Sociologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1983
 2. Att härska i praktiken - några reflexioner

  Sune Sunesson, 1983, I: Zenit. 79, s. 42-53 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 3. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Facklig organisering i tolv länder

  Anders Kjellberg, 1983, Arkiv. 338 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Kenneth Sandberg, 1983, Lund University. 36 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Öppen dörr till klassrummet

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-09-04.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Riter och ritualer i företagen

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-10-30.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Val och antagning till gymnasieskolan - en översiktlig beskrivning

  Anders Persson, 1983, De gemensamma åren - en studie av segregation och särbehandling i grundskolan. Andersson, B., Arnman, G. & Jönsson, I. (red.). Sociologiska institutionen, Lunds universitet, s. 56-71

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 1982
 10. Ekonomiska konsekvenser av vattenkvalitetsförändringar i sjöar

  Krister Hjalte, Karl Lidgren, Anna-Lisa Lindén & Curt Wells, 1982, T.E.M. Lunds universitet. 95 s. (Rapport)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Gymnasieval och sortering - valet till gymnasieskolan i stockholmsregionen

  Anders Persson, 1982, Stockholms läns landsting. 123 s. (Regionplanekontoret; vol. 1982:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Mark-vattenkonflikter. Konfliktanalyser i Vombsjöområdet.

  Reinhold Castensson & Anna-Lisa Lindén, 1982, Byggforskningsrådet (BFR). 85 s. (Rapport; vol. R99)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. 1981
 14. Reformismens kris

  Anders Persson, 1981 maj 11, Dackekuriren.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Är småhusområdet en kvinnofälla?

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 810306.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Byråkrati och historia: Fem studier i politik och organisation

  Sune Sunesson, 1981, Lund: Arkiv förlag. 164 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Citizen Participation in Land and Water Use Planning

  Anna-Lisa Lindén, 1981, I: Acta Sociologica. 24, 4, s. 321-329

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Fondutredning med förhinder

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Från industriell demokrati till medbestämmande - fackliga utvecklingslinjer 1917-1980

  Anders Kjellberg, 1981, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 21-22, s. 53-82 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Senkapitalism i Vattumannens tecken

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 21. 1980
 22. Olympiaden sprider kulturimperialism

  Bosse Bergstedt, 1980 jul 30, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 23. Att konstruera reformobjekt. Sociologi mellan vetenskap och myndighetshandlande

  Gunnar Olofsson, 1980, I: Sociologisk Forskning. 17, 1, s. 37-42 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Medicin mot Fattigdom. Sjukdom och Sjukvård i en indisk by

  Göran Djurfeldt & Staffan Lindberg, 1980, Zenit Samhällsstudier. 299 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Pills against Poverty - the introduction of Western medicine in a Tamil village

  Göran Djurfeldt & Staffan Lindberg, 1980, Macmillan. 232 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968

  Anders Kjellberg, 1980, I: Bokcaféts Månadsbulletin. 45, s. 37-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. 1979
 28. "'Capital' imperialism and exploitation in ancient world systems"

  Kajsa Ekholm-Friedman & Jonathan Friedman, 1979, Power and Propaganda: a symposium on ancient empires. Larsen, M. T. (red.). Akademisk Forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Social Democracy and the Working Class: on the Basis of Reformism

  Gunnar Olofsson, Ingvar Johansson & Tommy Nilsson, 1979, Limits of the Welfare State :critical views on post-war Sweden. Fry, J. A. (red.). Farnborough : Saxon house, s. 40-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Sverige före och efter socialdemokratin: en första översikt

  Göran Therborn, Anders Kjellberg, Staffan Marklund & Ulf Öhlund, 1979, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 15-16, s. 3-36 34 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 1978
 32. Arbetararistokrati och reformism i modern marxistisk historieskrivning

  Gunnar Olofsson, 1978, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 13-14, s. 34-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Marxism och politik

  Anders Kjellberg, 1978, I: Sociologisk Forskning. 2, s. 65-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Sweden Before and After Social Democracy: A First Overview

  Therborn Göran, Anders Kjellberg, Staffan Marklund & Ulf Öhlund, 1978, I: Acta Sociologica. 21, 1978: Supplement, s. 37-58 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 1977
 36. Arbetararistokrati och reformism inom kominterntraditionen

  Gunnar Olofsson, 1977, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 11-12, s. 59-73

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Onsdagsklubben och klasskampen: Från tjugotalets arbetarrörelse i Sandviken

  Sune Sunesson, 1977, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 11-12, s. 40-58 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. 1976
 39. Comment on Searle’s ’Social ontology’: The reality of the imaginary and the cunning of the non-intentional

  Jonathan Friedman, 1976, I: Anthropological Theory. 6, 1, s. 70-80

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Origin of Swedish Capitalism

  Hans-Edvard Roos, 1976, I: Economy and History. XIX, 1, s. 49-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 1975
 42. Behind Poverty: The Social Formation in a Tamil Village

  Göran Djurfeldt & Staffan Lindberg, 1975, Studentlitteratur AB. 340 s. (Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph series No. 22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 43. 1974
 44. Teorier om reformism och arbetararistokrati hos Engels och Lenin

  Gunnar Olofsson, 1974, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 6, s. 81-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. 1972
 46. Power and Prestige: The rise and fall of the Kongo kingdom

  Kajsa Ekholm-Friedman, 1972, Skrivservice. 198 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen

  Sune Sunesson, 1972, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 3, s. 52-73 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 1971
 49. SSU - socialdemokratins rekrytskola?

  Gunnar Olofsson, 1971, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 1, 1, s. 60-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. 1966
 51. En ny vänster

  Göran Therborn, Gunnar Olofsson, Lars-Ola Borglid & Rune Wiklund, 1966, Rabén & Sjögren (Stockholm). 253 s. (Tema, 99-0110911-6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 52. Nykonservatismen: avideologisering och trolöshet

  Gunnar Olofsson, 1966, En ny vänster. Therborn, G. T. (red.). Rabén & Sjögren (Stockholm), s. 41-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Rätten som instrument för borgerlig maktutövning

  Gunnar Olofsson, 1966, En ny vänster. Therborn, G. (red.). Rabén & Sjögren (Stockholm), s. 59-78 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Socialpolitik och socialistisk politik

  Gunnar Olofsson, 1966, En ny vänster. Therborn, G. (red.). Rabén & Sjögren (Stockholm), s. 197-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1...63 64 65 66 67 Nästa