Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Organisation: institution

Forskning

Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.

Senaste forskningsoutput

Sara Gabrielsson, Myers, J. & Vasna Ramasar, 2019 jun 30, (Accepted/In press) Water, Sustainable Development and the Nexus: Response to Climate Change.. Grover, V. & Alfarra, A. (red.). CRC Press, Taylor & Francis Group

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ottenberg, P. K. & Henner Busch, 2019 jun 13, Geografisk Orientering, 2, s. 32-35.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (1837)