Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

Anna Sandström Gerdtsson, Sonia M Setayesh, Paymaneh D Malihi, Carmen Ruiz, Anders Carlsson, Nevarez Rafael, Nicholas Matsumoto, Erik Gerdtsson, Amado Zurita, Christopher Logothetis, Paul G Corn, Ana M Aparicio, James Hicks & Peter Kuhn, 2021 mar 12, I: Cancers. 13, 1056, 1056.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Joana M. Rodrigues, Anna Nikkarinen, Peter Hollander, Caroline E. Weibull, Riikka Räty, Arne Kolstad, Rose Marie Amini, Anna Porwit, Mats Jerkeman, Sara Ek & Ingrid Glimelius, 2021 mar 8, I: British Journal of Haematology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Mikus, Arash Zandian, Ronald Sjöberg, Carl Hamsten, Björn Forsström, Morgan Andersson, Lennart Greiff, Mathias Uhlén, Mattias Levin, Peter Nilsson, Marianne van Hage & Mats Ohlin, 2021, I: Journal of Allergy and Clinical Immunology. 147, 3, s. 1077-1086

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (838)