Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1997
 2. Om beskrivning och teori i konstvetenskapen

  Jan-Gunnar Sjölin, 1997, I : Konstvetenskaplig bulletin. 1997, s. 18-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Post-holocausto, postcolonialismo, postmodernismo/Post-Förintelsen, postkolonialismen, postmodernismen

  Max Liljefors, 1997, Heterogénesis: Revista de Artes Visuales, July, s. 14-19.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Retórica global y exclusión/Global retorik och exkludering

  Max Liljefors, 1997, Heterogénesis: Revista de Artes Visuales, January.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Un jardín preocupante/En oroande trädgård

  Max Liljefors, 1997, Heterogénesis: Revista de Artes Visuales, July.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. 1998
 7. Another Great Divide or the Same Old Culture in the Virtual City?

  Max Liljefors & Charlotte Bydler, 1998, S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine), 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

  Jan-Gunnar Sjölin (red.), 1998, Studentlitteratur AB. 481 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 9. Catrines intressanta blekhet

  Eva Lis Bjurman, 1998, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 271 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Fiktion och verklighet i nutida rörelsekonst

  Jan-Gunnar Sjölin, 1998, Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier. Lindberg, O. (red.). Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria, Vol. 19. s. 155-162 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 11. Inledning

  Jan-Gunnar Sjölin, 1998, Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. Sjölin, J-G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 11-194

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Ludvig Nordström som bildkonstnär

  Ludwig Qvarnström, 1998, Ludvig: medlemsblad för Ludvig Nordström-sällskapet, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Om gränser och metoder för forskningen om samtida konst: Reflektioner med anledning av konferensen Konsten efter 1945

  Jan-Gunnar Sjölin, 1998, Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier. Lindberg, O. (red.). Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria, Vol. 19. s. 31-35 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 14. Punctum (alt.) Visuell fjärrkontroll

  Torsten Weimarck, 1998, I : S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine). Two, s. 41-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Speaking the New x 3

  Max Liljefors & Charlotte Bydler, 1998, S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine), 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Välfärdens motsträviga utkant : lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland

  Kjell Hansen, 1998, Historiska Media, Box 1206, S-221 05 LUND. 256 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 17. 1999
 18. Den korrekta dumheten om avbilden. Reflektioner kring Softcore och Ecce Homo.

  Björn Fritz, 1999, Res Publica, 43, s. 106-118.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Digitala objekt/digitala bilder

  Björn Fritz, 1999, Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie. Göthlund, A. & Tellgren, A. (red.). Konst- och bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, s. 15-20 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 20. Glimmingehus 500 år: tretton texter

  Sten Åke Nilsson (red.) & Annette Landen (red.), 1999, Lund: Lund University Press. 156 s. (Skånsk senmedeltid och renässans; vol. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. Icke-determinerad teknologi

  Max Liljefors, 1999, Bilder och Internet – texter kring konstruktion och tolkning av digitala bilder. Skriftserien Visuellt, nr. 6, 1999. Göthlund, A. & Tellgren, A. (red.). Konst- och bildvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Martin, Elias

  Torsten Weimarck, 1999, New Dictionary of National Biography.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Skärvor av samtid. Om virtualitet, Förintelsen och ett predikament i Edinburgh

  Max Liljefors, 1999, Candide och Pangloss: med vems ögon betraktar vi samtiden? Skriftserien Brytpunkt, nr 1 1999. HSFR (National Research Council for the Humanities and Social Sciences)

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Styrs Dolly av stjärnorna? Identitet mellan tro och vetenskap

  Magnus Gudmundsson & Malin Ideland, 1999, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. 2000
 26. Auschwitz, autenticitet, kunskap

  Max Liljefors, 2000, Stumma föremål och levande historia – om autenticitet och kunskap i undervisningen om Förintelsen. Texter utgivna av Kommitén för levande historia. Swedish Prime Minister's Office

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Martin Olin, 2000, BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16,. 306 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 28. Invoking a Transnational Metropolis. The Making of the Øresund Region

  Anders Linde-Laursen (red.), Per Olof Berg (red.) & Orvar Löfgren (red.), 2000, Studentlitteratur AB. 317 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Spegelbild av Ludvig Nordström

  Ludwig Qvarnström, 2000, Ludvig: medlemsblad för Ludvig Nordström-sällskapet, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Tecken

  Jan-Gunnar Sjölin, 2000, Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna. Boström, H-O. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 81-113 33 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 31. Konstvetenskapen behövs

  Jan-Gunnar Sjölin, 2000 maj 30, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. 2001
 33. Art and National Identity – Sweden and Lithuania

  Fred Andersson, 2001, Mutations. Civinskiene, K. (red.). National M K Ciurlionis Museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. Bilden som källa

  Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander, 2001, Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna. Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (red.). Nordic Academic Press, s. 7-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Bonnard Goes Bondage

  Max Liljefors, 2001, Alba. Paintings, Gouaches, Drawings. Bondage - and other stories from now and then.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Endre Nemes: Fetisch

  Jan-Gunnar Sjölin, 2001, Lunds universitets konstsamling. Måleri & skulptur i urval. Nilsson, S. Å. (red.). Lunds universitet, s. 128-129

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet

  Maud Färnström, 2001, The Author + The Swedish Science Press, Uppsala,. 356 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Inget landskap är en ö : dialektik och praktik i öländska landskap

  Katarina Saltzman, 2001, Nordic Academic Press. 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. Intimitetens villkor : kön, sexualitet och berättelser om jaget

  Pia Lundahl, 2001, Pia Lundahl, N Sonnarpsvägen 55, S-286 72 Åsljunga. 231 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. Kinesernas vänner : en analys av missionens berättelse som ideologi och utopi

  Anna Maria Claesson, 2001, Jönköpings läns museum. 352 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 41. Kronprinsens drömstad

  Måns Holst-Ekström, 2001, Area, nr 2, 2001, s. 56-59.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna

  Lars M Andersson (red.), Ulf Zander (red.) & Lars Berggren (red.), 2001, Nordic Academic Press. 336 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. Om Elis Eriksson

  Fred Andersson, 2001, Hjärnstorm, 73, s. 50-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Robert-Jacques François Lefèvre: Napoleon Bonaparte UU208

  Solfrid Söderlind, 2001, Uppsala University art collections: Painting and Sculpture. Heinemann, T. & Ahlund, M. (red.). Uppsala: Uppsala University, s. 136-137

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. The Surrealist Image

  Jan-Gunnar Sjölin, 2001, Rethinking Art Between the Wars: New Perspectives in Art History. Hjort, Ø., Jensen, N. M. & Christensen, H. D. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 91-150 60 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 46. Udkast til den homoseuelle krops historie

  Björn Fritz, 2001, Maskuliniteter, køn og kunst. Gade, R. (red.). Informations forlag, s. 49-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Writing the Painting: Materials for a Study of Simon Hantaï's Work 1953-1959

  Jan-Gunnar Sjölin, 2001, I : Konsthistorisk Tidskrift. 70, 3, s. 129-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 2002
 49. Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

  Anna Månsson, 2002, Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,. 254 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. Bertil Gadö: laveringarna. Ett konstnärsporträtt.

  Torsten Weimarck, 2002, Pequod, 30, s. 143-156.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 51. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Max Liljefors, 2002, Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN,. 196 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 52. Broer til omverdenen

  Anders Linde-Laursen, 2002, Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen. Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (red.). Studentlitteratur AB, s. 187-202

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Dagens Gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

  Malin Ideland, 2002, Nordic Academic Press. 224 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 54. Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet

  Anna Lena Lindberg (red.), 2002, Studentlitteratur AB. 302 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 55. Det samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer

  Torsten Weimarck, 2002, Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Boyer, K., Hans, H., Anna, T. & Jeff, W. (red.). Eidos, Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk