Enheten för medicinens historia

Organisation: avdelning

Beskrivning

Medicinens historia är ett ämnesområde som gränsar till både historia och idé- och lärdomshistoria. Genom att lära av historien får man både en större förståelse för samtiden och kanske en aning om vår framtid. Enheten för medicinens historia bedriver utbildning genom att handleda läkarstudenter för uppsatsskrivning under utbildningens fria moment.

Forskning

Enhetens forskning bedrivs över ett stort ämnesfält: Från vetenskapshistoria och organisationshistoria till internationella medicinska kontakter och sjukdomsupplevelse.

Senaste forskningsoutput

Jonatan Wistrand, 2019 apr, Explorations in Baltic Medical History, 1850-2015. Hansson, N. & Wistrand, J. (red.). Rochester University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jonatan Wistrand (red.) & Nils Hansson (red.), 2019, Rochester: Rochester University Press. 270 s. (Rochester studies in medical history,1526-2715)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Jonatan Wistrand & Peter Nilsson, 2018 okt 1, I : Svensk medicinhistorisk tidskrift. 22, s. 135-159

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (74)