Filosofiska institutionen

Organisation: institution

Beskrivning

På Filosofiska institutionen arbetar ett sjuttiotal anställda och drygt 250 studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare.

Forskning

Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning i tre ämnen: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, och kognitionsvetenskap. Avdelningarna är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktning men det finns också täta samarbeten mellan dem. En gemensam ambition för samtliga forskare vid institutionen är att bidra till forskningsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter och böcker vid internationella förlag, samt genom att samarbeta med forskare vid andra institutioner och lärosäten i Sverige och andra länder.

Senaste forskningsoutput

Åsa Knaggård, Erik Persson & Eriksson, K., 2020 jun 18, I : Challenges. 11, 1, 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lenninger, S., Tomas Persson, Joost van de Weijer & Göran Sonesson, 2020 jun 16, (Accepted/In press) I : Frontiers in Psychology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2372)