Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Organisation: avdelning

Forskning

Vid Avdelningen för ABM och digitala kulturer finns tre näraliggande forskningsämnen: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Museologi samt forskning om Digitala kulturer. Forskningen inom ABM har två huvudsakliga spår, praktiker och institutioner. Forskningen om praktiker handlar om människors vardagssituationer och det sociala och kulturella i relation till information, kultur och dokument. Undersökningarna kan handla om källkritik, arbete med forskningsdata eller kulturarvsbruk. Forskningen om institutioner handlar främst om arkiv, bibliotek och museer. Denna forskning knyter an till en kultur- och informationspolitisk tradition. Forskningen som bedrivs inom digitala kulturer vid avdelningen utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Forskningen bedrivs utifrån olika metoder och teorier, och med inriktning på såväl samtida, historiska som möjliga framtida företeelser. Avdelningen har forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Mats Arvidson, 2019 sep 21, (Accepted/In press) Kultur X: 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Höög, V., Kärrholm, S. & Nilsson, G. (red.). Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Vol. 24. s. 189-204 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Moa Petersén, 2019 sep 16, Emerald Group Publishing Ltd. 100 s. (Emerald Points)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019 sep, (Accepted/In press) Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age: A question of Democracy. Carlsson, U. (red.). Göteborg/Paris: University of Gothenburg and UNESCO

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (493)