Juridiska institutionen

Organisation: institution

Beskrivning

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. I 350 år har vi utvecklat juridisk kunskap som kommer till användning i alla delar av samhället. Vårt juristprogram är en av landets populäraste utbildningar och forskningsanknytningen ger våra studenter ett kritiskt och värderande förhållningssätt till rätten i ett brett perspektiv som behövs och efterfrågas på alla nivåer i samhället. Fakulteten erbjuder även två internationell masterprogram samt ett antal fristående kurser.

Forskning

Dagens angelägna forskningsfrågor är mångfacetterade och vi möter dem med ett ämnesövergripande arbetssätt inom fakulteten, tvärvetenskapligt inom Lunds universitet samt i samverkan med den juridiska praktiken och det omgivande samhället. Samtidigt har den nationella rätten ställts inför nya utmaningar genom globaliseringen, och Sveriges medlemskap i EU, vilket drivit fram ett ökat fokus på europeiska och internationella frågor.

Senaste forskningsoutput

Daria Davitti, 2020, (Accepted/In press) Revolutions in International Law: The Legacies of 1917. Greenman, K., Orford, A., Saunders, A. & Tzouvala, N. (red.). Cambridge University Press (CUP)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Daria Davitti, 2020, (Accepted/In press) The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary. Cantu Rivera, H. (red.). Brill

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Leila Brännström (red.), Matilda Arvidsson (red.) & Minkkinen, P. (red.), 2020, (Accepted/In press) Edinburgh University Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (3885)