Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Organisation: institution

Forskning

Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.

Senaste forskningsoutput

Linda Stihl & Josephine V. Rekers, 2021 jun 16, I: Geoforum. 124, August 2021, s. 89-98 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linda Stihl, 2021 jun 9.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (2070)