Historiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Kapitel samlingsverk
 2. Adelsfröken, prästdottern och tjänstepigan : om ogifta mödrars utsatthet på 1700-talet

  Lindstedt Cronberg, M., 2013, Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år. Holmlund, S. & Sandén, A. (red.). Natur och kultur, s. 120-139

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Swedish Rescue Operations during the Second World War: Accomplishments and Aftermath

  Ulf Zander, 2013, The Holocaust as Active Memory. The Past in the Present. Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (red.). Ashgate, s. 165-185

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Riddarhusbalerna

  Eva Helen Ulvros, 2013, Adeln och dess hus. Aminoff-Winberg, J. (red.). Finlands Riddarhus och Fontana Media, s. 179-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. The Rise and Fall of the Belarusian National Movement: Historical Preconditions and Prospects for the Future

  Per Anders Rudling, 2013, Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene?. Rudkoŭski, P. & Kolb, K. (red.). Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, s. 112-119 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Gendering Investigative Journalism: Norms and Practices Inside and Outside of the Newsroom

  Marina Svensson & Wang, H., 2013, Chinese Investigative Journalists’ Dreams: Agency, Autonomy, Voice. Svensson, M., Sæther, E. & Zhang, Z. (red.). Rowman & Littlefield Publishers, s. 91-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Horatio Nelson - en odödlig hjälte

  Ulf Zander, 2013, Legendariska fältherrar från Hannibal till Rommel. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). Semic Förlag, s. 113-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Stilen och vetenskapen : om humanisternas språk

  Johan Östling, 2013, Till vilken nytta? : En bok om humanioras möjligheter. Forser, T. & Karlsohn, T. (red.). Daidalos, s. 87-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Sjöröveri i Sydöstasien

  Eklöf Amirell, S., 2013, En maritim värld : från stenåldern till idag. Streiffert Eikeland, K. & Miller, M. (red.). Bricoleur Press, s. 147-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. European Anti-Catholicism in Comparative and Transnational Perspective: The Role of a Unifying Other: An Introduction

  Yvonne Maria Werner & Jonas, H., 2013, Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. Werner, Y. M. (red.). Rodopi, Vol. 31.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Människor och slavar

  Dick Harrison, 2013, Samband Historia Tema. Ericsson, N. (red.). Sanoma Utbildning, s. 175-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Administrative Regulations concerning Counterfeiting and their Implementation in Eighteenth Century China

  Roger Greatrex, 2013, Mining, Monies, and Culture in Early Modern Societies. Kim, N. & Nagase-Reimer, K. (red.). Brill Academic Publishers, s. 185-208

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Att äta eller inte äta... Om medeltida politikers kulinariska dilemman

  Dick Harrison, 2013, Gastronomisk kalender 2014. Thurfjell, K. (red.). Gastronomiska Akademien, s. 145-151

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Left behind children in China: the social construction of a vulnerable group

  Annika Pissin, 2013, Early Childhoods in the Global South: Local and International Contexts. O'Riordan, J., Horgan, D. & Martin, S. (red.). Peter Lang Publishing Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Bowuzhi (A Treatise on Manifold Topics)

  Roger Greatrex, 2013, (Accepted/In press) Six Dynasties Handbook. Dien, A. (red.). Stanford University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Do Buddhist "nuns" need the Thai Sangha?

  Monica Lindberg Falk, 2013, (Accepted/In press) Buddhism, Modernity, and the State in Asia: Forms of Engagement.. Kitiarsa, P. & Whalen-Bridge, J. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Djingis khan

  Dick Harrison, 2013, Legendariska fältherrar : från Hannibal till Rommel. Frankson, A. & Nyberg, A. (red.). Semic, s. 49-60

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Varbergs historia

  Dick Harrison, 2013, Varberg. Persson, R. (red.). Tendens förlag, s. 13-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Ernst Emsheimer - uppbrottens och lojalitetens pris

  Henrik Rosengren, 2013, Från sidensjalar till flyktingmottagning. Judarna i Sverige - en minoritets historia. Andersson, L. M. & Carlsson, C. H. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. ˮIdeología y conflicto en la recepción sueca del legado de Richard Wagner durante la posguerraˮ

  Henrik Rosengren, 2013, (Accepted/In press) Palabra de crítico. Estudios sobre música, prensa e ideología. Cascudo, T. & Gan, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. "Im Schatten von Nationalsozialismus und Kaltem Krieg!– Maxim Stempel und Hans Holewa im schwedischen Exil"

  Henrik Rosengren, 2013, Im Exil in Schweden. Österreichische Erfahrungen und Perspektiven in den 1930er und 1940er Jahren. Nawrocka, I. & Usaty, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Den olyckliga änkan på Lunds hospital. Psykisk sjukdom under 1800-talets andra hälft

  Cecilia Riving, 2013, Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år. Holmlund, S. & Sandén, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Amaltheamännen på Långholmen : Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred Stern

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2012, ...faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950. Bosdotter, K. & Ekdahl, L. (red.). Stockholmia förlag, s. 134-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Frans G. Bengtsson, historien och Karl XII

  Ulf Zander, 2012, Frans G. Bengtsson-studier. Malmquist, J-E. (red.). Frans G. Bengtsson-sällskapet, s. 9-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. A Lutheran in the Holy Land: Michael Eneman´s Journey, 1711-12

  Joachim Östlund, 2012, Through the Eyes of the Beholder. Hayden, J. A. & Matar, N. (red.). Brill Academic Publishers, Vol. 97. s. 207-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Glömska, historia och ideologi

  Klas-Göran Karlsson, 2012, Glömskan - värd att minnas. Lindberg, B. (red.). Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Vol. 12. s. 51-67

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. The Holocaust in European Historical Culture

  Klas-Göran Karlsson, 2012, Ideas of / for Europe : An Interdisciplinary Approach to European Identity. Pinheiro, T., Cieszynska, B. & Franco, J. E. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 427-440

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Anti-Semitism and the extreme right in contemporary Ukraine

  Per Anders Rudling, 2012, Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe: From Local to Transnational. Mammone, A., Godin, E. & Jenkins, B. (red.). Hoboken: Routledge, s. 189-205 17 s. (Extremism and Democracy).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Folk och herrar : När Fäderneslandet publicerades i Lund

  Lars Edgren, 2012, Lunds historia : staden och omlandet, 2. Tidigmodern tid : I en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, s. 340-347

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. "It is better to believe in the Devil". Conceptions of Satanists and sympathies for the Devil in Early Modern Sweden

  Häll, M., 2012, The Devil's Party. Satanism in Modernity. Aagard Petersen, J. & Faxneld, P. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Skandinavisch-ukrainische Begegnungen auf der kanadischen Prärie: Zur Karriere europäischer Stereotype in Übersee

  Per Anders Rudling, 2012, Stereotype des Ostseeraumes: Interdisziplinäre Beitrage aus Geschichte und Gegenwart. Sooman, I. & Donecker, S. (red.). Wien: Universität Wien, s. 227-248 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. David Humes politiska och ekonomiska essäer: Förord

  Lena Halldenius & Hume, D., 2012, Tankar om ett fullkomligt samhälle: Filosofiska essäer inom politik och ekonomi. h:ström - Text & Kultur, s. 7-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Kulturhistoriska perspektiv på samtidens individualisering

  Anna Wallette & Svensson, B., 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Wallette, A. & Svensson, B. (red.). Makadam förlag, s. 7-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Politics and Ideology before the French Revolution

  Dick Harrison, 2012, Politics and Ideology. Almqvist, K. & Linklater, A. (red.). Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, s. 23-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Gamla ord, nya tider : Om förskjutningar i 1880-talets begreppsvärld

  Joachim Östlund, 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Svensson, B. & Walette, A. (red.). Makadam förlag, s. 71-88

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Peder Winstrup och Knut Hahn: två kyrkomän och deras tid

  Hanne Sanders, 2012, Lunds historia - staden och omlandet. 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, s. 148-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Historien – livets dubbla läromästare

  Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, 2012, Skolen, nasjonen og medborgaren. Solhaug, T., Børhaug, K., Stugu, O. S. & Haugaløkken, O. K. (red.). Tapir akademisk forlag, s. 173-187

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Den skapande urondskan. Nazismens roll i svensk filmkritik genom exemplen Undergången och The Baader-Meinhof Complex

  Johan Stenfeldt, 2012, Hitler für alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen. Kingsepp, E. & Schult, T. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 161-179

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Gender and Buddhism in the Wake of the Tsunami

  Monica Lindberg Falk, 2012, (Accepted/In press) Contemporary socio-cultural and political perspectives in Thailand. Liamputtong, P. (red.). Springer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. The call of the blood : Scandinavia and the First World War as a clash of races

  Lina Sturfelt, 2012, Scandinavia in the First World War : Studies in the Experiences of the Northern Neutrals. Ahlund, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 199-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Att leva som kvinna i Lund: från 1862 och framåt

  Ulrika Holgersson, 2012, Lunds historia – staden och omlandet. Band 3: Modern tid. Där tankar möts (1862–2010). Oredsson, S. (red.). Lunds kommun, Vol. 3. s. 340-357

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Digedöden - den värsta katastrof som har drabbat Europa

  Dick Harrison, 2012, Mennesker, makt og myndighet. Foredrag ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Raaen, P. S. & Fölstad, E. (red.). Stiklestad Nasjonale Kultursenter, s. 53-65

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Heritage struggles and place-makings in Zhejiang province: local media, cross-regional media interactions, and media strategies from below

  Marina Svensson, 2012, Mapping media in China : region, province, locality. Sun, W. & Chio, J. (red.). Routledge, s. 193-211

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Oskar Schindler and Raoul Wallenberg - National, European and American Heroes

  Ulf Zander, 2012, Ideas of Europe/Ideas for Europe. An Interdisciplinary Approach to European Identity. Pinhero, T., Cieszynka, B. & Franco, J. E. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 443-454

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Borgerlig familjekultur i Lund under tidigt 1800-tal

  Eva Helen Ulvros, 2012, Lunds historia : staden och omlandet. 2. Tidigmodern tid i en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, Vol. 2. s. 322-329

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Survival in the Welfare Cocoon. The Culture of Civil Defense in Cold War Sweden

  Marie Cronqvist, 2012, Cold War Cultures. Perspectives on Eastern and Western European Societies. Lindenberger, T., Payk, M. M. & Vowinckel, A. (red.). Berghahn Books

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Lineages and the state: re-inventing lineages and ancestor ceremonies as cultural heritage

  Marina Svensson, 2012, Organizing rural China, rural China organizing. Bislev, A. & Thøgersen, S. (red.). Lexington Books, s. 157-172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Första världskrigets orsaker

  Lina Sturfelt, 2012, Om krig och fred. En Introduktion till freds- och konfliktvetenskap. Aggestam, K. & Höglund, K. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Kalla krigets komplexitet

  Kim Salomon, 2012, Kalla kriget. Sverige : en stormakt utan vapen?. Gerner, K. & Almqvist, K. (red.). Bokförlaget Atlantis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Treading New Paths: Czech and German Postcommunist Road Movies

  Sune Bechmann Pedersen, 2012, Postcommunist Film - Russia, Eastern Europe and World Culture: Moving Images of Postcommunism. Kristensen, L. (red.). Routledge, s. 121-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Norden och Mellanöstern under medeltiden : Om vikingar, korsfarare och kulturpåverkan

  Dick Harrison, 2012, Mennesker, makt og myndighet. Foredrag ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Raaen, P. S. & Fölstad, E. (red.). Stiklestad Nasjonale Kultursenter, s. 41-51

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Hantverk i Lund 1536-1862

  Lars Edgren, 2012, Lunds historia : staden och omlandet, 2. Tidigmodern tid : I en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, s. 223-231

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Folkrätt och väpnade konflikter

  Beckman, O., 2012, Om krig och fred: en introduktion till freds- och konfliktstudier. Aggestam, K. (red.). Studentlitteratur AB, s. 97-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Humboldts idé: Bildning och universitet i det moderna Tyskland

  Johan Östling, 2012, Humaniora i kunskapssamhället: En nordisk debattbok. Jesper, E. L. & Martin, W. (red.). NSU Press, s. 149-169

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Manlighet och katolsk mission

  Yvonne Maria Werner, 2012, Kirke, kultur, politikk; festskrift til professor dr. theol. Bernt T.Oftestad på 70-årsdagen. Tapir akademisk forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. Försoning

  Maria Småberg, 2012, Om krig och fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier. Aggestam, K. & Höglund, K. (red.). Studentlitteratur AB, Vol. 1. s. 273-287

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Women in the Tang dynasty (618-907): Prescribed, dependent and scary

  Annika Pissin, 2012, La Cina al femminile. Il ruolo della donna nella cultura cinese. Stefania, S. & Elisa, S. (red.). Torino: CASCC, s. 41-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 58. Julfirandets i sanning uråldriga anor

  Dick Harrison, 2012, På spaning efter den jul som är : Gastronomisk kalender 2013. Ribbing, M. & Thurfjell, K. (red.). Gastronomiska Akademien, Vol. 53. s. 17-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. Den nya kvinnan

  Eva Helen Ulvros, 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Svensson, B. & Wallette, A. (red.). Makadam förlag, s. 89-118

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Maktens gårdar vid tiden för Nordens kristnande

  Dick Harrison, 2012, Locus Celebris : Dalby kyrka, kloster och gård. Borgehammar, S. & Wienberg, J. (red.). Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet, s. 91-99

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Förord

  Dick Harrison, 2012, Världshistoriens tidslinjer. Norstedts, s. 4-5

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Discrimination

  Lena Halldenius, 2012, Intercultural Discourse - Key and Contested Concepts. Friele, M., Kirloskar-Steinbach, M. & Dharampal-Frick, G. (red.). Verlag Karl Alber, s. 247-255

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 63. Kan mänskliga rättighetskränkningar ske i det privata?

  Burman, Å., 2012, Mänskliga rättigheter och religion. Andersson, D-E. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. ”Det är smart att använda historia i nya händelser…” Historiebruk i skola och samhälle

  Ulf Zander, Eliasson, P., Alvén, F., Rudnert, J. & Rosenlund, D., 2012, Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: historiemedvetande – historiebruk,. Eliasson, P., Hammarlund, KG., Nielsen, C. T. & Lund, E. (red.). Malmö Högskola & Högskolan Halmstad, s. 257-278

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. S:t Lars och Vipeholm. En historia om hopp och förtvivlan

  Cecilia Riving, 2012, Lunds historia, band III.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Från fånighet till ADHD. Glimtar ur de psykiatriska diagnosernas historia

  Cecilia Riving, 2012, Utanförskapets historia – om funktionsnedsättning och funktionshinder. Engwall, K. & Larsson, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. Kyskhet. Från tidig kristen askes till postmodern sexualmoral.

  Lindstedt Cronberg, M., 2012, (Submitted) Dygdernas renässans. Österberg, E., Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 68. "Under vederbörlig uppsikt" : Hyresvärdinnan som auktoritet och tjänstekvinna i europeiskt 1880-tal

  Andersson, P., 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Svensson, B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 69. Inledning - en cirkel i Gruvhusen

  Lars Berggren & Hans Wallengren, 2011, Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen. Berggren, L. & Wallengren, H. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, Vol. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 5. s. 5-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. Gruvarbetare i ett fångstsamhälle. Om arbetare vid kolgruvan i Kutdligssat på Grönland 1924-1955

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2011, Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, s. 128-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 71. Maktens boningar

  Dick Harrison, 2011, Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland. Arnell, K-H. (red.). Kalmar läns Hembygdsförbund och Kalmar läns museum, s. 186-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 72. The Holocaust, Communist Terror and the Activation of Swedish Historical Culture

  Klas-Göran Karlsson, 2011, Geschichtspolitik in erweiterten Ostseeraum und ihre aktuellen Symptome – Historical Memory Culture in the Enlarged Baltic Sea Region and Its Symtoms Today. Rathkolb, O. & Sooman, I. (red.). Vienna University Press, Vol. Zeitgeschichte im Kontext 4. s. 195-212

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. Sveriges bråkiga 1800-tal

  Olofsson, M., Andres Brink Pinto & Nyzell, S., 2011, Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. Olofsson, M. & Brink Pinto, A. (red.). Pluribus, s. 130-139

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 74. Trials and Justice in Eighteenth-Century China: The Imperial Household Tribunal

  Roger Greatrex, 2011, Szene & Tribunal — Orte der "Wertschöpfung". Assmann, H-D., Baasner, F. & Wertheimer, J. (red.). Nomos, s. 145-159

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 75. The Holocaust and Memory Culture: the Case of Sweden

  Kristian Gerner, 2011, Historicizing the Uses oft he Past. Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didatctis of History Related to World War I. Bjerg, H. (red.). Transaction Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 76. Jakten på det moderna

  Roger Johansson, Lars Berggren & Greiff, M., 2011, Gå till historien : Tolv vandringar för dig som vill upptäcka Malmö (2:a upplagan). Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 245-264

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. Studying Christian masculinity: An introduction

  Yvonne Maria Werner, 2011, Christian masculinity. Men and religion in northern Europe in the 19th and 20th century. Werner, Y. M. (red.). Leuven University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Från målsägande till brottsoffer. Milstolpar och kursändringar längs med vägen.

  Lindstedt Cronberg, M., 2011, Brottsoffrets och kriminalpolitiken. Lernestedt, C. & Tham, H. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 51-63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 79. Sveriges politiska historia mellan 1100 och 1250

  Dick Harrison, 2011, Varnhems kloster före Birger jarl. Om klostrets rottrådar i tiden. Hagberg, M. (red.). Skara stiftshistoriska sällskap, s. 35-52

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Historical Consciousness - The Fundament of Historical Thinking and History Reaching

  Klas-Göran Karlsson, 2011, The Processes of History Teaching. Nordgren, K., Eliasson, P. & Rönnqvist, C. (red.). Karlstad University Press, Vol. 15. s. 34-41

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Religionsfrihet i Tukriet och EU-medlemskapsprocessen

  Karlsson, A., 2011, Mänskliga rättigheter och Religion. Andersson, D-E. & Modée, J. (red.). Liber, s. 202-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 82. Humes politiska filosofi

  Lena Halldenius, 2011, Förnuft, Känsla, Moral: Perspektiv på David Hume. Callergård, R. (red.). Thales

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 83. "The East Sea lies to the west.” On the community of fate between Finland and Sweden - and Russia.

  Kristian Gerner, 2011, 1809 und die Folgen. Finnland zwischen Schweden, Russland und Deutschland. Hecker-Stampehl, J. (red.). Berliner Wissenschafts-Verlag, s. 91-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. Ett gravtal över tysk kultur: Thomas Mann och valfrändskapens växlingar under tidig efterkrigstid

  Johan Östling, 2011, Kulturtransfer och kulturpolitik: Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet (. Åkerlund, A. (red.). Opuscula Historica Upsaliensia, Vol. 45. s. 39-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 85. Cultural Heritage Protection in the People’s Republic of China: Preservation Policies, Institutions, Laws, and Enforcement in Zhejiang

  Marina Svensson, 2011, Making Law Work : Chinese Laws in Context. Burell, M. & Svensson, N. (red.). Cornell University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 86. "Sådana order behöver man inte lyda!" Om ett tumult på Ölands norra udde våren 1850.

  Martin Eriksson, 2011, Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. Brink Pinto, A. & Olofsson, M. (red.). Pluribus

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 87. Ideas of Swedish Particularity through the Ages

  Dick Harrison, 2011, Images of Sweden. Almqvist, K. & Linklater, A. (red.). Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, s. 13-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Processing Time – On the Manifestations and Activations of Historical Consciousness

  Klas-Göran Karlsson, 2011, Historicizing the Uses of the Past. Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II. Bjerg, H., Lenz, C. & Thorstensen, E. (red.). Transcript, s. 129-143

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. Novemberdagarna. Kravallerna i Kungsträdgården 1868

  Olofsson, M., 2011, Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. Olofsson, M. & Brink Pinto, A. (red.). Pluribus, s. 90-108

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. Kalla krigets eftersläpningar

  Marie Cronqvist, 2011, Kriget som aldrig kom. 12 forskare om kalla kriget. Linderoth, A. (red.). Marinmuseum, s. 210-219

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 91. The Rise and Fall of Small-State Realism: Sweden and the Second World War

  Johan Östling, 2011, Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited. Stenius, H., Österberg, M. & Östling, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 127-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Managing industrialization: a resource interaction perspective

  Tommy Shih, 2011, Advances in Business Marketing and Purchasing : Volume 17 - Interfirm Networks: Theory, Strategy, and Behavior. Baxter, R. & Woodside, A. G. (red.). Emerald Group Publishing Limited, Vol. 17. s. 377-478

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Nordic Narratives of the Second World War: An Introduction

  Stenius, H., Österberg, M. & Johan Östling, 2011, Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited. Stenius, H., Österberg, M. & Östling, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 9-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Merit, Gender and Theravada Buddhist Practices in Times of Crises.

  Monica Lindberg Falk, 2011, (Accepted/In press) Studying Buddhism in Practice. Harding, J. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 95. Vid Delawarefloden och på Guldkusten

  Dick Harrison, 2011, Sveriges Historia, vol. 4: 1600-1721. Harrison, D. (red.). Norstedts, Vol. 4. s. 446-452

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 96. Konflikt och samförstånd: Arbetarhistoria idag

  Lars Edgren, 2011, Konflikt och samförstånd: Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2009. Olofsson, M. (red.). Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria, s. 6-10 (Skrifter från Centrum för arbetarhistoria; vol. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 97. Alternative masculinity? Catholic missionaries in Scandinavia

  Yvonne Maria Werner, 2011, Christian masculinity. Men and religion in northern Europe in the 19th and 20 century. Werner, Y. M. (red.). Leuven University Press, Vol. KADOC Studies on Religion, Culture and Society, 8. s. 165-187

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 98. Labour Relations - the Swedish Model

  Lars Berggren, af Geijerstam, J. & Isacson, M., 2011, Swedish Mining and Metalworking - Past and Present. National Atlas of Sweden. af Geijerstam, J. & Nisser, M. (red.). Norstedts, s. 165-167

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 99. Benedictus XVI och liturgin

  Yvonne Maria Werner, 2011, Jeg vil løfte frelsens bæger. Festskrift til biskop Czeslaw Kozon. Clausen, H., Frosell, B. & Toft Madsen, K. (red.). Katolsk Forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 100. The Young Turks in Power: A Comparative and Critical Perspective

  Klas-Göran Karlsson, 2011, Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former Ottoman Space. Nielsen, J. S. (red.). Brill Academic Publishers, s. 11-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 101. From parasite to angel. Narratives of neutrality in the Swedish popular press during the First World War

  Lina Sturfelt, 2011, Caught in the middle. Neutrals, neutrality and the First World War. Hertog, J. D. & Kruizinga, S. (red.). Aksant, Amsterdam, s. 105-120

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 102. Mångkulturalism och mänskliga rättigheter

  Lena Halldenius, 2011, Mänskliga rättigheter och religion. Andersson, D-E. & Modée, J. (red.). Liber, s. 78-93

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 103. I arbetarrörelsens spår

  Roger Johansson & Lars Berggren, 2011, Gå till historien : Tolv vandringar för dig som vill upptäcka Malmö (2:a upplagan). Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 125-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 104. Making Law Work in China

  Marina Svensson, 2011, Making Law Work : Chinese Laws in Context. Burell, M. & Svensson, M. (red.). Cornell University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 105. Levendig Chang’an

  Annika Pissin, 2011, De Gouden Eeuw van China. Tang-dynastie (618-907 na Chr). Mater, B. (red.). Assen: Drents Museum, s. 37-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 106. Partsrelationer - den svenska modellen

  Lars Berggren, af Geijerstam, J. & Isacson, M., 2011, Bergsbruk - gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas. af Geijestam, J. & Nisser, M. (red.). Norstedts, s. 165-167

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 107. "Läroboken och makten - ett nära förhållande

  Klas-Göran Karlsson, 2011, Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. Ammert, N. (red.). Studentlitteratur AB, s. 43-61

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 108. Human rights in China as an Interdisciplinary Field: History, Current Debates and New Approaches

  Marina Svensson, 2011, Handbook of human rights. Cushman, T. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. World War II at 24 Frames a Second : Scandinavian Examples

  Ulf Zander, 2011, Historicizing the Uses of the Past : Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II. Helle, B., Claudia, L. & Erik, T. (red.). Transcript, s. 207-225

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 110. Mahlerreceptionen - en värld av uppfattningar

  Henrik Rosengren, 2011, "Min tid ska komma". Gustav Mahler i tvärvetenskaplig belysning. Ursula, G. & Henrik, R. (red.). Sekel Bokförlag, s. 65-78

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 111. Gustav Mahler 1860-1911, en biografisk skiss

  Henrik Rosengren, 2011, "Min tid ska komma" Gustav Mahler i tvärvetenskaplig belysning. Geisler, U. & Rosengren, H. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. "Ett svagt ögonblick": normer kring klass, genus och sexualitet i en kommunistisk ungdomstidning

  Andres Brink, 2011, Från Nexø till Alakoski : aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (red.). Lund: Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, s. 67-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 113. Den röde djävulen. Skönlitterär användning av djävulen i den ungsocialistiska tidningen Brand

  Emma Hilborn, 2011, Konflikt och samförstånd: Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona 2009. Centrum för Arbetarhistoria, s. 61-74 (Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria; vol. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Fackliga rörelser över Sundet ca 1860-1920

  Lars Berggren, 2010, Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Palm, A. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, Vol. 25. s. 152-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 115. "Regional Conflicts: From the Merchant's House to the People's Home"

  Ulrika Holgersson, 2010, Regional Aesthetics : Locating Swedish Media. Hedling, E., Hedling, O. & Jönsson, M. (red.). Kungliga biblioteket, Vol. Mediehistoriskt arkiv 15. s. 191-211

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 116. Om kriget kommer till Ditt hem

  Marie Cronqvist, 2010, Ikaros. Flygvapenmusei årsbok 2009. Flygvapenmuseum, s. 90-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 117. Förord

  Joachim Östlund, 2010, Dissertation académique traitant brièvement de La Maurétanie, de Fes, de Maroc et d´Alger [Johannes Helding, Stockholm 1699]. Scandinavian Institute for North African Studies (SINAS) / Kystforlaget

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 118. Working on the Levee. Om översvämningskatastrofer, fördämningsarbeten och bluesmusik i södra USA

  Lars Berggren, 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (red.). författarna/Big Bad Books, s. 350-368

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 119. Tourist Itineraries, Spatial Management, and Hidden Temples: The Revival of Religious Sites in a Water Town,” in Tim Oakes and Donald Sutton

  Marina Svensson, 2010, Faiths on display : religion, tourism, and the Chinese state. Oakes, T. & Sutton, D. S. (red.). Rowman & Littlefield Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 120. Karlsöarna, Linné och alkfåglarnas namn

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 411-416

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 121. Democracy

  Göbel, C. & Leininger, J., 2010, (Accepted/In press) International Encyclopaedia of Political Science. Kurian, G. T. (red.). CQ Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 122. Inledning

  Klas-Göran Karlsson, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 9-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 123. Flaggan framför allt

  Järtelius, A. & Ulf Zander, 2010, Andra världskriget – ett uppslagsverk i tre delar. I. Översikt och temaartiklar. Söderberg, P. (red.). Nationalencyklopedin, Vol. 1. s. 200-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 124. Slavar i Sverige på Jarlabankes tid

  Dick Harrison, 2010, Täby i vikingatid. Täby Hembygdsförening, Vol. Skrift nr 34. s. 41-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 125. Den skyldiga människan. Ett långt kulturhistoriskt perspektiv på en dagsaktuell orsaksförklaring

  David Larsson Heidenblad, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 185-192

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 126. Lyckades Sheriffen? 1989 ur Centraleuropas perspektiv

  Kristian Gerner, 2010, 20 år efter järnridåns fall. Olika perspektiv på den Öst- och Centraleuropeiska samhällsomvandlingen. Mats, A. (red.). Göteborgs universitet, s. 19-56

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 127. Gutasagan - några tankar om dess uppkomst och ålder

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 77-95

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 128. Tills döden skiljer oss åt? Hustrumisshandel och rätten till skilsmässa i 1800-talets Sverige.

  Lindstedt Cronberg, M., 2010, Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion. Rosenbeck, B. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, s. 114-138

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 129. From patriotic jig-saw puzzling to regional rivalry : Images of the Swedish nation and its regions

  Persson, F., 2010, Regional Aesthetics : Swedish Imagery, Images of Sweden. Hedling, E., Hedling, O. & Jönsson, M. (red.). Kungliga biblioteket, s. 323-336

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 130. National Histories. Sven Lagerbring and his Channels of Communication

  Anna Wallette, 2010, Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Eriksen, A. & Sigurðsson, J. V. (red.). Nordic Academic Press, s. 99-120

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 131. Utgåva av Jöran Wallins företal till Analecta Gothlandensia

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 294-298

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 132. Inledning

  Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer & Henrik Rosengren, 2010, Historia på väg mot framtiden: historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle. Karlsson, K-G., Tornbjer, C. & Rosengren, H. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, Vol. nr 1. s. 7-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 133. Rights and responsibilities in a gendered world: equality in/between China and the Nordic countries

  Marina Svensson, 2010, Gender Equality, Citizenship and Human Rights: Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries. Stoltz, P., Svensson, M., Zhongxin, S. & Wang, Q. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 134. Den förnöjsamme undersåten: Dygdens flexibilitet i 1700-talets Sverige.

  Anna Nilsson Hammar, 2010, Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron.. Stenqvist, C. & Lindstedt Cronberg, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 265-283

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 135. Dygdens prövning. Europeiska slavberättelser om livet i marockansk ofrihet

  Joachim Östlund, 2010, Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron. Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 306-322

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 136. 200 år med Bernadotte i kungahuset

  Dick Harrison, 2010, Kungligt genom tiderna. Moen, A. (red.). Nationalencyklopedin, s. 8-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 137. Kvinnornas krig – ett internationellt perspektiv

  Ulf Zander, 2010, Andra världskriget – ett uppslagsverk i tre delar. I. Översikt och temaartiklar. Söderberg, P. (red.). Nationalencyklopedin, Vol. 1. s. 171-181

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 138. Social Networks and Community in the Viking Age

  Anna Wallette, 2010, Social Brain, Distributed Mind. Dunbar, R., Gamble, C. & Gowlett, J. (red.). Oxford University Press, s. 135-152

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 139. Die Responsivität autoritärer Regime

  Göbel, C. & Lambach, D., 2010, (Accepted/In press) Autoritarismus Reloaded. Albrecht, H. & Frankenberger, R. (red.). Nomos

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 140. Förord

  Lars Berggren & Greiff, M., 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (red.). författarna/Big Bad Books, s. 11-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 141. Historievetenskapens flirt med statsvetenskap

  Kim Salomon, 2010, Kontraster och nyanser. Svensk statsvetenskap i brytningstid. Jerneck, M. (red.). Statsvetenskaplig tidskrift, s. 301-315

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 142. In the Shadow of China – Integration and Internationalization in Lao PDR

  Andersson, M., Engvall, A. & Kokko, A., 2010, The Future of Asian Trade and Growth - Economic Development with the Emergence of China. Yueh, L. (red.). Routledge, s. 271-294

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 143. Det dystopiska trilemmat. Om ett sätt att betrakta det ideologiska 1900-talet

  Johan Stenfeldt, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 24-35

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 144. Det mystiska 1968

  Kim Salomon, 2010, 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Modéer, K. Å. & Sunnqvist, M. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 27-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 145. Semi-Authoritarianism

  Göbel, C., 2010, (Accepted/In press) 21st Century Political Science: A Reference Handbook. Ishiyama, J. & Breuning, M. (red.). SAGE Publications

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 146. Feminism, Buddhism and Transnational Women's Movements in Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2010, Women's Movements in Asia: Feminisms and Transnational Activism. Edwards, L. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 147. Kunglig måltidsmusik under stormaktstiden

  Dick Harrison, 2010, Gastronomisk kalender 2011. Gastronomiska Akademien, s. 77-83

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 148. Gender, Multiculturalism and Religious Discourse(s): Women as Symbols in Hindu Nationalism

  Sidsel Hansson & Catarina Kinnvall, 2010, Gender Inequalitiesin Asia: configuring, contesting and recognizing women and men. Rydström, H. (red.). NIAS Press, s. 69 98 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 149. Samma kapitalister här som där? Fabriksbränder och kvinnliga migrantarbetare i New York 1911 och Shenzhen 1993

  Lars Edgren, 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (red.). Big Bad Books, s. 131-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 150. The Struggle for Recognition and Justice: Gender Inequality and Socially Engaged Buddhism in Thailand.

  Monica Lindberg Falk, 2010, Gendered Inequalities in Asia: Configuring, Contesting and Recognizing Women and Men. Rydstrøm, H. (red.). NIAS Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 151. De utestängda. Kommunal diskriminering av 'tattare' i Halland 1880-1941

  Martin Eriksson, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 274-283

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 152. Sverige i andra världskriget

  Dick Harrison, 2010, Om Tyskland segrat - 53 alternativa scenarier. Schowalter, D. E. & Deutsch, H. C. (red.). Fischer & Co, s. 291-314

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 153. Fredsbevarandets treenighet. Svenska FN-insatser och Clausewitz teori om krig

  Andreas Tullberg, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 85-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 154. The Uses of History and the Third Wave of Europeanisation

  Klas-Göran Karlsson, 2010, A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Pakier, M. & Stråth, B. (red.). Berghahn Books, s. 38-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 155. På postkommunistisk road trip. Den tjekkiske road movie Jízda i historiekulturel kontekst

  Sune Bechmann Pedersen, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 76-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 156. Indledning

  Hanne Sanders, 2010, Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Sanders, H. & Palm, A. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 25. s. 11-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 157. Kungamaktens förändring

  Dick Harrison, 2010, Kungligt genom tiderna. Moen, A. (red.). Nationalencyklopedin, s. 56-61

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 158. Den övernaturliga älskarinnan. Erotiska naturväsen och äktenskapet i 1600-talets Sverige.

  Häll, M., 2010, Dygder & odygder: Förmoderna perspektiv på tillvaron. Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 159. Namnet Karlsö

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 397-410

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 160. Etik, emotion och existens. Tankar krting en ny begreppshistoria.

  Anna Nilsson Hammar, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 15-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 161. Dick Harrison

  Dick Harrison, 2010, Fantomen - Från lila vålnad till blågul hjälte. The Scandinavian Chapter of the Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club, s. 51-51

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 162. At ville eller ikke ville väre gift. Ägteskab og kirke omkring 1700

  Hanne Sanders, 2010, Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion. Rosenbeck, B. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 26. s. 66-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 163. China and the Heterogeneous European Welfare State

  Roger Greatrex, 2010, China's Reform in Global Perspective. Wong, J. & Bo, Z. (red.). World Scientific, s. 321-348

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 164. De skyder i København: Om kulturelle kommunikationsproblemer i Øresundsregionen

  Hanne Sanders, 2010, Regionauterna : Öresundsregionen från vision till vardag. Löfgren, O. & Nilsson, F. (red.). Makadam förlag, Vol. 24. s. 115-138 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 24).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 165. Swertingska kapellet i Visby S:ta Maria. Historien om ett senmedeltida prebende och dess innehavare

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 97-132

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 166. Himmelskt fängelse eller andligt vilorum: svenska perspektiv på klosterliv

  Yvonne Maria Werner, 2010, Värstingkristna i drevet. Artos & Norma, s. 25-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. Den historiska antiken: om gränslandet mellan antikhistoria och historia om antiken

  Hammar, I., 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 48-58

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. Biskop Hans Brask och Gotland

  Per Stobaeus, 2010, Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser. Arkiv på Gotland 7. Stobaeus, P. (red.). Landsarkivet i Visby och Gotlands kommunarkiv, s. 133-172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 169. Förord

  Joachim Östlund, 2010, Mémoire universitaire sur la piraterie [Autour: Magnus Thelaus, Uppsala 1716]. Scandinavian Institute for North African Studies (SINAS) / Kystforlaget

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 170. Meningsskapande kring poliosjukdom. En studie av respektabilitetens gränser

  Svensson Chowdhury, M., 2010, [Host publication title missing]. Lars, B., Klas-Göran, K. & Charlotte, T. (red.). Nordic Academic Press, s. 113-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 171. Introduction

  Yvonne Maria Werner, 2010, Nuns and Sisters in the Nordic Countries after the Reformation. A Female Counter-Culture in Modern Society. Yvonne Maria, W. (red.). The Swedish Institute of Mission Research, Vol. 35. s. 65-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 172. Buddhism and Resilience After the Tsunami in Southern Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2010, (Submitted) Disaster, Recovery and Reconstruction: Social Science Perspectives on the Tsunami.. Naraindas, H. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 173. Öppnandet av individen : Lärdom, ansvar och förstånd i reformationens pedagogik

  Kajsa Brilkman, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 138-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 174. Heder och kunskapssyn i 1700-talets medicinvetenskapliga debatt

  Collstedt, C., 2010, Dygder och odygder. Förmoderna perspektiv på tillvaron. Marie, L. C. & Catharina, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 175. Hemmet bland bergen. Svenska missionsberättelser från bergsstationen Kodaikanal

  Gregersen, M., 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). s. 61-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 176. Den barhuvade fasadklättraren och andra berättelser om huvudbonadens betydelse i det viktorianska London

  Andersson, P., 2010, Möten med historiens mångfald.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 177. Förbrödring på Nääs, en väg till gemenskap

  Alm, A., 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 251-261

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 178. Hängiven kamp och stilla begrundan: Om att närma sig arbetarrörelsens skönlitterära texter

  Emma Hilborn, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Lund: Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 179. Symbolizing Borders. Swedish Travels into the Soviet Union during the 1930s

  Charlotte Tornbjer, 2009, Border as Experience. Hammarlund, KG. (red.). Halmstad högskola, Vol. 16. s. 188-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 180. Coal smoke pollution in industrial Malmö and Copenhagen

  Lars Berggren, 2009, Transcending Boundaries. Environmental histories from the Øresund region. Björk, F., Eliasson, P. & Poulsen, B. (red.). Malmö högskola, s. 113-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 181. Förord

  Lars Berggren, Olofsson, M. & Hans Wallengren, 2009, Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, s. 5-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 182. Etermedia och film

  Ulf Zander, 2009, Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet. Christensson, J. (red.). Signum, s. 91-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 183. "That sinking feeling." Titanic som dröm, trauma och underhållning

  Ulf Zander, 2009, Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 29-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. Skånelandskaberne og Sverige i krig og fred

  Hanne Sanders, 2009, Roskildefreden 1658 - i perspektiv. Karlsson, P. & Sanders, H. (red.). Roskilde Museums Forlag, s. 87-112

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 185. Witnessing the Unbearable. Alma Johansson and the Massacres of the Armenians 1915

  Maria Småberg, 2009, War and Peace in Transition. Aggestam, K. & Björkdahl, A. (red.). Nordic Academic Press, s. 107-127

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 186. Swden no houkago taisaku no tokucho to nihon no seisaku heno shisa

  Saegusa, M., 2009, Kodomo no houkago wo kangaeru [Considering Children's After School Activities]. Ikemoto, M. (red.). Keiso Shobo, s. 56-71

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 187. Rockens makt, myter och identiteter

  Lars Berggren, Greiff, M. & Horgby, B., 2009, Populärmusik, uppror och samhälle. Berggren, L., Greiff, M. & Horgby, B. (red.). Malmö högskola, s. 9-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 188. "Popgrupper växer upp som svampar ur jorden..." Reflektioner kring en ungdomsrörelse i sextiotalets Malmö

  Lars Berggren, 2009, Populärmusik, uppror och samhälle. Berggren, L., Greiff, M. & Horgby, B. (red.). Malmö högskola, s. 44-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 189. "Sanning är historiens liv", Sven Lagerbring

  Anna Wallette, 2009, Svenska historiker: från medeltid till våra dagar. Björk, R. & Johansson, A. W. (red.). Norstedts, s. 141-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 190. Diplomatic use of history in Swedish-East European relations

  Kristian Gerner, 2009, Diplomacy in theory and practice: essays in honour of Christer Jönsson. Aggestam, K. & Jerneck, M. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 191. Förord

  Dick Harrison, 2009, Rolandsången. Brandgul, s. 7-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 192. The uses of scandal: Nils Rudolf Munck af Rosenschöld, and the radical democratic tradition in Sweden

  Lars Edgren, 2009, Political outsiders in Swedish history. Edgren, L. & Olofsson, M. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 9-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 193. Oro i lyckolandet. Från Sofiero till Norrmalmstorg

  Sara Kärrholm, Marie Cronqvist & Lina Sturfelt, 2009, 1973. En träff med tidsandan. Cronqvist, M., Sturfelt, L. & Wiklund, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 37-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 194. Den dubbla katastrofen - folkmord och krig. Massakrerna på armenier i Osmanska riket 1915-1916

  Klas-Göran Karlsson, 2009, Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 57-86

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 195. Magnus Haraldsson och Hans Brask - två bundsförvanter i en svår tid

  Per Stobaeus, 2009, Magnus Haraldsson och hans samtid. Hagberg, J. (red.). Skara stiftshistoriska sällskap, s. 89-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 196. Waffen-SS i dåtid och nutid

  Ulf Zander, 2009, Pansarslaget vid Prochorovka. Schüle, W. & Månsson, M. (red.). Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, s. 11-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Undersøgende programmer i Kinesisk tv: drama, dybdeborende journalistik og propaganda

  Marina Svensson, 2009, Globale medier i verdens brændpunkter : religion, politik og kultur. Ehab, G. & Thunø, M. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 43-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 198. Women In Between: Becoming Religious Persons in Thailand.

  Monica Lindberg Falk, 2009, Women in Asia. Edwards, L. (red.). Routledge, Vol. IV. s. 225-246

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 199. Våldets förändrade plats i kulturen : eller – från beväpnad allmoge till kasernerad militär. En kommentar

  Lindstedt Cronberg, M., 2009, Sammanflätat : civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige. Sjöberg, M. (red.). Historiska institutionen, Uppsala universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 200. Nio brev ur Magnus Haraldssons korrespondens 1530-1542

  Per Stobaeus, 2009, Magnus Haraldsson och hans samtid. Hagberg, J. (red.). Skara stiftshistoriska sällskap, s. 283-300

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 201. Utanför krigskartan. Första världskrigets berättelser om neutralitet och modernitet

  Lina Sturfelt, 2009, Fred i realpolitikens skugga. Jerneck, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 143-168

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 202. The Tullberg Movement: The Forgotten Struggle for Landownership

  Olofsson, M., 2009, Politcal Outsiders in Swedish History, 1848-1932. Olofsson, M. & Edgren, L. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 55-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 203. Katastrofhotet före och efter. USA och 11 september

  Alm, M., 2009, Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 263-286

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 204. Bilden av Amerika

  Alm, M., 2009, Signums svenska historia. 1900-talet. Christensson, J. (red.). Signum, s. 179-197

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 205. Polen – från motstånd i Gdansk till EU-medlemskap

  Kristian Gerner, 2009, Det nya Östeuropa – stat och nation i förändring. Björklund, F. (red.). Studentlitteratur AB, s. 219-244

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 206. Förord till "Barbarerna. Romarrikets historia ur de erövrade folkens perspektiv" av Terry Jones och Alan Ereira

  Dick Harrison, 2009, Barbarerna. Romarrikets historia ur de erövrade fokens perspektiv. Jones, T. & Ereira, A. (red.). Karneval förlag, s. 7-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 207. Die Sicherheit der Angst. Welfare versus Warfare im schwedischen Zivilschutz

  Marie Cronqvist, 2009, Angst im Kalten Krieg. Greiner, B., Müller, C. T. & Walter, D. (red.). Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 208. Modernitetetens katastrofer. Historiemedvetande och historiekultur i 1900-talets skymningsland

  Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, 2009, Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 13-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 209. Fädernas fränder : Viktor Rydbergs berättelse om vikingar

  Anna Wallette, 2009, Kulturhjälten : Viktor Rydbergs humanism. Svensson, B. & Sjöberg, B. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 199-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 210. Krig, katastrof och historiekultur

  Kim Salomon, 2009, Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 87-107

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 211. Mimesis och moralisk fostran. Sjöwall och Wahlöö som berättande samtidsanalytiker

  Sara Kärrholm & Marie Cronqvist, 2009, Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Ahlberger, C., Bagerius, H., Holmberg, C., Lagerlöf Nilsson, U., Lundqvist, P., Nilson, T. & Planck, B. (red.). Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, s. 57-68

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 212. Introduction

  Lars Edgren & Olofsson, M., 2009, Political outsiders in Swedish history. Edgren, L. & Olofsson, M. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 1-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 213. Mothers, Plastic People och Vaclav Havel. Om undergroundkultur och samhällsförändring i Tjeckoslovakien

  Lars Berggren, 2009, Populärmusik, uppror och samhälle. Berggren, L., Greiff, M. & Horgby, B. (red.). Malmö högskola, s. 186-208

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 214. Rangordning av relevanta förfäder i Sven Lagerbring historieskrivning

  Anna Wallette, 2009, Tankar om ursprung. Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. Edquist, S., Hermanson, L. & Johansson, S. (red.). Statens historiska museum, s. 143-158

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 215. Mänskliga rättigheter i Asien

  Marina Svensson, 2009, Mänskliga rättigheter : ett ofullbordat uppdrag. Spång, M. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 216. En grå koloss. Några bunkerarkeologiska observationer kring ett stycke föränderlig tysk betong

  Marie Cronqvist, 2009, Förgängligheter. Askander, M. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 217. Generalauditör Croneborg och våldets historia. Den militärrättsliga hantering av våld under 1600-talet

  Collstedt, C., 2009, Sammanflätat. Civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige. Maria, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 218. När skarprättaren i Malmö skulle begrava sin hustur. Ära, stånd och socialhistoriens problem

  Lars Edgren, 2009, Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?. Lind, J., Lindgren, C., Sjöberg, M. & Zetterqvist Nelson, K. (red.). s. 75-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 219. Sanningens förkämpar. Fiktion och verklighet i Brand vid 1900-talets början

  Emma Hilborn, 2009, Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa. Ahlberger, C. (red.). Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 220. Efter Roskildefreden. Ny forskning om Skånelandskapens övergång till Sverige

  Hanne Sanders, 2008, När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658. Magnusson, E. (red.). Statens arkiv, Vol. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2008. s. 81-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 221. Modernity, Technology and Culture in Swedish Travel Reports durin the 1930s

  Charlotte Tornbjer, 2008, Technology in Time, space, and Mind. Aspects on Technology Transfer and Diffussion. Hammarlund, KG. & Nilson, T. (red.). Högskolan i Halmstad, Vol. Forskning i Halmstad. s. 97-127

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 222. Skåne efter Roskildefreden

  Hanne Sanders, 2008, Örkelljunga i krig och fred.. Bringéus, N-A. (red.). Örkelljunga hembygdsfören., Vol. Skrifter utgivna av Örkelljunga Hembygdsförening 43. s. 218-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 223. Studentikosa amatörer : den lundensiska karnevalsfilmen 1908-2006

  Gustafsson, T. & Erik Hedling, 2008, Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (red.). Statens ljud- och bildarkiv, s. 118-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. Vi går under jorden : Kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm

  Marie Cronqvist, 2008, Välfärdsbilder : Svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (red.). Statens ljud- och bildarkiv, Vol. 5. s. 166-181

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 225. Hjalmar Brantings jordafärd på film

  Ulrika Holgersson, 2008, Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (red.). Statens Ljud- och Bild Arkiv/Kungliga Biblioteket (The State Archive of Sound and Picture/The Royal Library of Sweden), Vol. Mediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 5. s. 74-99

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 226. Johannes Jørgensen and Catholic Conversion in Scandinavia

  Yvonne Maria Werner, 2008, Giovanni Joergensene il francescanesimo.. Società Internazionale di Studi Francescani, Vol. Atti del XXXV Convengo internazionale.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 227. Förord (till Det stora nederlaget)

  Dick Harrison, 2008, Det stora nederlaget. När Sverige och Finland delades 1808-1809. Sandström, A. (red.). Gullers förlag, s. 7-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 228. Sovjetunionen som bild och spegelbild

  Klas-Göran Karlsson, 2008, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Gerner, K. & Karlsson, K-G. (red.). Nordic Academic Press, s. 9-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 229. Authoritarian States in Southeast Asia in Times of Globalisation: Vietnam, Cambodia, Laos and Myanmar

  Kristina Jönsson, 2008, Globalization and Its Counter-forces in Southeast Asia. Chong, T. (red.). Institute of Southeast Asian Studies

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 230. Wohltätigkeit zum Zwecke der Mission. St. Josephschwestern in Skandinavien 1856-1960

  Yvonne Maria Werner, 2008, Armenfürsorge und Wohltätigkeit. Ländliche Gesellschaften in Europa 1850-1930: Inklusion/Exklusion, Band 11. Brandes, I. & Marx-Jaskulski, K. (red.). Peter Lang Publishing Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 231. Jakten på det moderna

  Lars Berggren, Greiff, M. & Roger Johansson, 2008, Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 266-285

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 232. In Control of Local Jurisdiction. Border Peasants in Eastern Denmark during the 16th Century

  Persson, S., 2008, Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant Relations to Lords and Government. Myking, J. R. (red.). Tapir akademisk forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 233. Layers of Deception: Counterfeiting Cases in the Mid-Qing

  Roger Greatrex, 2008, Metals, Monies, and Markets in Early Modern Societies: East Asian and Global Perspectives. Hirzel, T. & Kim, N. (red.). LIT Verlag, Vol. Monies, Markets and Finance in China and East Asia 1. s. 309-331

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 234. De överlappande pusslen. Om partikularistiska och multietniska konglomeratstater i det tidigmoderna Europa

  Harald Gustafsson, 2008, Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket. Engman, M. & Villstrand, N. E. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 59-73

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 235. Ryska revolutionen i svenska ögon 1917-1920

  Alm, M., 2008, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Gerner, K. & Karlsson, K-G. (red.). Nordic Academic Press, s. 113-149

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 236. Popmusikens Malmö

  Lars Berggren & Greiff, M., 2008, Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 246-265

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 237. Till främmande land

  Ulf Zander, 2008, Signums svenska kulturhistoria. Karl Johantiden. Christensson, J. (red.). Signum, s. 239-267

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 238. Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 1600-talet

  Collstedt, C., 2008, Förmoderna livshållningar: Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen. Catharina, S. & Marie, L. C. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 239. Heder och ära i tidigmodern tid

  Lindstedt Cronberg, M., 2008, Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen. Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 117-138

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 240. Scandinavians Investments in China

  Abdulsomad, K., 2008, (Accepted/In press) [Host publication title missing]. Institute of China Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 241. Historiska fartupplevelser

  Marie Cronqvist, 2008, Tempo. Om fart och det föränderliga. Cronqvist, M. & Sandberg, H. (red.). Makadam förlag, s. 115-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 242. På tvärs mot tidsandan? Solzjenitsyn och Gulagarkipelagen i den svenska 1970-talsdebatten

  Klas-Göran Karlsson & Kristian Gerner, 2008, 1973: En träff med tidsandan. Cronqvist, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 114-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 243. Sankt Petersburg i det svenska historiemedvetandet

  Klas-Göran Karlsson, 2008, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Gerner, K. & Karlsson, K-G. (red.). Nordic Academic Press, s. 151-180

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 244. The Holocaust and Jewish-Polish-German Historical Culture

  Kristian Gerner, 2008, Festskrift till Anders Fogelklou. Frändberg, Å. (red.). Iustus förlag, s. 49-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 245. Medeltida sjukvård och medicin

  Dick Harrison, 2008, Kronobäck - mötesplats då som nu. Holmén, E. A., Danielsson, P. & Kakoulidou, K. (red.). Mönsterås kommun, Kalmar länsmuseum, s. 18-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 246. Feminin manlighet? Katolska missionärer i Norden

  Yvonne Maria Werner, 2008, Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1840-1940. Yvonne Maria, W. (red.). Historiska Media

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 247. En träff med tidsandan

  Marie Cronqvist & Lina Sturfelt, 2008, 1973. En träff med tidsandan. Cronqvist, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 11-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 248. I arbetarrörelsens spår

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2008, Gå till historien : Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 126-145

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 249. Gud och makten i historisk belysning

  Yvonne Maria Werner, 2008, Makt. Verbum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 250. Gender and Religious Legitimacy in Thailand

  Monica Lindberg Falk, 2008, Gender, Politics in Asia: Women Manoeuvring within Dominant Gender Orders. Wang, Q., Iwanaga, K., Milwertz, C. & Burghoorn, W. (red.). NIAS Press, s. 95-119

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 251. Oro i lyckolandet : mellan Sofiero och Norrmalmstorg

  Marie Cronqvist, Sara Kärrholm & Lina Sturfelt, 2008, 1973. En träff med tidsandan. Cronqvist, M., Sturfelt, L. & Wiklund, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 37-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk