Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

Anne Ljungars, Svensson, C., Carlsson, A., Birgersson, E., Tornberg, U. C., Frendéus, B., Mats Ohlin & Mattsson, M., 2019 jul 30, I : Frontiers in Pharmacology. 10, JULY, 847.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rojas-Macias, M. A., Mariethoz, J., Andersson, P., Jin, C., Venkatakrishnan, V., Aoki, N. P., Shinmachi, D., Ashwood, C., Madunic, K., Zhang, T., Miller, R. L., Horlacher, O., Struwe, W. B., Watanabe, Y., Okuda, S., Levander, F., Kolarich, D., Rudd, P. M., Wuhrer, M., Kettner, C. & 4 andraPacker, N. H., Aoki-Kinoshita, K. F., Lisacek, F. & Karlsson, N. G., 2019 jul 22, I : Nature Communications. 10, 1, 3275.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (793)