Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

J Willforss, S Leonova, Tillander, J., Andreasson, E., Marttila, S., Olsson, O., Chawade, A. & F Levander, 2020 apr 30, I : Journal of Proteomics. 218, s. 103688

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lindberg, T., de Ávila, R. I., Kathrin S. Zeller, Fredrik Levander, Eriksson, D., Chawade, A. & Malin Lindstedt, 2020 apr 15, I : Journal of Proteomics. 217, 103647.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anne Ljungars, Schiött, T., Mattson, U., Steppa, J., Hambe, B., Semmrich, M., Mats Ohlin, Tornberg, U. C. & Mattsson, M., 2020 jan 31, I : Scientific Reports. 10, 1, 1546.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (809)