Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet rätt och samhälle. Ett rättssociologiskt perspektiv på rätten innebär inte att tonvikten ligger på enskilda lagparagrafer , utan på rätten i en social kontext. [BR] När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. [BR]Rättssociologi är samtidigt en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Ett och samma projekt kan vara relevant i båda riktningarna. Detta gäller både teoretiskt och metodologiskt. Det som är gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för rättsordningen. [BR]Det rättssociologiska forskningsområdet innefattar studiet av rättens roll i samhället med tillämpning på olika områden såsom miljö, mänskliga rättigheter, kvinnans ställning i samhället, hälso- och sjukvårdspolitik, invandrarpolitik m.m. Rättssociologisk grundforskning ägnar sig åt analyser av normers uppkomst och utveckling, samhäl

Senaste forskningsoutput

Polese, A., Turaeva, R. & Rustam Urinboyev, 2019 nov 30, (Accepted/In press) Palgrave Macmillan. (International Political Economy)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Marie Leth-Espensen & Madsen, M. E., 2019 sep 5, I : Society & Animals. s. 1-17 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (829)