Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Organisation: avdelning

Forskning

Vid Avdelningen för ABM och digitala kulturer finns tre näraliggande forskningsämnen: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Museologi samt forskning om Digitala kulturer. Forskningen inom ABM har två huvudsakliga spår, praktiker och institutioner. Forskningen om praktiker handlar om människors vardagssituationer och det sociala och kulturella i relation till information, kultur och dokument. Undersökningarna kan handla om källkritik, arbete med forskningsdata eller kulturarvsbruk. Forskningen om institutioner handlar främst om arkiv, bibliotek och museer. Denna forskning knyter an till en kultur- och informationspolitisk tradition. Forskningen som bedrivs inom digitala kulturer vid avdelningen utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Forskningen bedrivs utifrån olika metoder och teorier, och med inriktning på såväl samtida, historiska som möjliga framtida företeelser. Avdelningen har forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019 sep, (Accepted/In press) Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age: A question of Democracy. Carlsson, U. (red.). Göteborg/Paris: University of Gothenburg and UNESCO

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Robert Willim, 2019 apr 15.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Stefan Larsson, Anneroth, M., Felländer, A., Felländer-Tsai, L., Heintz, F., Cedering Ångström, R. & Fredrik Åström, 2019 mar 5, Stockholm: AI Sustainability Center. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (485)