Institutionen för laboratoriemedicin

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cancer och onkologi
  • Hematologi
  • Infektionsmedicin
  • Klinisk laboratoriemedicin

Beskrivning

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet.

Senaste forskningsoutput

Per Nived, Åsa Pettersson, Göran Jönsson, Anders A. Bengtsson, Bo Settergren, Lillemor Skattum, Åsa Johansson & Meliha C. Kapetanovic, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 9199.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katherine Svensson, Eva Tanner, Chris Gennings, Christian Lindh, Hannu Kiviranta, Sverre Wikström & Carl Gustaf Bornehag, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 11036.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8115)