Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

J. Rinne, Tuovinen, J., Klemedtsson, L., Aurela, M., J. Holst, Lohila, A., Weslien, P., P. Vestin, Łakomiec, P., Peichl, M., Tuittila, E., Heiskanen, L., Laurila, T., Li, X., Alekseychik, P., Mammarella, I., L. Ström, Crill, P. & M. B. Nilsson, 2020 okt 26, I : Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 375, 1810, s. 20190517

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

P. Mzobe, Y. Yan, M. Berggren, P. Pilesjö, Olefeldt, D., Lundin, E., Roulet, N. T. & A. Persson, 2020 sep 22, I : Journal of Geophysical Research - Biogeosciences. 125, 9, 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pascual, D., Åkerman, J., Becher, M., Callaghan, T. V., Christensen, T. R., Dorrepaal, E., Emanuelsson, U., Giesler, R., Hammarlund, D., Hanna, E., Hofgaard, A., Jin, H., Johansson, C., Jonasson, C., Klaminder, J., Karlsson, J., Lundin, E., Michelsen, A., Olefeldt, D., Persson, A. & 8 andra, Phoenix, G. K., Rączkowska, Z., Rinnan, R., Lena Ström, Jing Tang, Varner, R. K., Wookey, P. & Margareta Johansson, 2020 sep 13, I : Ambio. 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2035)