Avdelningen för Forsknings- och Studieservice

Organisation: bibliotek

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Big Data – small meaning – global discourses

    Jutta Haider, Johanna Rivano Eckerdal, Olof Sundin, Sara Kjellberg, Hanna Carlsson, Jens-Erik Mai, Jack Andersen, Camilla Moring, Trine Schreiber, Laura Skouvig & Fredrik Åström

    2015/01/012016/12/31

    Projekt: Forskning