Donatorrelationer

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Lunds universitet bedriver aktiv fundraising för att öka filantropisk finansiering till universitetets verksamheter. Målgrupper är privata stiftelser, företag, organisationer och enskilda individer. Donatorrelationer är det centrala navet för att generera denna typ av donationer och gåvor. Vårt övergripande mål med verksamheten är att Lunds universitet och våra donatorer, på sitt eget unika vis, ska kunna bidra till att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Arbetet bedrivs i nära samarbete med universitetsledningen och fakulteterna.