Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. GAIa: Genesis of AI, Life and Law: a research environment based in Gothenburg & Lund

  Amin Parsa, Matilda Arvidson, Leila Brännström, Markus Gunneflo, Merima Bruncevic, Moa de Lucia Dahlbeck, Jannice Käll, Gregor Noll & Ulf Petrusson

  Projekt: Nätverk

 2. Administrative Law Reform and Legal Integration in Hybrid Political Regimes

  Rustamjon Urinboyev & Chris Thornhill

  2021/01/012025/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 3. RePo: Reimagining Police and Public Safety

  Amin Parsa, Ida Nafstad, Linnea Wegerstad, Malin Arvidsson, Jens Rennstam, Niklas Selberg, Maria Wemrell & David Wästerfors

  2021/01/012021/12/31

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 4. AI in the Name of the Common Good - Relations of data, AI and humans in health and public sector

  Charlotte Högberg, Stefan Larsson & Katja de Vries

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova), Swedish Research Council

  2020/09/012025/09/01

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 5. “Law in action - Policy and legal responses to the exploitation of migrant workers in the Nordic countries”

  Isabel Schoultz

  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi NSfK

  2020/08/012021/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 6. Central Asian Law: Legal Cultures and Business Environments in Central Asia

  Rustamjon Urinboyev

  2020/03/012024/02/29

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 7. Barnens och barnets bästa - möjligheter och utmaningar

  Anna Sonander & Lina Ponnert

  Justa Gardi stiftelse

  2020/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Understanding Islamic Legal Culture and Migration through Ethnographic and Archival Research

  Rustamjon Urinboyev

  2020/01/012021/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 9. T-banestation Rinkeby, som vilken annan station som helst

  Anna Sonander & Heraclitos Muhire

  Brottsförebyggande rådet

  2019/11/112020/05/31

  Projekt: UppdragsforskningÖvrigt samarbete

 10. Rethinking EU Law

  Reza Banakar & Martin Joormann

  Lund University, Social science faculty

  2019/03/012020/02/29

  Projekt: Forskning

 11. Nya perspektiv på EU-rätten i skuggan av den konstitutionella krisen

  Reza Banakar, Ann-Christine Hartzén, Eleni Karageorgiou & Andrea Iossa

  2019/02/012019/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 12. Dagliga former av motstånd mot statlig anpassningsreglering: En etnografisk studie av responser i informella bosättningar

  Emily Boyd, Ebba Brink & Ana Maria Vargas Falla

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati, första projektåret av tre

  Måns Svensson, Oscar Björkenfeldt & Reza Banakar

  Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten)

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 14. Digitalization and Legal Responsibility

  Gregor Noll, Leila Brännström, Markus Gunneflo & Amin Parsa

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

  2018/07/012021/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 15. Air in African cities, how to properly address serious problems in an already challenged part of the world

  Ebba Malmqvist, Christina Isaxon, Tahir Taj, Johan Friberg, Cheryl Sjöström & Ana Maria Vargas Falla

  2018/03/052018/11/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 16. Scale games and urban cultural governance in Bogotá (Colombia): a multiple case study

  Nicolas Serrano

  2018/01/192022/01/19

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 17. Algoritmiskt orörliga: folkrätt i en era av teknologisk kontroll av migration

  Amin Parsa

  Swedish Research Council

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 18. NoP: The Nature of Peace: Exploring links between the natural environment and peace-building in post-conflict societies

  Maria Andrea Nardi, Lina Eklund, Torsten Krause, Sandra Valencia Mosquera, Maria Ericson, Ana Maria Vargas Falla, Fariborz Zelli, Micael Runnström, Joshka Wessels, Alejandro Fuentes & Yahia Mahmoud

  2017/09/012018/04/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 19. MISHA: Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia

  Anna-Liisa Heusala, Rustamjon Urinboyev & Kaarina Aitamurto

  2017/02/012020/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 20. Fortsatt nätverksstöd för nationella CRC-nätverk - Child Rights, Classroom and School Managment

  Per Wickenberg, Ulf Leo, Bodil Rasmusson & Agneta Wångdahl Flinck

  SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

  2016/11/012018/07/31

  Projekt: Uppdragsforskning

 21. Advance Study Group: The Nature of Peace: – Impacts on the environment in post-conflict societies

  Torsten Krause, Lina Eklund, Ana Maria Vargas Falla, Sandra Valencia Mosquera, Fariborz Zelli, Micael Runnström, Maria Andrea Nardi & Maria Ericson

  2016/08/012017/06/30

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

 22. Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar

  Ida Nafstad

  2016/07/012019/06/30

  Projekt: Forskning

 23. Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott

  Isabel Schoultz & Janne Flyghed

  Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

  2016/04/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 24. GENHÖR : Arbetsskador i kvinnodominerade yrken – genusperspektiv på bullerexponering och hörselskador

  Eva Schömer, Kerstin Weine Persson, Sofie Fredriksson & Kjell Thorén

  2016/01/012016/06/01

  Projekt: Forskning

 25. Iranian Legal Profession

  Reza Banakar & Ziaee Keyvan

  2015/09/012018/08/31

  Projekt: Forskning

 26. Language of accounting - ASG, Pufendorf IAS

  Henrik Rahm, Matthias Baier, Alexander Paulsson & Niklas Sandell

  2015/08/152016/08/15

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 27. The Credit Society - Theme, Pufendorf IAS

  Måns Svensson, Emilie Stroh, Andreas Vilhelmsson, Per-Olof Östergren, Malin Espersson, Håkan Johansson, Torbjörn Hjort, Henrik Levinsson, Mikael Lundholm, Roger Persson, Lupita Svensson, Davor Vuleta, Ana Maria Vargas Falla, Anna Angelin, Hanna Carlsson, Henrik Edlund, Therese Nilsson, Stefan Larsson, Mikael Ottosson, Lars Persson, Christian Poppe & Elaine Kempson

  2015/08/152016/08/16

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 28. ITAN, On the Rights of the Transgendered People

  Reza Banakar & Zara Saeidzadeh

  2015/08/012017/06/30

  Projekt: Forskning

 29. The Credit Society - ASG, Pufendorf IAS

  Anna Angelin, Emilie Stroh, Andreas Vilhelmsson, Per-Olof Östergren, Reza Banakar, Malin Espersson, Nicklas Guldåker, Torbjörn Hjort, Mikael Lundholm, Moira Nelson, Roger Persson, Johan Sandberg, Måns Svensson, Rustamjon Urinboyev, Davor Vuleta, Ana Maria Vargas Falla, Hanna Carlsson, Kristina Artsberg, Henrik Edlund, Therese Nilsson, Per Örlander, Stefan Larsson, Lars Persson & Måns Svensson

  2014/08/142015/08/14

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

Föregående 1 2 Nästa