Sociologiska institutionen

Organisation: Institution

Beskrivning

Sociologiska institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och grundades 1947. Institutionen har i dag omkring 1100 studenter och ett 100-tal anställda. Vi finns på Sandgatan 11, Hus G och hyser tre ämnen under samma tak: sociologi, socialantropologi och pedagogik. Här bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad olika fält vilket också speglas i vårt stora utbud av kurser såväl på campus i Lund som på distans via Internet. Forskningen vid institutionen kännetecknas av en stor spännvidd och är organiserad i olika forskarmiljöer. I forskarmiljöerna deltar forskare i ämnena sociologi, socialantropologi och pedagogik, lärare och doktorander kring ett forskningstema med brett innehåll.

Forskning

Forskningen vid sociologiska institutionen är omfattande och representerar en mångfald av problemområden, teoretiska perspektiv, och metodologiska överväganden. För närvarande bedrivs tex forskning kring arbetsliv. bebyggelse och boende, etnicitet, hälso- och sjukvård, konflikter, kultur, miljö, mänskliga rättigheter, politik, teori, tredje världen och utbildning.

Senaste forskningsoutput

Anders Kjellberg, 2021 okt 12, 38 s.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Anton Törnberg & Petter Törnberg, 2021 sep 27, I: Mobilization: An International Quarterly. 26, 3, s. 285-302

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3426)