Institutionen för translationell medicin

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Institutionen för translationell medicin är en av sex institutioner vid mediciniska fakulteten, Lunds universitet. Verksamheten omfattar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning. Institutionen samverkar nära med hälso- och sjukvården. Vi lägger stor vikt vid att forskningen ska vara överförbar till patientvård och att det finns ett utbyte mellan akademi och sjukvård som underlättar för utveckling av diagnostik, behandling och nya mediciner. Artificiell intelligens (AI) är institutionens strategiska utvecklingsområde. Institutionen är belägen vid Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö och har ett nära samarbete med sjukhuset och Region Skånes laboratorieverksamhet. Delar av verksamheten finns på Clinical Research Centre (CRC), en modern och prisbelönt byggnad och mötesplats för forskning, utbildning, hälso- och sjukvård. I närheten finns bland annat även Medeon, Malmös forskningspark för life science, och Malmö universitets fakultet för hälsa och samhälle.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (6980)