Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Shuping Zhang, Saskia Foerster, Pedro Medeiros, José Carlos de Araújo, Zheng Duan, Axel Bronstert & Bjoern Waske, 2021 okt 1, I: Science of the Total Environment. 789, 147711.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Manuel Helbig, Tobias Gerken, Eric R. Beamesderfer, Dennis D. Baldocchi, Tirtha Banerjee, Sébastien C. Biraud, William O.J. Brown, Nathaniel A. Brunsell, Elizabeth A. Burakowski, Sean P. Burns, Brian J. Butterworth, W. Stephen Chan, Kenneth J. Davis, Ankur R. Desai, Jose D. Fuentes, David Y. Hollinger, Natascha Kljun, Matthias Mauder, Kimberly A. Novick, John M. Perkins & 11 andra, David A. Rahn, Camilo Rey-Sanchez, Joseph A. Santanello, Russell L. Scott, Bijan Seyednasrollah, Paul C. Stoy, Ryan C. Sullivan, Jordi Vilà Guerau de Arellano, Sonia Wharton, Chuixiang Yi & Andrew D. Richardson, 2021 sep 15, I: Agricultural and Forest Meteorology. 307, 24 s., 108509.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Jie Chen, Qiong Zhang, Wei Huang, Zhengyao Lu, Zhiping Zhang & Fahu Chen, 2021 sep 15, I: Quaternary Science Reviews. 268, 107136.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2231)