Sociologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. DefiChine

  Isabelle Attané & Lisa Eklund

  Projekt: Forskning

 2. Ensam mamma i en flexibel ekonomi

  Åsa Lundqvist

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 3. Föräldrastödets politik. Utveckling, former och aktörer

  Åsa Lundqvist

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 4. Hamas between Sharia Rule and Demo-Islam

  Maria Malmström, Michael Schulz, Nina Gren & Carin Berg

  Projekt: Forskning

 5. Sino-Nordic Welfare Research Network

  Åsa Lundqvist

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 6. Social Science Education and Pluralist Swedish Classrooms

  Katarina Blennow, Roger Johansson, Gunnar Andersson & Maria Olson

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 7. RePo: Reimagining Police and Public Safety

  Amin Parsa, Ida Nafstad, Linnea Wegerstad, Malin Arvidsson, Jens Rennstam, Niklas Selberg, Maria Wemrell & David Wästerfors

  2021/01/012021/12/31

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 8. En ny biologism? Hur medicinsk forskning, policy och klinisk praktik hanterar etniska skillnader i hälsa

  Shai Mulinari & Anna Bredström

  2020/01/012024/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 9. The New Scientific Revolution? AI and Big Data in Biomedicine

  Shai Mulinari & Francis Lee

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

  2020/01/012025/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 10. Working life research at Lund University

  Mona Hemmaty

  2020/01/012023/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 11. DTA: Determinants of Social Trust Among Adolescents

  Jan Mewes

  2019/10/012023/09/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 12. The Role of International Migrant Organizations in Labour Market Integration in Sweden.

  Johan Sandberg, Olle Frödin & Axel Fredholm

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

  2019/06/012022/09/01

  Projekt: Forskning

 13. LärDa: (Universitets) Lärares digitala arbetsmiljö

  Carola Aili & Elizabeth Bjarnason

  2019/06/012020/06/20

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 14. Urban Creativity Lund

  Peter Bengtsen, Erik Hannerz, Emma Nilsson, Georgios Stampoulidis, Alexander Paulsson, Anders Lund Hansen, Jacob Kimvall & Matilda Arvidsson

  2019/05/15 → …

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

 15. Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal

  Anders Kjellberg & German Bender

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 16. The Urban Creativity Pufendorf IAS Theme

  Peter Bengtsen, Erik Hannerz, Matilda Arvidsson, Anders Lund Hansen, Alexander Paulsson, Georgios Stampoulidis, Emma Nilsson & Jacob Kimvall

  2018/10/012019/05/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 17. Pasts, presents, futures: Exploring young people's contraceptive work in Sweden

  Marie Larsson

  2018/09/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Föregående 1 2 3 4 Nästa