lund, s. 86-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Utdrag ur Lunds miljöhistoria kring 1900

  Lars Berggren, 2018, Skorstenarnas stad: En bok om Lunds industrier. Heymowska, B. (red.). Lund: Föreningen Gamla Lund, s. 179-187 (Föreningen Gamla Lunds årsbok; vol. 100/2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Vikingatidens Europa

  Dick Harrison, 2018, Birkas skepp: vikingatid på Östersjön. Hansson, J., Harrison, D., Hedenstierna-Jonson, C., Helmerson, K., Lindström, J., Magnusson, T. & Sundström, A. (red.). Stockholm: Medströms Bokförlag, s. 10-49 39 s. (Sjöhistorisk årsbok; vol. 2018/2019).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Material help and self-help: Materiality and cosmopolitan care in the Swedish humanitarian work among Armenian refugees in Thessaloniki, 1923-1947

  Maria Småberg, 2018, Middle Eastern Christians and Europe: Historical Legacies and Present Challenges. Schmoller, A. (red.). Wien: LIT Verlag, s. 79-104 (Orientalia–Patristica–Oecumenica ; vol. 13).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Kände Augustinus till atombomben? Om progression i historia

  Persson, H., 2018, Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 107-131

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Lundahistorikern Lagerbring och 1700-talets forskarsamhälle

  Anna Wallette, 2018, Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år . Edgren, L. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 55-68 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Swedish Perspectives - Rudbeck

  Anna Wallette, 2018, Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies: Interdisciplinary Approaches. Glauser, J., Hermann, P. & Mitchell, S. A. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 834–840 (De Gruyter Reference).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Legal and Illegal Copper Markets in Eighteenth-Century Hankou

  Roger Greatrex, 2018, Southwest China in a Regional and Global Perspective (c. 1600-1911): Metals, Transport, Trade and Society. Theobald, U. & Cao, J. (red.). Leiden: Brill Academic Publishers, s. 127-144 (Monies, Markets, and Finance in East Asia, 1600-1900; vol. 9).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. The Illegal Trade in Saltpetre in Southern China in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries

  Roger Greatrex, 2018, Southwest China in a Regional and Global Perspective (c. 1600-1911): Metals, Transport, Trade and Society. Theobald, U. & Cao, J. (red.). Leiden: Brill Academic Publishers, s. 349-378 (Monies, Markets, and Finance in East Asia, 1600-1900; vol. 9).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Cambodia

  Astrid Norén-Nilsson, 2018, Routledge Handbook of Civil Society in Asia. Ogawa, A. (red.). Abingdon: Routledge/ Taylor and Francis Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Internationella åtal: Om en annorlunda men betydelsefull människorättsinstitution

  Beckman, O., 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 233–251

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Neo-Roman Liberty in the Philosophy of Human Rights

  Lena Halldenius, 2018, (Accepted/In press) Rethinking Liberty Before Liberalism. Dawson, H. & de Dijn, A. (red.). Cambridge University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Minoriteterna i minoriteten: Om nationalism, migration och modersmålsundervisning på Åland

  Ida Jansson, 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., L. H. & L. S. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 103-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Lunds universitet och Skånes övergång till Sverige

  Hanne Sanders, 2018, Historia och historiker: om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 25-38 14 s. (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. At vælge et nordisk perspektiv: En udfordring til en nationalstatslig historieskrivning

  Hanne Sanders, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 17-30 14 s. (Studia Historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 1918-1919

  Lars Berggren & Östberg, K., 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 153-177

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Att ta vara på friheten: Populärkulturella föreställningar om rösträtten

  Emma Severinsson, 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Historieundervisning och digitalt kulturarv

  Anna Nilsson Hammar, 2018, Att undervisa i historia på universitetet : Idéer, problem och utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 287-309

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Diskursanalys

  Anna Nilsson Hammar, 2018, METOD: Guide för historiska studier. Gustavsson, M. & Svanström, Y. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 133-160

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Klass i universitetets klassrum. Perspektiv på klass i undervisningen

  Andres Brink Pinto, 2018, Att undervisa i historia på universitetet: idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 245-262

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Självklart men oklart: Rättighetsspråk i gymnasieskolans läroplaner 1970-2011

  Frida L Nilsson, 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 77-99

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Att jämna "Baltens haf": Baltiska utställningen, fredens hav och den sista sommaren 1914

  Lina Sturfelt, 2017 nov 22, Sverige och första världskriget: Maritima perspektiv. Arnshav, M. & Linderoth, A. (red.). Lund: Historiska Media, s. 15-28 (Sjöhistorisk årsbok)(Forum Navale skriftserie; nr. 63).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. The Future Is (Ancient) History: Judge Dredd and the Futuristic Legacy of the Classical World

  Hammar, I., 2017 nov, Visions of the Future in Comics : International Perspectives. Ursini, F-A., Mahmutovic, A. & Bramlett, F. (red.). McFarland, s. 102-117

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. When the problem of incorrigible girls became a problem of psychopathy

  Bolette Frydendahl Larsen, 2017 okt 10, Nordic Girlhoods: New Perspectives and Outlooks. Springer International Publishing, s. 137-159 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Organisierte Trauer: Kriegsgräberfahrten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

  Wiebke Kolbe, 2017 okt, (Submitted) Am Ende kommen Touristen?: Stätten des Holocaust, Massenmordes und des Zweiten Weltkrieges als touristische Ziele. Bajohr, F., Drecoll, A. & Lennon, J. J. (red.). Göttingen: Wallstein Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. The trans-Pacific partnership, import dependency, and the future of food security in Japan

  Paul O'Shea, 2017 aug 22, Feeding Japan: The Cultural and Political Issues of Dependency and Risk. Springer International Publishing, s. 385-411 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Metall och arbetsmiljöfrågorna

  Lars Berggren, 2017 aug, Ett nytt sätt att tänka och handla - vägval i motvind: Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia 1982-2005. Stockholm, Vol. 6. s. 537-592

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Rethinking transformative events to understand the making of new contentious performances: The "autonomous left" and the anti-fascist blockade in Lund 1991

  Andrés Brink Pinto & Johan Pries, 2017 jul 28, Radical Left Movements in Europe. Routledge/ Taylor and Francis Group, s. 156-172 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Första världskrigets orsaker

  Lina Sturfelt, 2017 jul 1, Om krig och fred. En introduktion till freds- och konfliktstudier. Aggestam, K. & Höglund, K. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Buddhism och Jämställdhetssträvanden i Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2017 maj 10, Feminism och jämställdhetssträvanden i religioner i världen. Liljefors Persson, B. & Tidman, N-Å. (red.). Sverige, s. 43-51 9 s. (Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap 0348-8918; 48 (2016)).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Teaching the History of Human Rights

  Dan-Erik Andersson, 2017 maj 2, Religion, Education and Human Rights: Theoretical and Empirical Perspectives. 1 uppl. Switzerland, Vol. 1. s. 91-100 10 s. 7

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Förintelsen, Levande historia och den europeiska historiekulturen

  Klas-Göran Karlsson, 2017 maj 1, Symposiet Nya satsningar, nya idéer, nya möjligheter: Lund den 18 maj 2016. Ståhl, S. (red.). Lund: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, s. 14-29 16 s. 2

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Les réseaux de la diplomatie et du commerce: George Logie, consul de Suède et intermédiaire marchand en Afrique du Nord, v. 1726-1763

  Gustaf Fryksén & Grenet, M. (Översättare), 2017 maj, De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle). Bartolomei, A., Ulbert, J. & Calafat, G. (red.). Rome-Madrid: Casa de Velázquez-EFR

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Alternativ arbetsglädje: om lyckokänslor i arbetslivet i skiftet mellan 1970- och 1980-tal

  Ekberg, K., 2017 apr, Känslornas revolution: kärlek, ilska och lycka på 1970-talet. Bergman, H., Florin, C. & Ljunggren, J. (red.). Stockholm: Appell förlag, s. 214-236

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Ideological friction and political crisis: Queen Luise Ulrike of Sweden and a failed coup d’état

  Svante Norrhem, 2017 mar 15, Frictions and Failures: Cultural Encounters in Crisis. Bues, A. (red.). Wiesbaden: Harrassowitz, s. 67-77 10 s. (Deutsches Historisches Institut Warschau; vol. 34).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. 1900-talets trettioåriga krig

  Klas-Göran Karlsson, 2017 mar 6, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 923-930 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Mary Wollstonecraft and Freedom as Independence

  Lena Halldenius, 2017, Women and Liberty, 1600-1800: Philosophical Essays. Broad, J. & Detlefsen, K. (red.). Oxford University Press, 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 58. Luise Ulrike of Prussia, Queen of Sweden, and the Search for Political Space

  Svante Norrhem & Dermineur, E., 2017, Queens Consort, Cultural Transfer and European Politics, c.1500-1800. Watanabe-O'Kelly, H. & Morton, A. (red.). Abingdon: Routledge, 5

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. 'Unhappy is the Person who has no Motherland': National Ideology and History Writing in Lukashenka’s Belarus

  Per Anders Rudling, 2017, War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus. Fedor, J., Kangaspuro, M., Lassila, J. & Zhurzhenko, T. (red.). Cham, Switzerland: Springer, s. 86-134 48 s. (Palgrave Macmillan Memory Studies).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Discrimination and Irrelevance

  Lena Halldenius, 2017, (Accepted/In press) Routledge Handbook to Discrimination. Lippert-Rasmussen, K. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Playing the White Knight: Couschi, Chess and black agency in eighteenth century Sweden

  Joachim Östlund, 2017, Migrating the Black Body: The African Diaspora and Visual Culture. Raiford, L. & Raphael-Hernandez, H. (red.). Seattle: University of Washington Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Global Development Fieldwork: A Relational Perspective

  Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Nicholas Loubere & Morgon, R., 2017, Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections. Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Loubere, N. & Morgon, R. (red.). SAGE Publications, s. 3-24 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 63. Liberating Development Inquiry: Freedom, Openness and Participation in Fieldwork

  Chambers, R. & Nicholas Loubere, 2017, Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections. Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Loubere, N. & Morgon, R. (red.). SAGE Publications, s. 27-46 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. Under Threat: Working in Dangerous Environments

  Pearce, J. & Nicholas Loubere, 2017, Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences, and Reflections. Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Loubere, N. & Morgon, R. (red.). SAGE Publications, s. 155-176 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Towards a Relational Understanding of Development Research

  Kruckenberg, L. J., Crawford, G., Nicholas Loubere & Morgon, R., 2017, Understanding Global Development Research: Fieldwork Issues, Experiences and Reflections. Crawford, G., Kruckenberg, L. J., Loubere, N. & Morgon, R. (red.). SAGE Publications, s. 225-250 26 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Laying Off Responsibility: Microcredit, Entrepreneurship, and China’s Industrial Retrenchment

  Nicholas Loubere, 2017, Made in China Yearbook 2016: Disturbances in Heaven. Franceschini, I., Lin, K. & Loubere, N. (red.). ANU Press, s. 24-27 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. There and Back Again: Conceptualising the Chinese Gold Rush in Ghana

  Nicholas Loubere & Crawford, G., 2017, Made in China Yearbook 2016: Disturbances in Heaven. ANU Press, s. 116-121 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 68. Feminism during social and political repression in Egypt: Making or breaking resistance through legal activism

  Emma Sundkvist, 2017, Gender in Human Rights and Transitional Justice. Lahai, J. & Moyo, K. (red.). Palgrave Macmillan, (Crossing Boundaries of Gender and Politics in the Global South).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 69. Förord

  Dick Harrison, 2017, Korstågen: européer i heligt krig under 500 år. Villads Jensen, K. (red.). Stockholm: Dialogos, s. 6-13 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. Staden i ständig förnyelse

  Dick Harrison, 2017, London: Karavan Puls. Lund: Karavan, s. 21-47 26 s. (Karavan Puls).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 71. Cyber Loan Sharks, Social Credit, and New Frontiers of Digital Control

  Nicholas Loubere, 2017, China Story Yearbook 2016: Control. Golley, J., Jaivan, L. & Tomba, L. (red.). Canberra: ANU Press, s. 213-223 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 72. Elsa Collin: 1887-1941

  Eva Helen Ulvros, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitetet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., D. M. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 198-199 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. Kvinnoliv på systrarna von Hallwyls tid

  Eva Helen Ulvros, 2017, Systrarna von Hallwyl. Williams, A. (red.). Stockholm: Hallwylska museet, Stockholm, s. 13-19 7 s. (Hallwyliana; vol. 17).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 74. The other child: symbols of life and death in medieval China

  Annika Pissin, 2017, Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui. Laureillard, M. & Durand-Dastès, V. (red.). 1 uppl. Paris: Presses de l'Inalco, Vol. 1. s. 127 147 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 75. Almare Stäkets historia fram till 1799

  Dick Harrison, 2017, Almare Stäket - en plats, en borg, en gård. Sjöberg, L., Seth, I., Sjöberg, U. & Turander, R. (red.). Karlstad: Votum, s. 13-61

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 76. "Något förmer än hvarje annan plats": Studentminnen från 200 år

  Johan Östling, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitetet som litterärt kraftfält . Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. The Audience: Ask Lund and Popular Education

  Johan Östling, 2017, Prepared for Both: Lund University and the Surrounding World . Broberg, G. & Dunér, D. (red.). Lund University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Publiken: Fråga Lund och folkbildningen

  Johan Östling, 2017, Beredd till bådadera: Lunds universitet och omvärlden . Broberg, G. & D. D. (red.). Lund: Lunds universitet, (Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok; vol. 2017).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 79. Universitetets moderna tid

  Johan Östling, 2017, Tiden. Salomon, K. (red.). Nyhamnsläge: Makadam förlag, (Symposier på Krapperups borg; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Kunskapens nya rörelser

  Johan Östling, Katarina Bernhardsson, Björkman, J. & Olsson, J., 2017, Folkbildning & Forskning: Årsbok 2017. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, (Folkbildning & Forskning).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Förord

  Dick Harrison, 2017, Vi som såg dem komma: Antologi. Edgren, M. (red.). Vulkan förlag, s. vii-xi

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 82. Deutschprachiges Musikexil in Schweden

  Henrik Rosengren, 2017, Deutschprachige jüdische Migration nach Schweden 1774 bis 1945. Glöckner, O. & Müssener, H. (red.). Berlin/Boston: De Gruyter, s. 215-236 (Europäisch-jüdische Studien – Beiträge; vol. 33).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 83. Industrialisering och förändrade relationer

  Lars Berggren, 2017, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. & Cassel, K. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1. s. 879-911

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. Reformationens följder i Sverige: En fråga om luthersk kultur

  Hanne Sanders, 2017, Religionen tur och retur. Björkman, J. & Jarrick, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 49-61 (RJ:s årsbok; vol. 2017/2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 85. Buch und Konfessionskonflikt: Übersetzung, Kompilation und Paratext in Petrus Johannis Gothus’ ”Sköna och märkliga skriftens sentenser” (1597)

  Kajsa Brilkman, 2017, (Accepted/In press) Beiträge zur schwedischen Buch- und Bibliotheksgeschichte in der Frühen Neuzeit. Czaika, O. & Undorf, W. (red.). Vandenhoeck & Ruprecht

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 86. The Grand Ethiopian Renaissance Dam - conflict and water diplomacy in the Nile Basin

  Ronny Berndtsson, Madani, K., Karin Aggestam & Dan-Erik Andersson, 2017, Water diplomacy in action. : Contingent approaches to managing complex water problems. Islam, S. & Madani, K. (red.). Anthem Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 87. Incest between in-laws: A matter of life and death in Sweden in 1700

  Bonnie Clementsson, 2017, Framing Premodern Desires: Sexual Ideas, Attitudes, and Practices in Europe. Lidman, S., Heinonen, M., Linkonen, T. & Kaartinen, M. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 65-82 (Crossing boundaries: Turku medieval and early modern studies; vol. 9).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Agents of change or status quo? The survival and development of labor NGOs in South China

  Pan, D., 2017, Uncertain Times: Anthropological Approaches to Labor in a Neoliberal World. Durrenberger, E. P. (red.). Boulder: University Press of Colorado

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. Making Sense of Lessons of the Past: Theoretical Perspectives on Historical Learning

  Klas-Göran Karlsson, 2016 nov 25, Begriffene Geschichte - Geschichte begriffen: Jörn Rüsen zu Ehren. Thünemann, H., Elvert, J., Gundermann, C. & Hasberg, W. (red.). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, s. 101-126 (Geschichtsdidaktik Diskursiv. Public History und Historisches Denken; vol. 3).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. Katholische Männlichkeit in Skandinavien

  Yvonne Maria Werner, 2016 okt, Feminisierung oder (Re-)Maskulinisierung der Religion im 19. und 20. Jahrhundert?: Forschungsbeiträge aus Christentum, Judentum und Islam. Sohn-Kronthaler, M. (red.). Böhlau, s. 52-77

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 91. En inspirerande konferens

  Lars Berggren, 2016 okt, Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, s. 9-11 3 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Moder Elisabeth Hesselblad: Ett svenskt helgon i takt med tiden

  Yvonne Maria Werner, 2016 okt, SEGL: katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016. Oslo: St. Olavs forlag, Vol. 2016. (SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn; vol. 2016).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Birgitta Odén, 1921-2016

  Lars Edgren, 2016 sep 5, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016. Rahm, H. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, 4 s. (Årsbok ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Diplomats and kin networks: diplomatic strategy and gender in Sweden, 1648-1740

  Lindström, P. & Svante Norrhem, 2016 aug 1, Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Norrhem, S. & Daybell, J. (red.). London&New York: Routledge, s. 68-86 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 95. Introduction: rethinking gender and political culture

  Daybell, J. & Svante Norrhem, 2016 aug 1, Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Daybell, J. & Norrhem, S. (red.). London & New York: Routledge, s. 3-25 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 96. Iran's role (post sanctions and nuclear deal) in changing Middle East

  Rouzbeh Parsi, 2016 aug, SIPRI Yearbook 2016: Armaments, Disarmament and International Security. 2016 uppl. Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 97. Släkten Berlin och Charlotte Berlin

  Eva Helen Ulvros, 2016 jun 22, Den högst originella fröken Charlotte Berlin. Bergils, I. (red.). 1 uppl. Ystad: Charlotte Berlins museum, Ystad, s. 162-175 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 98. Charlotte Berlin: några queerfunderingar

  Eva Helen Ulvros, 2016 jun 22, Den högst originella fröken Charlotte Berlin. Bergils, I. (red.). Ystad: Charlotte Berlins museum, Ystad, s. 188-197 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 99. Singapores fall: katastrofen för brittiska imperiet

  Ulf Zander, 2016 maj 15, Militärhistoriens värsta militära nederlag: från Poltava 1709 till Afghanistan 1979. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). 1 uppl. Sundbyberg: Semic, s. 140-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 100. Introduction: Rethinking gender and political culture in early modern Europe

  Daybell, J. & Svante Norrhem, 2016 jan 1, Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Routledge/ Taylor and Francis Group, s. 3-24 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 101. Liturgie und Männlichkeit in der katholischen Mission in Skandinavien

  Yvonne Maria Werner, 2016, Orte und Räume des Religiösen im 19.-21. Jahrhundert. Metzger, F. & Pahud de Mortanges, E. (red.). Paderborn: Ferdinand Schöningh, s. 187-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 102. OUN, UPA i Holokaust: Tworzenie mitów historycznych – badanie problemu

  Per Anders Rudling, 2016, OUN, UPA i Zagłada Żydów. Zięba, A. A. (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 689-759

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 103. Connectivity, Engagement and Witnessing on China's Weibo

  Marina Svensson, 2016, The Internet, Social Media, and a Changing China. deLisle, J., Goldstein, A. & Yang, G. (red.). University of Pennsylvania Press, s. 49-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 104. Representation in Mary Wollstonecraft’s Political Philosophy

  Lena Halldenius, 2016, The Social and Political Philosophy of Mary Wollstonecraft. Bergès, S. & Coffee, A. (red.). Oxford University Press, s. 166-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 105. Mediebegivenheden Fukushima - en introduktion til de japanske massemedier

  Sejrup, J., 2016, (Accepted/In press) Japan i bevægelse. Borup, J., Skovsted Hansen, A. & Platz, A. (red.). Forlaget Univers, s. 125-143

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 106. Iran

  Rouzbeh Parsi, 2016, Routledge Handbook of Security Studies. Dunn Cavelty, M. & Balzacq, T. (red.). 2 uppl. Routledge, s. 269-280

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 107. On the Use and Abuse of History in Philosophy of Human Rights

  Lena Halldenius, 2016, Discursive Framings of Human Rights: Negotiating Agency and Victimhood. Simonsen, K-M. & Ross Kjærgård, J. (red.). Oxford: Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 108. Violence on the Periphery of the Thai State and Nationhood

  Karin Zackari, 2016, State Terror, State Violence: Global Perspectives. Koch, B. (red.). Springer, s. 71-92

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. Komplotten i Köpenhamn: Mötet mellan patientens och läkarens berättelser vid 1800-talets slut

  Cecilia Riving, 2016, Inspärrad: Röster från intagna på sinnesjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992. Vallström, M. & Nilsson, R. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 37-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 110. Verktygslåda för konfliktforskare

  Martin Ericsson, Andres Brink Pinto & Nyzell, S., 2016, Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Ericsson, M. & Brink Pinto, A. (red.). Lund: Arkiv, s. 7-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 111. Ockuperat område: Striden om brandstationen i Jönköping 1982

  MARTIN ERIKSSON, 2016, Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Brink Pinto, A. & Ericsson, M. (red.). Lund: Arkiv, s. 173-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. The situation of the commoners, 1650-1750

  Harald Gustafsson, 2016, The Cambridge History of Scandinavia : Volume II 1520-1870. Kouri, E. I. & Olesen, J. E. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 2. s. 523-544 22 s. (The Cambridge History of Scandinavia; vol. 2).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 113. Nya nyanser av brunt: Utblick över ett forskningsfält

  Johan Östling, 2016, De intellektuellas förräderi?: Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket. Björkman, M., Lundell, P. & Widmalm, S. (red.). Lund: Arkiv, s. 337-350

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Evolving and contested cultural heritage in China: the rural heritagescape

  Marina Svensson, 2016, Reconsidering Cultural Heritage in East Asia. Matsuda, A. & Mengoni, E. (red.). London: Ubiquity Press, s. 31-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 115. Nyårskravallerna i Malmö 1946-47: Sveriges första ungdomsupplopp?

  Björn Lundberg, 2016, Politik underifrån: kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Brink Pinto, A. & Ericsson, M. (red.). Lund: Arkiv, s. 117-134 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 116. Hemma hos Charlotte Berlin

  Andersson, P., 2016, Den högst originella fröken Charlotte Berlin. Bergils, I., Gölén, L. & Nilsson, H. (red.). Ystad: Charlotte Berlins museum, Ystad, s. 176-187 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 117. "Vi äro blott vanliga arbetare": Arbetarföreningen i Malmö av 1851

  Lars Edgren, 2016, I ständig rörelse: mellan arbete, kultur och didaktik. En vänbok till Lars Berggren. Greiff, M. & Johansson, R. (red.). Malmö: Mezzo Media AB, s. 27-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 118. Politique et génocide en Lituanie: Le Musée du génocide à Vilnius

  Per Anders Rudling, 2016, Muséographie des violences en Europe centrale et ex-URSS. Bechtel, D. & Jurgenson, L. (red.). Paris: Editions Kimé, s. 233-253 21 s. (Entre Histoire et Mémoire).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 119. En medeltida kunskapsmetropol

  Dick Harrison, 2016, Lunds universitet under 350 år: historia och historier. Francke, P. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 9-13 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 120. Universitetets historia: Humboldttraditionen som akademiskt historiemedvetande

  Johan Östling, 2016, Historiens hemvist: Etik, politik och historikerns ansvar. Lorenzoni, P. & Manns, U. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 2.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 121. 'Här slutar Sverige': Ockupationen på Ringgatan i Malmö 1990

  Johan Pries & Karin Zackari, 2016, Politik underifrån: Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Lund: Arkiv

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 122. George Logie, Ludvik Hammeken et les négociations dano-algériennes (1746-1751)

  Gustaf Fryksén, 2016, Les correspondances de Ludolf Hammeken. Le premier consul Dano-Norvégien à Alger (1746-1751). Ødegaard, T. (red.). Alger: ENAG

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 123. Mellan kulturpolitisk anpassning och estetiska objektivitetsideal: musikkritik och musikpolitik i dagsposten 1941 till 1945

  Henrik Rosengren, 2016, De intellektuellas förräderi?: intellektuellt utbyte mellan Sverige och tredje riket. Björkman, M., Lundell, P. & Widmalm, S. (red.). Lund: Arkiv

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 124. Volvolastbilar och cowboyhattar

  Hans Wallengren, 2016, I ständig rörelse: Mellan arbete, kultur och didaktik: En vänbok till Lars Berggren. Greiff, M. & Johansson, R. (red.). Malmö: Mezzo Media AB, s. 225-242

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 125. Herrnhutisme i Danmark: et religiøst og globalt fænomen

  Hanne Sanders, 2016, Den glömda kyrkan: Om Herrnhutismen i Skandinavien. Ahlberger, C. & von Wachenfeldt, P. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 29-59 31 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 126. Remembering and Forgetting the Holocaust: The Cases of Jan Karski and Raoul Wallenberg

  Ulf Zander, 2016, The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden. Kowalski, K. & Törnquist-Plewa, B. (red.). Kracow: Jagiellonian University Press, s. 189-211 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 127. What is possible, what is imaginable: stories about low carbon life in China

  Erin Kennedy & Annika Pissin, 2016, Sustainability and the Political Economy of Welfare. Koch, M. & Mont, O. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 128. Transitions Towards Degrowth and Sustainable Welfare: Carbon Emission Reduction and Wealth and Income Distribution in France, the US and China

  Buch-Hansen, H., Annika Pissin & Erin Kennedy, 2016, Sustainability and the Political Economy of Welfare. Koch, M. & Mont, O. (red.). Routledge, s. 143-157

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 129. The Thirty Years' War: The Gap between Official Versions and Eyewitness Accounts

  Dick Harrison, 2016, War: perspectives from the Engelsberg seminar 2015. Almqvist, K. & Linklater, A. (red.). Axess Publishing AB, s. 37-45 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 130. 纪录片中性工作者再现: 收麦,生于妓院,和牺牲的伦理分析

  Marina Svensson, 2016, 性别与视角:百年中国影像研究. Wang, Z. & Lu, X. (red.). Shanghai: Fudan University Press, s. 325-343 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 131. Religion and gender in developing South-East Asia

  Monica Lindberg Falk, 2015 feb 11, The Routledge Handbook of Religions and Global Development. Taylor & Francis, s. 266-279 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 132. En värld höljd i dunkel? Om skillingtryck, språk och historia

  Anna Nilsson Hammar, 2015, Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial.. Ramsten, M., Ternhag, G. & Strand, K. (red.). Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, s. 85-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 133. Europas sjuke man. Det osmanska rikets sönderfall och det moderna Europas födelse

  Klas-Göran Karlsson, 2015, Fokus på Mellanöstern. Ur Uppsala Senioruniversitetets program 2011-2015. Öbrink, G., Johansson, B. & Jonsell, L. (red.). Uppsala Senioruniversitet, Vol. 19. s. 13-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 134. Cash Crimes: Why Cash Mattered in Mid-Eighteenth Century Petty Crime

  Roger Greatrex, 2015, Money in Asia (1200 – 1900): Small Currencies in Social and Political Contexts. Leonard, J. K. & Theobald, U. (red.). Leiden: Brill Academic Publishers, s. 247-264 (Monies, Markets, and Finance in East Asia, 1600-1900; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 135. Arvet efter Bernadotte: Hur Sverige blev neutralt

  Dick Harrison, 2015, Kan Sverige försvaras - mot vad?. Bergenäs, J. & Ögren Wanger, M. (red.). Ekerlids Förlag, s. 115-127

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 136. Konsulsfamiljen Tulin af Tunisien 1779-1882

  Gustaf Fryksén, 2015, I främmande hamn : Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700–1985. Makko, A. & Müller, L. (red.). Malmö: Universus Academic Press, s. 153-187

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 137. Action, Politics and Human Rights

  Lena Halldenius, 2015, In Debate with Kari Palonen. Wiesner, C., Roshchin, E. & Boilard, M-C. (red.). Nomos, s. 75-79

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 138. Rolling Thunder: Movement, Violence and Narrative in the History of the Late Roman Republic

  Hammar, I., 2015, The Moving City Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome. Östenberg, I., Malmberg, S. & Bjornebye, J. (red.). Bloomsbury publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 139. Historiska perspektiv på religion och ideologi i det västerländska samhället : exempel, forskning, trender

  Yvonne Maria Werner, 2015, Perspektiv på historia. Ågren, H. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 140. Mellan togaförsedda nutidsmänniskor och nygammal Plautusbuskis : Om humorns roll i filmer om antiken

  Dick Harrison, 2015, Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i TV. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 272-291

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 141. The Swedish Mayrik : Saving Armenian Mothers and Orphans 1902-1941

  Maria Småberg, 2015, In Times of Genocide 1915-2015 : report from a conference on the Armenian Genocide and Syriac Seyfo. Hillås Lingius, L. (red.). Studieförbundet Bilda, s. 51-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 142. Clarholms landeri blev Sommarro

  Per Anders Rudling, 2015, Stadsdelen Sommarro: landeriet som blev en stadsdel. Lysell, B. O. (red.). Karlstad: Karlstads Hembygdsförening, s. 19-31 13 s. (Glimtar från Karlstads historia; vol. 9).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 143. Att avvärja en geopolitisk katastrof

  Klas-Göran Karlsson, 2015, Vad hade hänt om... Åtta kontrafaktiska historier. Gerner, K. (red.). Historiska Media, s. 189-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 144. Antietam 1862 – amerikanska inbördeskrigets blodigaste dag

  Ulf Zander, 2015, Viktiga slag i världshistorien : och vad som hade hänt om andra sidan vunnit. Frankson, A. (red.). Bokförlaget Semic, s. 79-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 145. Kaffe, kaffehus och nykterhetscaféer

  Dick Harrison, 2015, Årsskrift 2015 för Oscar Olsson Museet i Malmö. Gyllenbok, J. (red.). NBV, Vol. 7. s. 9-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 146. The Middle East and the Deal : In Search of a New Balance

  Rouzbeh Parsi, 2015, Iran After the Deal : the Road Ahead. Magri, P. & Perteghella, A. (red.). Italian Institute for International Political Studie, s. 61-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 147. Knowing and Doing: The Armenian Genocide in Official Swedish Reports

  Avedian, V., 2015, In Times of Genocide 1915-2015: Report from a Conference on the Armenian Genocide and Syriac Seyfo. Lingius, L. H. (red.). Älvsjö: Bilda Förlag, s. 71-83

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 148. Kolonialism och slavhandel i Nordafrika : Den svenska konsulernas verksamhet i Alger och Tripoli 1800-1850

  Joachim Östlund, 2015, I främmande hamn : Den svenska och svensk-norska konsultjänsten 1700-1985. Müller, L. & Makko, A. (red.). Universus Academic Press, s. 110-132

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 149. Waterloo 1815 – Napoleons sista strid

  Ulf Zander, 2015, Viktiga slag i världshistorien : och vad som hade hänt om andra sidan vunnit. Frankson, A. (red.). Bokförlaget Semic, s. 63-78

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 150. Antiken på film och i tv: en introduktion

  Hammar, I. & Ulf Zander, 2015, Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv.. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 9-53

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 151. Historieförmedlingens villkor. Klas-Göran Karlsson som historiekulturforskare

  Ulf Zander, 2015, Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (red.). Agerings bokförlag, s. 31-50

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 152. Om Richelieu slutit fred 1636

  Dick Harrison, 2015, Vad hade hänt om... Åtta kontrafaktiska historier. Gerner, K. (red.). Historiska Media, s. 33-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 153. Reliving the Past: The Narrative Themes of Repetition and Continuity in Japan-Taiwan News Coverage

  Sejrup, J., 2015, Japanese Taiwan: Colonial Rule and its Contested Legacy. Morris, A. (red.). Bloomsbury publishing, s. 185-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 154. The Dystopian Trilemma : The Guiding Potential of the Nazi-Communist Equalization and Strategies Used When Questioning It

  Johan Stenfeldt, 2015, Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism : A Comnaz Analysis. Karlsson, K-G., Stenfeldt, J. & Zander, U. (red.). Lexington Books, s. 61-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 155. The Armenian Genocide : The Archetype of Modern Atrocities

  Klas-Göran Karlsson, 2015, In Times of Genocide 1915-2015 : Report from a conference on the Armenian Genocide and Syriac Seyfo. Lingius, L. (red.). Bilda Förlag, s. 11-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 156. Religious Revivalism in Sweden and Denmark

  Hanne Sanders, 2015, Builiding the Nation: N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity. Hall, J. A., Korsgaard, O. & Pedersen, O. K. (red.). McGill-Queen's University Press, s. 94-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 157. The Evil Twins of Modern History? : Reflections on the Entangled History of Communism and National Socialism

  Klas-Göran Karlsson, 2015, Perspectives on the entangled history of communism and nazism : a comnaz analysis. Karlsson, K-G., Stenfeldt, J. & Zander, U. (red.). Lexington Books, s. 9-50

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 158. Om samlandets historia

  Dick Harrison, 2015, Offentliga och privata museer i Sverige : Traditioner och visioner. Almqvist, K. & Belfrage, L. (red.). Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, s. 11-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 159. En legend för alla tider? Kung Arthur som romare och britt på vita duken

  Ulf Zander, 2015, Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i TV. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 219-239

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 160. The Humboldtian Tradition: The German University Transformed, 1800–1945

  Johan Östling, 2015, University Jubilees and University History Writing. Dhondt, P. (red.). Brill Academic Publishers, s. 183-216

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 161. Turkiet – en mörk kontinent? En historiekulturell analys av filmen Yol (1982) i svensk kontext

  Persson, H., 2015, Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (red.). Agerings bokförlag, s. 287-299

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 162. Holocaust History and historical Learning

  Klas-Göran Karlsson, 2015, The Future of Holocaust Memorialization : Confronting Racism, Antisemitism, and Homophobia through Memory Work. Petö, A. & Thorson, H. (red.). Central European University & Tom Lantos Institute, s. 29-34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 163. Lund och dess ärkebiskopar

  Dick Harrison, 2015, Mellan evighet och vardag : Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior (den äldre gåvoboken) : studier och faksimilutgåv. Nilsson Nylander, E. (red.). Universitetsbiblioteket i Lund, s. 17-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 164. Szkolenie w mordowaniu: Schutzmannschaft Battalion 201 i Hauptmann Roman Szuchewycz na Białorusi w 1942 roku

  Per Anders Rudling, 2015, Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych: Przykład ludobójstwa na kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946. Wyd. 2 popr. i rozsz.. Paź, B. (red.). 2 uppl. Kraków: Wydawnictwo Aureus, s. 191-212 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 165. Murens fall. Vår tids orienteringspunkt

  Kim Salomon, 2015, Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Zander, U., Dietsch, J., Karlsson, M. & Stenfeldt, J. (red.). Agerings bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 166. Introduction

  Klas-Göran Karlsson, Johan Stenfeldt & Ulf Zander, 2015, Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism : A Comnaz Analysis. Karlsson, K-G., Stenfeldt, J. & Zander, U. (red.). Lexington Books, s. 1-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. På antikfilmens bakgator: antika världar och samtida värden i B-film

  Hammar, I., 2015, Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv.. Hammar, I. & Zander, U. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. Vad är ett universitet? Svar på en mycket tysk fråga

  Johan Östling, 2015, Tänka vidare: Forskning, finansiering, framtid. Björkman, J. & Fjæstad, B. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 121 132 s. (RJ:s årsbok; vol. 2015/2016).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 169. What is a university? Answers to a very German question

  Johan Östling, 2015, Thinking ahead: Research, funding and the future. Björkman, J. & Fjæstad, B. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 2015/2016. (RJ Yearbook; vol. 2015/2016).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 170. Voice, power and connectivity in China’s microblogosphere: Digital divides on SinaWeibo

  Marina Svensson, 2015, China’s Contested Internet. Yang, G. (red.). Copenhagen: NIAS Press, s. 227-256

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 171. Föreställningsvärld

  Lindstedt Cronberg, M., 2015, Perspektiv på historia: En introduktion till historiestudier. Ågren, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 189–204

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 172. Allmänheten som publik

  Niklas Svensson, 2015, Universitetet som medium. Lindström, M. & Adam, W. M. (red.). Lund: Lunds universitet. Mediehistoriskt arkiv, s. 157-173 (Mediehistoriskt arkiv; vol. 27).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 173. Weber och den protestantiska etiken

  Johannes Ljungberg, 2015, Religion - tjugoen försök. Hessérus, M. & Luthersson, P. (red.). Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 174. Entrepreneurship and Asian business systems

  Shin, S. I., 2014 okt 3, Handbook of East Asian Entrepreneurship. Taylor & Francis, s. 58-67 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 175. Terror och tystnad

  Klas-Göran Karlsson, 2014, Uppsala Senioruniversitet 35 år. Uppsala Senioruniversitet, Vol. 18. s. 31-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 176. Röde Orms många liv

  Ulf Zander, 2014, Skribenter och generaler. Frans G. Bengtsson-studier XVII. Malmquist, J-E. (red.). Frans G. Bengtsson-sällskapet, Vol. 27. s. 22-39

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 177. Första världskriget i film och på television

  Ulf Zander, 2014, Historielärarnas förenings årsskrift. 2014. Nilson, B. (red.). Historielärarnas förening, s. 129-152 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 178. The Humboldtian tradition and its transformations

  Johan Östling, Josephson, P. & Karlsohn, T., 2014, The Humboldtian Tradition : Origins and Legacies. Josephson, P., Karlsohn, T. & Östling, J. (red.). Brill Academic Publishers, Vol. 12.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 179. Med hopp i hjärtat och vingar på deras hälar : Från OS i Paris 1924 till OS i London 2012 via Chariots of Fire

  Ulf Zander, 2014, Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2014. Sjöblom, P. & Tolvhed, H. (red.). Svenska idrottshistoriska föreningen, Vol. 24. s. 110-128

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 180. Civilisationens behov av Popper

  Johan Stenfeldt, 2014, Civilisation : tjugoen försök. Hessérus, M. & Luthersson, P. (red.). Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, s. 155-160

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 181. From a Misty Land of Monsters to a Crime-Ridden Welfare State : The Image of Sweden in History

  Dick Harrison, 2014, Images of Sweden. 2. Almqvist, K. & Linklater, A. (red.). Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, s. 11-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 182. Introduction : Persistent Piracy in World History

  Eklöf Amirell, S. & Müller, L., 2014, Persistent Piracy : Historical Perspectives on Maritime Violence and State Formation. Eklöf Amirell, S. & Müller, L. (red.). Palgrave Macmillan, s. 1-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 183. Ni ska bli ett gott parti

  Eva Helen Ulvros, 2014, Den dolda kvinnomakten. 500 år på Skarhults slott. von Schwerin, A. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 117-137

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. The Scandinavian Mission of the Sisters of Saint Joseph: A female Counter-Culture in Nordic Society

  Yvonne Maria Werner, 2014, Religious Institutes and Catholic Culture in 19th- and 20th-century Europe. Altermatt, U., De Maeyer, J. & Metzger, F. (red.). Leuven: Leuven University Press, s. 115-132

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 185. Anti-Semitism on the Curriculum: MAUP - The Interregional Academy for Personnel Management

  Per Anders Rudling, 2014, Doublespeak: The Rhetoric of the Far Right Since 1945. Feldman, M. & Jackson, P. (red.). Ibidem-Verlag, s. 247-270 24 s. (Explorations of the Far Right; vol. 3).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 186. Industrialisering och förändrade relationer

  Lars Berggren, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 821-852

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 187. Tatort als Tourismusort

  Wiebke Kolbe, 2014, Kurort als Tat- und Zufluchtsort: Konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert. Kurilo, O. (red.). Berlin (Avinius), s. 281-284

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 188. Ingen har frågat efter dem

  Dick Harrison, 2014, Den dolda kvinnomakten : 500 år på Skarhults slott. von Schwerin, A. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 13-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 189. Indiska oceanen: Nationalism och självständighet

  Eklöf Amirell, S., 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 911-937

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 190. Religion, Gender and Sexuality in Developing Southeast Asia

  Monica Lindberg Falk, 2014, (Submitted) Handbook on Religions and Global Development. Tomalin, E. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 191. The Tools of Terror: Technological Development and Modern Piracy

  Eklöf Amirell, S., 2014, La piraterie au fil de l’Histoire: Un défi pour l’Etat. Battesti, M. (red.). Éditions des PUPS, s. 185-196

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 192. Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv

  Klas-Göran Karlsson, 2014, Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 13-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 193. Havet som vallgrav

  Klas-Göran Karlsson, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 957-978

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 194. Kirche : Staat und Kirchenfinanzierung in den nordischen Ländern

  Yvonne Maria Werner, 2014, Kirchenfinanzierung im Vergleich : Modelle und Trends (Theologie im kulturellen Dialog, 25). Höfer, R. (red.). Tyrolia Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 195. Vår tids hjältar

  Kim Salomon, 2014, Fältpost : En vänbok till Peter Luthersson. Björnsson, A., Christensson, J. & Blom, T. (red.). Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 196. Nationalsozialismus als Stigma: Erich Wittenberg und die schwedische Nachkriegskultur

  Johan Östling, 2014, Skandinavien als Zuflucht für jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1933–1945. Sem Fure, J. & Dahl, I. (red.). Metropol Verlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Gender Equality and Empowerment in China: Discourses and Experiences in a Comparative Perspective

  Marina Svensson, 2014, Education, Media and Sexuality Health Services for Girls and Women: 20 Years Experience of China's Policy and Practice. Jin, C. & Zheng, X. (red.). Paths International, s. 207-235

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 198. Historiekulturella manifestationer : historia i ord, bilder och musik

  Ulf Zander, 2014, Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 97-175

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 199. Amerikansk dominans och östasiatisk återkomst: Stillahavsregionen 1945–2010

  Johan Östling, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 200. På vakt eller på krigsstigen? Andra världskriget i svensk 2000-talstappning

  Ulf Zander, 2014, Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 23-41

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 201. Kapitalism, individ och integritet : en historisk resa

  Dick Harrison, 2014, Integritet. Almqvist, K. & Linder, PJ. A. (red.). Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, s. 25-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 202. Placing blame and creating legitimacy: the implications of Rügish involvement in the struggle over the succession amidst the Danish Church strife c.1258-1260

  Kerstin Hundahl, 2014, Denmark and Europe in the Middle Ages, c.1000–1525. Essays in Honour of Professor Michael H. Gelting. Hundahl, K., Kjær, L. & Lund, N. (red.). Ashgate, s. 269-285

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 203. Från Bjurhagens i Malmö till Draka Kabel i Ystad

  Lars Berggren, 2014, "Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien" : Om arbete och kamratskap vid Draka Kabel i Ystad. Berggren, L. & Nyman Stjärnskog, M. (red.). Mezzo Media AB, s. 6-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 204. Im Dienste der Dynastie : Frauen als Mittlerinnen bei Heiratsverhandlungen im Schweden der 1690er-Jahre

  Svante Norrhem, 2014, Geschlechterrollen in den Auβenbeziehungen vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Bastian, C., Dade, E. K., von Thiessen, H. & Windler, C. (red.). Böhlau, s. 87-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 205. Historieämnets janusansikte

  Persson, H., 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Johansson, R. & Persson, A. (red.). Lunds universitet, s. 145-157

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 206. Kvinna i stormaktstidens Sverige

  Svante Norrhem, 2014, Den dolda kvinnomakten. 500 år på Skarhults slott. von Schwerin, A. (red.). Bokförlaget Atlantis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 207. Comment la Suède devint un pays neutre : Quelques réflexions sur la politique extérieure de Charles XIV Jean

  Dick Harrison, 2014, Charles XIV Jean : Fondateur de la Suède moderne. Sjöström, O. (red.). Société des Amis du Musée Bernadotte, s. 11-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 208. Heritage’s Place: Heritage Narratives in City Promotional Films

  Marina Svensson, 2014, Branding Chinese Mega-Cities: Policies, Practices and Positioning. Berg, P. O. & Björner, E. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 168-179

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 209. Reformationens hav

  Svante Norrhem, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 611-635

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 210. The Capture of Valdemar II in 1223 by Henry of Schwerin - In the light of an entry from the Dunstable Annals

  Kerstin Hundahl, 2014, Det våras för medeltiden. Vänbok til Thomas Lindkvist. Magnúsdóttir, A., Bagerius, H. & Hermanson, L. (red.). Göteborgs universitet, s. 209-228

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 211. Lokalsamhällets offentlighet : makt och människor i reformationstidens Malmö

  Collstedt, C., 2014, Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830. Runefelt, L. & Sjöström, O. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 212. Beskickningsarkivet

  Joachim Östlund, 2014, Biby : Ett fideikomiss berättar. von Celsing, A-S. & Adelswärd, R. M. (red.). Bokförlaget Langensköld, s. 96-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 213. Propaganda som vapen

  Ulf Zander, 2014, Krigspropaganda : från 1914 till idag. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). Bokförlaget Semic, s. 6-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 214. Norden och omvärlden

  Harald Gustafsson, 2014, En samtida världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 853-866

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 215. Witness narratives as Resistance and Recovery : Alma Johansson and the 1915 Armenian Genocide

  Maria Småberg, 2014, Gender, War and Peace : Breaking up the Borderlines.. Ahlbäck, A. & Sundevall, F. (red.). University Press of Eastern Finland, s. 136-163

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 216. The Regeneration of the University: Karl Jaspers and the Humboldtian Tradition in the Wake of the Second World War

  Johan Östling, 2014, The Humboldtian Tradition: Origins and Legacies. Josephson, P., Karlsohn, T. & Östling, J. (red.). Brill Academic Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 217. Skola och modernisering på Grönland

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, s. 231-245

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 218. James Bond, agent 007

  Kim Salomon, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 219. Människans dans genom historien

  Eva Helen Ulvros, 2014, Kulturhälsoboxen, del Dansboken. Bojner Horwitz, E. (red.). Gothia Fortbildning AB, s. 11-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 220. Mångfald och likriktning

  Kim Salomon, 2014, (Submitted) [Host publication title missing]. Sjöberg, M. & Salomon, S. K. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 221. Populärkultur och amerikanisering

  Kim Salomon, 2014, (Submitted) [Host publication title missing]. SJÖBERG, MARIA. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 222. The 90s

  Kim Salomon, 2014, Between Realities. Östlind, N. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 223. Inledning: En rörelse och en idé under 1800-talet

  Hanne Sanders & Hillström, M., 2014, Skandinavism: En rörelse och en idé under 1800-talet. Sanders, H. & Hillström, M. (red.). Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 9-14 6 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 32).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. Heder och ära i tidigmodern politisk offentlighet

  Erik Bodensten, 2014, Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830. Runefelt, L. & Sjöström, O. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 129–145

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 225. Civilisation mellan framsteg och eftertanke

  Johannes Ljungberg, 2014, Civilisation – tjugoen försök. Hessérus, M. & Luthersson, P. (red.). Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 226. Att förena teori och praktik – om Christer Karlegärds historiedidaktiska gärning

  Eliasson, P., Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, 2013, Vad gjorde du under kriget, morfar?. Zander, U. (red.). Malmö högskola, Vol. 13. s. 178-190

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 227. Peder Winstrup och Knut Hahn: två kyrkomän och deras tid

  Hanne Sanders, 2013, Lunds historia - staden och omlandet. 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd. Skansjö, S. (red.). Lunds kommun, s. 148-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 228. The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda

  Per Anders Rudling, 2013, Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Wodak, R. & Richardson, J. E. (red.). London: Routledge, s. 228-255 28 s. (Routledge Critical Studies in Discourse).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 229. Liberal theology and anti-Catholicism in Sweden

  Yvonne Maria Werner, 2013, Protestant-Catholic Conflict from the Reformation to the 21st Century: The Dynamics of Religious Difference. Wolffe, J. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 230. The Political Conditions for Free Agency. The Case of Mary Wollstonecraft

  Lena Halldenius, 2013, Freedom and the Construction of Europe. Volume II Free Persons and Free States. Skinner, Q. & van Gelderen, M. (red.). Cambridge University Press, s. 227-243

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 231. På luffen : Ola Träben, Eric Hermelin och den ambivalenta friheten

  Gregersen, M., 2013, In Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år. Holmlund, S. & Sandén, A. (red.). Natur och kultur, s. 211-231

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 232. Så blev Sverige neutralt. Några tankar om Karl XIV Johans utrikespolitik

  Dick Harrison, 2013, Karl XIV Johan - En samhällsbyggare. Historiskt seminarium den 25 januari 2013. Sjöström, O. (red.). Prodomus AB, s. 9-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 233. Sweden and the Second World War: Historiography and Interpretation in the Post-War Era

  Johan Östling, 2013, Hitler’s Scandinavian Legacy. Stephenson, J. & Gilmour, J. (red.). Bloomsbury publishing, s. 179-198

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 234. Reporting Law and Injustices: Investigative Journalists and the Legal System

  Marina Svensson, 2013, Chinese Investigative Journalists’ Dreams: Agency, Autonomy, Voice. Svensson, M., Sæther, E. & Zhang, Z. (red.). Rowman & Littlefield Publishers, s. 157-177

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 235. Rikard Lejonhjärta

  Dick Harrison, 2013, Legendariska fältherrar från Hannibal till Rommel. Semic, s. 35-47

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 236. Historia i fotografier och fotografier som historia

  Ulf Zander, 2013, Med Helsingborg i sökaren. Lindberg Foto och AB Helsingborgs-bild 1938–1984. Kring Kärnan. Kruse, T. (red.). Helsingborgs museer & Helsingborgs museiförening, Vol. 39. s. 22-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 237. ”Musik, politik, romantik”

  Henrik Rosengren, 2013, (Accepted/In press) Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning. Geisler, U. & Rosengren, H. (red.). Universus

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 238. The Reception of the Holocaust in Russia: Silence, Conspiracy, and Glimpses of Light

  Klas-Göran Karlsson, 2013, Bringing the Dark Past to Light: The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe. Himka, J-P. & Michlic, J. B. (red.). University of Nebraska Press, s. 487-515

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 239. Women’s Agency in Transforming Religious Discourse: Gender-Sensitive Interpretations of Islam in Indonesia

  Ann Kull, 2013, Alternative Islamic Discourses. Carool, K. (red.). Ashgate

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 240. Market integration and transportation: beer in Lao PDR

  Andersson, M. & Kokko, A., 2013, The Global Brewery Industry Markets, Strategies, and Rivalries. Gammelgaard, J. & Dörrenbächer, C. (red.). Edward Elgar Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 241. Några nedslag i Wagnerreceptionen 1850-1950

  Henrik Rosengren, 2013, (Accepted/In press) Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning. Geisler, U. & Rosengren, H. (red.). Universus

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 242. Thai Buddhists' Encounters with International Relief Work in Post-Tsunami Thailand.

  Monica Lindberg Falk, 2013, (Accepted/In press) Buddhism, International Relief Work, and Civil Society. Kawanami, H. & Samuel, G. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 243. "The Catholic Danger”: The Changing Patterns of Swedish Anti-Catholicism 1850-1965

  Yvonne Maria Werner, 2013, European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. Werner, Y. M. (red.). Rodopi, Vol. 31.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 244. "Peacemakers" from the "Bridge Church": The Anglican Church as a Third Party in Palestine 1920-1948"

  Maria Småberg, 2013, Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Nordquist, K-Å. (red.). Pickwick Publications, Vol. 6. s. 120-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 245. Borgare, ordensriddare och bergsmän - tyskt inflytande i Sverige under högmedeltiden

  Dick Harrison, 2013, Svenskt + Tyskt. Tänkt och tyckt vid ett jubileum. Sjöström, L. (red.). Svensk-Tyska Föreningen, s. 40-50

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 246. The Invisible Genocide: The Holocaust in Belarus

  Per Anders Rudling, 2013, Bringing to Light the Dark Past: The Reception of the Holocaust in Post-Communist Europe. Himka, J-P. & Michlic, J. B. (red.). Lincoln: Nebraska University Press, s. 57-81 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 247. Can Stereotyping Be Banned?

  Lindkvist, L., 2013, Religious Stereotyping and Interreligious Relations. Svartvik, J. & Wirén, J. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 248. Buddhism as a Vehicle for Girls' Safety and Education in Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2013, (Submitted) Little Buddhas: Buddhist Children in Texts and Culture. Sasson, V. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 249. Memories of 'Holodomor' and National Socialism in Ukrainian political culture

  Per Anders Rudling, 2013, Rekonstruktion des Nationalmythos?: Frankreich, Deutschland und die Ukraine im Vergleich. Bizeul, Y. (red.). Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht Verlag, s. 227-258 32 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 250. "Ut med er tattare, vi ska döda er!" : Jönköpingskravallerna 1948 och det dubbla utanförskapet

  Martin Eriksson, 2013, Usla, elända och arma : samhällets utsatta under 700 år. Holmlund, S. & Sandén, A. (red.). Natur och kultur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 251. Agency, Autonomy and Voice among Chinese Investigative Journalists: Rethinking the Role of Journalism

  Marina Svensson, Sæther, E. & Zhang, Z., 2013, Chinese Investigative Journalists’ Dreams: Agency, Autonomy, Voice. Svensson, M., Sæther, E. & Zhang, Z. (red.). Rowman & Littlefield Publishers, s. 1-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk