Enheten för medicinens historia

Organisation: avdelning

Beskrivning

Medicinen är ett kunskapsfält med humanistisk förankring. Vid Enheten för medicinens historia är målet att nå ökad förståelse för hur den medicinska vetenskapen tagit form över tid och fördjupad insikt kring det sociala sammanhang medicinen verkar i. Genom sin tillhörighet i ämnesområdet Medicinsk humaniora gränsar verksamheten till flera andra akademiska discipliner, såsom idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och etnologi.

Forskning

Genom åren har flera avhandlingar försvarats av medarbetare vid Enheten för medicinens historia. Forskningsfältet spänner brett, från vetenskaps- och universitetshistoria till internationella medicinska kontakter och patientberättelser. Några pågående forskningsprojekt rör medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under början av 1900-talet, politiska kontakter inom svensk medicin på 1930-talet och litterära vittnesmål om egenupplevd cancersjukdom.

Senaste forskningsoutput

MMM Investigators, Beaney, T., Burrell, L. M., Castillo, R. R., Charchar, F. J., Cro, S., Damasceno, A., Kruger, R., Peter M. Nilsson, Prabhakaran, D., Ramirez, A. J., Schlaich, M. P., Schutte, A. E., Tomaszewski, M., Touyz, R., Wang, J. G., Weber, M. A. & Poulter, N. R., 2019 jul, I : European Heart Journal. 40, 25, s. 2006-2017 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (49)