Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningen för konsthistoria och visuella studier forskar om äldre, modern och nutida konst, arkitektur och design utifrån historiska, samhälleliga och estetiska infallsvinklar. Konsthistoria är en humanistisk disciplin i betydelsen ett studium av det mänskliga. Det vi kallar konst är en människans spegel – äldre än historiens textbaserade källor och idag levande och mångfacetterad. Samtidigt är konstverk bundna till tiden och platsen för sin uppkomst, och forskaren måste tränga in i det historiskt specifika. Konsthistoria i sin moderna skepnad tog form under 1800-talet men har föregångare tillbaka till antiken. I Lund fick ämnet i tjugohundratalets början tillägget ”visuella studier”. Det speglar att även visuella uttryck som inte klassas som “konst” är bärare av mänsklig kunskap och erfarenhet. Detta vidgade fokus gör att ämnet idag präglas av mångsidighet i teori och metod samt samarbete med andra discipliner. Avdelningen har forskarutbildning i konsthistoria och visuella studier.

Senaste forskningsoutput

Robert Thavenius, 2021 apr 1, 1 uppl. Lund: Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 195 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Solfrid Söderlind, 2021, (Accepted/In press) Swedish Art Historiography: Institutionalization, identity and practice. Qvarnström, L. & Johansson, B-I. (red.). Nordic Academic Press, 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Solfrid Söderlind, 2020 nov 17, (Submitted) Svenska fotohistorier (preliminär titel). Dahlgren, A. (red.). Natur och kultur, 18 s. 3

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (542)