Sociologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Criminal organizing applying the theory of partial organization to four cases of organized crime

  Amir Rostami, Hernan Mondani, Fredrik Liljeros & Christofer Edling, 2018, I: Trends in Organized Crime. 21, 4, s. 315–342 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Definitions of Violence: Narratives of Survivors from the War in Bosnia and Herzegovina

  Goran Basic, 2018, I: Journal of Interpersonal Violence. 33, 13, s. 2073-2097

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. De två filosofierna

  Carl-Göran Heidegren, 2018, Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Heidegren, C-G., Lundberg, H. & Gustavsson, K. (red.). Studentlitteratur AB, s. 61–172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Envisioned and enacted practices: Educational policies and the ‘politics of use’ in schools

  Barbara Schulte, 2018, I: Journal of Curriculum Studies. 50, 5, s. 624-637 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Filosofi och ekologi i 1970-talets Sverige

  Carl-Göran Heidegren, 2018, Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Heidegren, C-G., Lundberg, H. & Gustavsson, K. (red.). Studentlitteratur AB, s. 239–263

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Framing Social Interaction: Continuities and Cracks in Goffman's Frame Analysis

  Anders Persson, 2018, 1 uppl. London & New York: Routledge. 188 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Framing Social Interaction Preview

  Anders Persson, 2018, 29 s. Routledge.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 9. Gender Attitudes among “Involuntary” Bachelors and Married Men in Disadvantaged and High Sex Ratio Settings: - A Study in Rural Shaanxi, China

  Isabelle Attané, Lisa Eklund & Qunlin Zhang, 2018, I: Asian Women. 34, 3, s. 1-28 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. ’Gendercide’, Abortion Policy, and the Disciplining of Prenatal Sex-Selection in Neoliberal Europe

  Navtej Purewal & Lisa Eklund, 2018, I: Global Public Health. 13, 6, s. 724-741

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Hegel-seminariet

  Carl-Göran Heidegren, 2018, Jockel: Minnen av Joachim Israel. Dahl, G. (red.). Göteborg: Bokförlaget Korpen, s. 51–63

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. How i became a ‘Romania Expert’

  Steven Sampson, 2018, I: Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia. 63, 2, s. 13-28 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Inledning

  Mattias Nilsson Sjöberg, 2018, Pedagogik som vetenskap. En inbjudan.. Gleerups Utbildning AB, s. 7-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Introduktion till lärarutbildningen

  Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 12-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. "Jag kunde bara slåss" - förklaringar och vändningar i tidigare kriminella kvinnors personliga berättelser

  David Wästerfors, Hanna Edgren & André Grigoriadis, 2018, I: Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 2, s. 159-180

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Kampen om vetenskapen

  Carl-Göran Heidegren, 2018, I: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society. 2018, s. 294–300

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Kvalitativa intervjuer

  Malin Åkerström & David Wästerfors, 2018, Metoder i kriminologi. Hviid Jacobsen, M. (red.). Hans Reitzels Forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Laughter in stories of crime and tragedy: The importance of humor for marginalized populations

  Sveinung Sandberg & Sebastien Tutenges, 2018, I: Social Problems. s. 1 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Medborgarskap och utbildning för vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker

  Fredrik Sandberg, Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt & Maria Olson, 2018, Lund: Studentlitteratur AB. 178 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Nanny care in Sweden: Inequalities of everyday doings of care

  Sara Eldén & Terese Anving, 2018.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 21. Non Ischemic Heart Preservation

  J. Nilsson, V. Jernryd, G. Qin, S. Nozohoor, D. C. Goncalves, S. Ragnarsson, A. Paskevicius, M. Johansson, J. Warheim, P. Hoglund, T. Sjoberg & S. Steen, 2018, I: The Journal of Heart and Lung Transplantation. 37, 4, s. S13-S13 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 22. Nonviolent and Violent Trajectories in Social Movements

  Chares Demetriou & Kurt Schock, 2018, The Wiley-Blackwell Companion to Social Movements, 2nd Edition. Snow, D. A., Soule, S. A., Kriesi, H. & McCammon, H. J. (red.). Wiley-Blackwell, s. 338-353

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Observations

  David Wästerfors, 2018, The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection. Flick, U. (red.). Los Angeles

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Observed successful collaboration in social work practice: coherent triads in Swedish juvenile care

  Goran Basic, 2018, I: European Journal of Social Work. 21, 2, s. 193-206 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Om akademiskt hantverk

  David Wästerfors, 2018, Är det någon konst att vara akademiker? Ett symposium om Academic skills.. Sjöholm, C. & Jerneck, M. (red.). Lund University, s. 27-32 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Pedagogik som vetenskap. En inbjudan.

  Mattias Nilsson Sjöberg (red.), 2018, Gleerups Utbildning AB. 200 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 27. Personal networks and crime victimization among Swedish youth

  Gerald Mollenhorst, Christofer Edling & Jens Rydgren, 2018, I: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 19, 2, s. 116-135

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Praktiknära forskning i skolan - några reflektioner

  Anders Persson, Roger Johansson & Sinikka Neuhaus, 2018, 10 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 29. Prescribing antibiotics: General practitioners dealing with “non-medical issues”?

  Inge Kryger Pedersen & Kim Sune Jepsen, 2018, I: Professions and Professionalism. 8, 1, e1983.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Projektet Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare: Sammanfattning av resultaten

  Anders Kjellberg & Olle Frödin, 2018, 7 s. Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. Relational Radicalization

  Chares Demetriou & Eitan Y. Alimi, 2018, The Palgrave Handbook of Relational Sociology. Depelteau, F. (red.). Palgrave Macmillan, s. 559-578

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Representation och integration i lokala eliter

  Christofer Edling, Rydgren Jens & Gergei Farkas, 2018, Eliter i Sverige: Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Eriksson, B. E., Holmqvist, M. & Sohl, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 187-212 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Sociodemographic patterns in pharmacy dispensing of medications for erectile dysfunction in Sweden

  Pernilla J Bjerkeli, Shai Mulinari, Sofia Zettermark & Juan Merlo, 2018, I: European Journal of Clinical Pharmacology. 74, 2, s. 209-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Subkulturer och ordnandet av skillnader

  Erik Hannerz, 2018, Barn- och Ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv. Johansson, T. & Sorbring, E. (red.). Liber, s. 218-232

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Taggtråd, soffa och skola. Kampen om undervisning på särskilda ungdomshem

  David Wästerfors, 2018, Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution. Enell, S., Gruber, S. & Vogel, M. A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 191-210 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. The acculturation in Sweden of adolescents of Iranian and Yugoslavian origin

  Martin Hällsten, Christofer Edling & Jens Rydgren, 2018, I: Acta Sociologica. 61, 2, s. 163-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. The antibiotic challenge: Justifications for antibiotic usage in the world of medicine

  Kim Sune Jepsen & Inge Kryger Pedersen, 2018, Risking Antimicrobial Resistance: A Collection of One-Health Studies of Antibiotics and its Social and Health Consequences. Palgrave Macmillan, s. 183-198 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. The Relational Sociology of Charles Tilly

  Chares Demetriou, 2018, The Palgrave Handbook of Relational Sociology. Depeltaeu, F. (red.). Palgrave Macmillan, s. 307-324

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. The Research Project Labour Migration, Trade Unions and Employers: Summary of the Results

  Anders Kjellberg & Olle Frödin, 2018, 7 s. Lund : Department of Sociology, Lund University.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 40. The sex ratio question and the unfolding of a moral panic? Notions of power, choice and self in mate selection among women and men in higher education in China

  Lisa Eklund, 2018, Scarce women and surplus men in China and India: Macro Demographics versus Local Dynamics. Srinivasan, S. & Li, S. (red.). Cham: Springer, s. 105–125 (Demographic Transformation and Socio-Economic Development).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk