Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. The Hidden Normative Process Behind the Construction of European Migration Policies

  Anna Piasecka, 2006, I: Sociologia del Diritto. 3, 2006, s. 73-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Effects of European Law - on the Transformation of Politics in Legislation Processes

  Anna Piasecka, 2006, (Unpublished) I: Historielärarnas Förenings Årsskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Kan utbildning förändra världen?

  Per Wickenberg, 2005, I: Pedagogiska Magasinet. Nr 4 / 2005, November 2005, s. 30-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Socialtjänslagens värdesystem. En analys av dess praktiska innebörd i sociala utredningar om barn.

  Eva Friis, 2005, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 28, 4, s. 60-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Två konferenser: Paris och Lund

  Lena Lindgren, 2004, I: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 91, s. 55-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Varifrån man talar

  Lena Lindgren & Jesper Svenbro, 2004, I: Glänta. 4, s. 84-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Vårdnadstvister och barnets bästa. Om konfliktlösning på familjerättens område.

  Annika Rejmer & Anna Singer, 2003, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. Årgång 26, nr 102, Nr 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Participation and societal values: the challenge for lawmakers and policy practitioners

  Marie Appelstrand, 2002, I: Forest Policy and Economics. 4, 4, s. 281-290

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. A visual self-image of legal authority: 'The temple of law'

  Bo Carlsson & Matthias Baier, 2002, I: Social & Legal Studies. 11, 2, s. 185-209

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister

  Annika Rejmer, 2002, I: Svensk Juristtidning. Häfte 2 - 2002, Häfte 2 - 2002, s. 138-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Barnets bästa i handläggningen av vårdnadstvister

  Annika Rejmer, 2001, I: Skriftserie - Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap. s. 24-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Sekretess - för vems skull?

  Bodil Jönsson & Håkan Hydén, 1998, I: Socialpolitik. 1, s. 14-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Samtal som konfliktlösning: En granskning av den svenska lagen mot etnisk diskriminering

  Reza Banakar, 1997, I: Social forskning - the Journal of the Swedish Council for Social Research. 1997, 4, s. 10-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Rättens utveckling i den globala byn

  Reza Banakar, 1995, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 71, s. 3-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Kvotering skapar inga nya jobb

  Reza Banakar, 1995, I: I & M. 1995, 4, s. 7-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Det offentliga samtalet om etnokulturella frågor

  Reza Banakar, 1993, I: Häften för kritiska studier. 1-2, s. 81-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Svart eller vit i lagens ögon

  Reza Banakar, 1993, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 60, 16, s. 49-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Salman Rushdie och liberalismens heliga ko

  Reza Banakar, 1992, I: Häften för kritiska studier. 25, 2, s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Rättslig diskurs i etnokulturella frågor

  Reza Banakar, 1992, I: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 57, 2, s. 38-50

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Debatt på låtsas

  Reza Banakar, 1991, I: I & M. 91, 6, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Lagen - politikens verktyg

  Reza Banakar, 1990, I: I & M. 91, 5, s. 4-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Etnisk diskriminering i arbetslivet

  Reza Banakar, 1990, I: I & M. 1990, 4, s. 22-24

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. The Dilemma of Law: An Examination of Cotrovertial Judicial Decisions in Ethno-Culturally Based Legal Disputes

  Reza Banakar, 1989, I: Tidskrift för rättssociologi. 6, 3/4, s. 225-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift