Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

Tim Lindberg, 2019 maj 21, Department of Immunotechnology, Lund University. 165 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

de Ávila, R. I., Veloso, D. F. M. C., Teixeira, G. C., Rodrigues, T. L., Tim Lindberg, Malin Lindstedt, Fonseca, S. G., Lima, E. M. & Valadares, M. C., 2019 apr 21, I : Contact Dermatitis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gradin, R., Malin Lindstedt & Johansson, H., 2019 feb 22, I : PLoS ONE. 14, 2, e0212669.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (789)